Nov 30 | 10 Minuters läsning

Marknadsföringstrender 2023 för B2B

Traditionellt har B2B-företag, till skillnad från B2C, alltid arbetat med mindre budgetar. Den allmänna praxisen är en tilldelning på 2–5 % av bruttomålintäkterna, och en stor andel av marknadsföringsbudgetarna spenderas vanligtvis på annonsering.

Detta drag sker till stor del på bekostnad av andra möjligheter: om resultaten i denna Warc-rapport stämmer förväntas annonseringen minska från 8,3 % 2022 till endast 2,6 % 2023.

För marknadsföringsteam globalt innebär detta att vintern redan är här – både vad gäller att följa säsongsskiftet i kundbeteende inför ett nytt år, och vad gäller att förbereda sig på minskade annonseringsbudgetar under 2023, efter ett år av ekonomisk osäkerhet.

För B2B-marknadsförare som brottas med kraftigt sänkta marknadsföringsbudgetar, kan det vara en god idé att anpassa marknadsföringsverksamheten till de nya skiftningarna i B2B-konsumentbeteendet, för att skapa en effektiv, skräddarsydd marknadsföringsplan och få mest valuta för pengarna.

Men även B2B-företag med en hyfsat stor marknadsföringsbudget behöver i dagens hyperkonkurrensutsatta kommersiella landskap ändå lite extra utrymme för att överträffa konkurrenterna och locka kunderna.

Med andra ord är det dags att finjustera din marknadsföringsplan i linje med den senaste forskningen och aktuella marknadsföringstrender. Den här bloggen har allt du behöver för att hålla dig uppdaterad.

Vi går igenom vad som gäller för de nya marknadsföringstrenderna. Vad kan du förvänta dig? Var ska du hålla igen? Och var ska  du kanalisera dina insatser och satsa under 2023?

Du får också lära dig om de dominerande trenderna på marknaden och hur du kan utnyttja detta för avkastning på dina investeringar. Nu kör vi igång!

 

Vilka är de kommande marknadsföringstrenderna?

Låt oss ta en titt tillbaka på tidslinjen fram till 2022. Innan COVID-19 belyste behovet av digital transformation – antagandet av digital teknik i alla affärsverksamheter – hade det bara anammats av 15 % av B2B-företag.

Det nya modeordet är digital optimering – användningen av digital teknik för att förbättra nuvarande system och tillvägagångssätt – varav en stor del återfinns i marknadsföring.

När digital optimering nu leder och står i centrum för marknadsföringsverksamheten är den stora frågan för de flesta marknadsföringsteam ”hur stor andel av dina intäkter bör gå till marknadsföring?”

Forresters B2B-marknadsföringsundersökning 2022 om marknadsföringsledares åsikter (över 1060), ger en hel del intressanta insikter. Drygt hälften – 51 % – av affärsföretag vars årsintäkt ökade med mer än 20 % 2021 investerade mellan 6,1 och 9 % i marknadsföring.

Å andra sidan var det bara en tredjedel av affärsorganisationerna som inte deltog, som investerade någonstans inom det intervallet. CMO:er förstår sannolikt att han/hon måste kunna motivera sina budgetkrav, och därmed också identifiera var B2B-företag med hög tillväxt skyfflar in pengarna i sin marknadsföring.

Samma Forrester-undersökning visar att företag med hög tillväxt investerar i marknadsföringsstrategier som

-tillgodoser förändrat köparbeteende
-koncentrerar kärnan av varumärken för att positionera företag som ändamålsstyrda
-drar nytta av kundengagemang efter försäljning

 

Här är våra toppval bland de marknadsföringstrender som förtjänar en plats i din marknadsföringsplan för 2023:

B2B marketing trends

 

Marknadsföringstrend 1:

Influencer Marketing

Idag är marknadsföring genom influencers mycket trendigt, och detta kommer sannolikt att fortsätta in på det nya året eftersom konsumenter litar på rekommendationer från människor de relaterar till och beundrar. I synnerhet när dessa influencers är kända för ärliga recensioner av de PR-paket de får eller beta-testar.

Benchmark-rapporten om Influencer Marketing visar att influencer marketing kan uppnå imponerande resultat, med ett genomsnittligt intjänat mediavärde på 5,20 USD för varje dollar spenderad. Detta ger trovärdighet till argumentet att människor känner sig mer manade att agera på rekommendation av betrodda influencers.

Arbetet med influencers ger dessutom möjlighet till riktad och personlig marknadsföring – influencers har byggt upp en engagerad följarkrets som företag kan rikta sig till i stället för att använda ett allmänt budskap till en bredare krets.

Och det bästa? Det har också visat sig vara ett mer kostnadseffektivt alternativ, eftersom företag kan använda mikroinfluencers med små men mycket engagerade följare i stället för att lägga stora belopp på kändisars rekommendationer.

Överlag har marknadsföring genom influencers många fördelar för företag, och bör därför inte förbises som en del av din marknadsföringsplan.

