Posted 06th August 2020 by APSIS

Hur ser den digitala kundresan ut?

Att hitta nya prospekt är faktiskt inte säljarens uppgift, det är marknadsförarens. I dag etableras ofta den första kontakten med ett varumärke genom ett besök på hemsidan, därför är det viktigt att förstå den digitala kundresan

När besökaren landat på hemsidan gäller det att skapa engagemang och intresse som gör prospektet redo att skickas vidare till säljavdelningen.  

För att skapa en engagerande resa måste du som marknadsförare förstå dina prospekt. Hur har de kommit i kontakt med dig? Hur fångar du deras intresse? Och när ska du skicka prospektet vidare till säljavdelningen?

Vår infographic illustrerar den digitala kundresan. Från det första besöket på hemsidan fram till att prospektet ska lämnas över till säljavdelningen.