Apr 18 | 7 Minuters läsning

8 tips för att vinna över millennials och generation Z

Ditt varumärke definieras av upplevelserna du levererar. Men hur kan du möta de yngre generationernas krav för att vinna över både hjärta och plånbok? Det är dags att utforska millennials och generation Zs konsumtionsmönster.

 

Hur kan generationer hjälpa digitala marknadsförare?

När vi pratar om generationsskillnader diskuterar vi framförallt unika förväntningar, beteenden och värderingar som skapas i olika samhällspolitiska klimat. För marknadsförare kan dessa attribut användas som en utgångspunkt i utformandet av kampanjer.

Det bör erkännas att de demografiska och psykografiska variablerna är generaliseringar. Men innan du har möjlighet att skapa en enhetlig bild över varje kund med hjälp av kundprofiler så kan egenskaperna användas som en bra startpunkt i din resa mot maximal relevans.

Så får du millennials och generation Z att lyssna

Det första steget i en kundrelation är att skapa medvetenhet och få personen att ta det första steget i kundresan. Men låt oss presentera generationerna som representeras i detta inlägg innan vi djupdyker ner i detaljerna:

 • Generation Y, “Millennials”, (1980-1995) är de nya vuxna och den demografiska grupp som är mest köpstark. Födda i ekonomiskt välstånd, men med en ekonomisk kris i bagaget, är de hållbara konsumenter i både hjärta och plånbok. Mobila, tekniskt kunniga, selektiva. De tenderar att hellre konsumera (anpassade) upplevelser än varor.
   
 • Generation Z (1996-2010) är den första generationen av så kallade digital natives. Från barnsben har de varit uppkopplade till internet, mobilnät och sociala medier. Vanan vid att ha all information tillgänglig i sin egen ficka gör att de ofta är kommunikativa sanningssökare som konsumerar autentiska upplevelser och varor som går stick i stäv med deras värderingar.

1. Bekvämlighet är avgörande, så förse och förutse nästa steg

Millennials och generation Z är ökända för att ha väldigt lite tålamod. Uppväxten i en era av informationsöverflöd och moderna bekvämligheter har gjort att de förväntar sig felfria shoppingupplevelser, snabba leveranser och kundservice utan minsta krångel.

Så, hur kan du maximera din marknadsföring för att möta deras behov? Det finns många sätt beroende på din typ av företag, men automatisering är den stora hjälten i den här ekvationen.

Varför? Därför att automatisering använder triggers baserade på beteenden för att skicka innehåll. Så, istället för att bidra till den slumpmässiga mängden e-post som bombarderar inkorgen, får dina potentiella och nuvarande kunder exakt det de vill ha, exakt när de förväntar sig det.

Läs mer om hur du blir expert på automatisering i våra handböcker för B2B och B2C!
 

2. De “upplysta” generationerna kräver inkluderande kommunikation

Djurens rättigheter, hållbarhet, LGBTQ+-frågor, rättvis handel, världsfattigdom: Generation Z kräver att du tar ställning. Se bara till följande siffror:

 • 48% av generation Z uppskattar företag som motsätter sig den stereotypa uppdelningen mellan manliga och kvinnliga produkter.
 • 70% försöker att enbart köpa produkter från företag som de anser är etiska.
 • 65% försöker lära sig om en produkts ursprung innan de genomför ett köp.

Hållbarhet är ett ämne som skapar ett brinnande engagemang hos millennials. Enligt Nielsen Research tycker 85% av dem att det är extremt eller väldigt viktigt att företag implementerar riktlinjer för att främja miljön. Siffran för generation Z är 80%. Vidare är 73% av millennials villiga att betala mer för hållbara produkter.

 


Men vad betyder egentligen detta för digitala marknadsförare? Att de använder sin köpkraft för att påverka riktningen företag tar. Även om värderingarna hos de olika generationerna skiljer sig åt i olika kulturella kontexter, är det ingen tvekan om att du måste ta ställning för att de ska öppna sina hjärtan.

3. Personalisera för att möta kravet på unika upplevelser

Anpassat webbinnehåll, produktrekommendationer och automatiserad perfektion; de yngre generationerna vill ha personalisering. Faktum är att 58% av generation Z skulle betala extra för produkter och tjänster som lyfter fram deras identitet, och 40% skulle lämna en webbsida om den inte förutser vad de behöver, gillar eller vill ha.

För att uppnå en verkligt personaliserad upplevelse måste du dock närma dig den enskilde kunden. Hur? Genom att sammanfoga kundprofiler med ett system för automatisering. Tillsammans kan denna superduo gallra i bruset av reklambudskap och endast leverera relevant innehåll baserat på nedladdningar och klick. Inget virrvarr, ingen skräppost. Bara relevant innehåll.

Vill du komma igång och få en överskådlig vy över varje enskild person? Kolla in vår nya plattform: APSIS One.

Hur du bygger den tillit som krävs för datainsamling

De flesta digitala marknadsförare är medvetna om denna enkla formel för datadriven marknadsföring; ju mer data du samlar in, desto mer välgrundade beslut kan du ta. Men för att samla in den data du behöver, måste du bygga tillräckligt med tillit för att få dina kunders uttryckliga samtycke.

 


Det är ofrånkomligt att dataintegritet har varit ett hett ämne de senaste åren. GDPR, skandalen kring Facebook och Cambridge Analytica och den senaste förordningen e-PR, markerar en tid av medvetenhet och skepticism som är svår att bryta igenom. Så vad behöver du göra för att nå de yngre generationerna?

4. Var ärlig: Varför samlar du in data?

Vägen mot tillit kantas av både medvind och motvind. Jag skrev en fördjupad artikel om det här. Bristen på transparens är avgörande för att bygga förtroende - speciellt när det gäller den skeptiska generationen millennials.

Som tur väl är så är lösningen för transparens ganska enkel:

 • Ge tydlig tillgång till datapolicyn.
 • Var rak med hur och varför du samlar in data.
 • Tydliggör vad kunden får ut av det.
 • Förklara datahanteringen lekmannamässigt. De yngre generationerna kan se invecklad, juridisk jargong som mörkläggning.

5. Använd sociala bevis för att minska misstron mot reklam

Millennials är en skeptisk grupp som misstror reklam. Tillgjorda budskap får dem att rynka på näsan och de tenderar att lita mer på åsikter från en tredje part. Varför? Därför att de förmedlar en känsla av neutralitet och genuinitet.

Generation Z har en liknande inställning. Med tanke på deras realistiska ådra och förkärlek för kommunikation är de helt enkelt mycket benägna att, innan köp, undersöka ett företags värderingar och åsikter i samtliga kanaler. Alltså; användargenererat innehåll är det som gäller!

Så, för att vara säker på att både millennials och generation Z ska känna tillit till dig och ditt företag bör du lägga vikt vid följande:

 • Att ta fram kundreferenser från olika branscher som visar på personliga erfarenheter av dina produkter eller tjänster.
 • Att visa kundrecensioner på din hemsida. Detta är ett absolut måste när det kommer till att vinna förtroende från generation Z. Faktum är att denna generation i snitt tar del av 3-4 kundrecensioner innan de överväger ett köp.

Var når du millennials och generation Z?

Som företag är det oerhört viktigt att kommunicera med sin publik på lämpliga plattformar. Men var hänger egentligen millennials och generation Z? Jo, överallt.

 


Uppväxta i en tid av hyper-uppkoppling gör att de helt utan ansträngning växlar mellan olika kanaler och enheter. Men vilka av deras vanor skiljer sig från de som de tidigare generationerna baby boomers och generation X har?

6. Närvaro i sociala medier är A och O

Millennials och generation Z är riktiga experter på sociala medier. De både influerar och influeras av socialt innehåll. Generation Z, den kommunikativa generationen, söker aktivt efter chansen att interagera med varumärken och är ofta medskapare av varumärken online. 64% av millennials följer en eller fler varumärken på sociala medier, och när det gäller generation Z ligger siffran på 73%.

Som ett resultat av detta är det absolut nödvändigt att du är närvarande och aktiv i dina sociala medier. Men som vi alla vet är även data viktigt. Så, om du vill nå bortom “likes” och få en riktig vänförfrågan, bör du ta vara på, och personalisera, din tänkta publik med hjälp av en CDP. Läs mer om det här!

7. De är väldigt mobila, så var mobilvänlig

Att växa upp och vara konstant uppkopplad är nästintill tvångsmässigt för millennials och generation Z. Faktum är att 43% av dem kollar sina telefoner var tjugonde minut, en majoritet av dem har slutfört sina köp i sina smartphones och 31% av de nordiska konsumenterna har gjort research om en produkt innan de går in i butiken.

Inom marknadsföring markerar detta ett massivt paradigmskifte när det gäller konsumtionsmönster. Så hur kan du nå dina mobila kunder?

Förutom att implementera en responsiv webbdesign, bör du fundera på hur du kan integrera smartphones i din marknadsföringsstrategi. Kan SMS-marknadsföring nå kunder på språng? Eller kan du använda SMS som en del av ditt automatiserade flöde? Möjligheterna är oändliga!

8. Kundresor är anarkistiska, så ena upplevelsen

De yngre generationerna hoppar mellan olika kanaler. Inte bara mellan Instagram på en smartphone och en webbsida på datorn, utan också mellan online och offline. Detta syns tydligt i följande siffror: 40% av svenskarna gör research och jämför produkter när de står i butiken.

För ett företag innebär flyktiga konsumtionsmönster extra hårt arbete. När kontaktpunkter strålar samman förstärks betydelsen av att arbeta med omnikanals-marknadsföring och en enhetlig organisation - ytterligare. Det krävs alltså ett starkt, internt samarbete, och ett system som samlar din kunddata till kundprofiler, för att kunna kartlägga den faktiska kundresan.

Vill du lära känna människan bakom varje klick? Kolla in vårt webbinarium!