 

Marknadsföringstrend 2:

Personlig kundupplevelse och snabb respons

Moderna köpare vill ha omedelbar respons och kommunikation som är skräddarsydd för dem: mycket av 2022 års B2B-marknadsplan uppfyllde detta krav.

Till följd av den tekniska innovationens takt under åren fattar fler B2B-kunder köpbeslut online. Därför kommer kunderna på samma sätt kräva snabbare och mer personlig service.

För att uppfylla dessa behov måste B2B-företag dra nytta av kunddata för att erbjuda personliga upplevelser och använda kommunikationskanaler som e-post, chatt och sociala medier för snabb respons. De kan också förse kundtjänstteam med möjligheter till snabb respons på förfrågningar och funderingar.

Detta fordrar aktivt socialt lyssnande och deltagande i kundkonversationer i sociala medier, samt förmedling av uppdateringar och varumärkesbyggande initiativ genom nyhetsbrev (e-post). Ingen personlig anpassning är möjlig utan data.

Digitala marknadsföringsverktyg som APSIS One kan vara väldigt värdefulla för att få ut det mesta möjliga av de tillgängliga data som behövs för att skapa och vårda långvariga relationer med kunder.

Med APSIS Marketing kan du tillämpa segmenteringsverktyget för att avgränsa målgrupper i olika kategorier, baserat på deras demografi, psykografi, preferenser och konsumentbeteende.

Detta hjälper dig att leverera personligt, relevant innehåll när du kör dina marknadsföringskampanjer.

 

Marknadsföringstrend 3:

Videobaserad B2B-marknadsföring, men AI-driven

522productions genomförde en produktupphandlingsstudie där de fann att uppskattningsvis 70 % av B2B-köparna tittar på ett varumärkes videor innan de konverterar.

Videors massiva engagemang gör det till en allt attraktivare branschmarknadsföringstrend.

Här är anledningen: inte nog med att det kan konsumeras i förbifarten, det är dessutom ett mycket effektivt medium för att förmedla visuella berättelser eller produktförklaringar. En guldgruva för team som vill öka andelen användaracceptans och -konversation.

Med hjälp av videor kan varumärken dra nytta av webbinarium och andra virtuella evenemang för att främja engagemang, ge kunder möjlighet att delta på rundturer av anläggningen, dela tankeledarskap och expertis med hjälp av instruktionsvideor och förklarande videor, samt möjliggöra effektiv onboarding av nya kunder, presentera sina team och lyfta fram företagets värderingar.

Framväxten av den senaste tekniken och digitala marknadsföringsverktyg gör videomarknadsföring till ett spännande alternativ för B2B-marknadsförare som vill förtjusa köpare med upplevelser utöver det vanliga. AR är ett exempel. Augmented Reality (förstärkt verklighet) är ett användbart verktyg för marknadsförare som vill ge köpare en upplevelse av sin produkt i realtid.

Det kan också fungera som en viktig differentiator för marknadsförare, för att öka konverteringsfrekvensen och upprätthålla kundlojalitet.

 

Marknadsföringstrend 4:

Ju fler, desto bättre: Välj omnikanal

En ny trend som kommer ha fortsatt ökad dragningskraft under 2023 är användandet av omnikanal. Genom att utnyttja flera plattformar träffar B2B-marknadsförare rätt och kan skaffa nya kunder samt tygla dataanalysen baserad på dessa kunders interaktioner och datan den genererar.

För B2B-kunder krävs en blandning av traditionella försäljningskanaler (tänk telefon- och videosamtal) och självbetjäning (tänk e-handel och digitala portaler). Med omnikanal-marknadsföring i B2B får marknadsförare en djupare insikt i kundbeteende, vilket innebär bättre targeting och en tydligare uppfattning om aktuella kundattribut. Detta leder till en säker ökning av konverteringsfrekvensen.

I denna Adroll-undersökning, som omfattade 1000 B2B- och B2C-marknadsförare utvärderades effekten av omnikanal på deras marknadsföringsverksamhet. Undersökningen visade att 56 % av marknadsförare förstår vilken del av deras marknadsföring som är värd att spendera mer på. Den hjälper också 44 % av marknadsförare att motivera sin marknadsföringsbudget. Med omnikanal kan 43 % av marknadsförare dessutom analysera hur de ska optimera sin marknadsföringskampanj för bästa resultat.

Under 2023 kommer B2B-företag, som ger potentiella kunder makt och frihet i sin interaktion, att rankas högt då det är just kundernas förväntningar som driver omnikanaltrenden. Genom framväxten av sociala media som marknadsförings-/försäljningskanal kommer B2B-företag kunna skapa enhetliga kampanjer och konsekventa varumärkesupplevelser i flera kanaler.

Detta involverar inte bara konvertering, utan även socialt lyssnande; nämligen att granska recensioner och feedback för att förbättra ens produkter och tjänster. CMO:er kommer också att behöva optimera innehåll för omnikanal i olika stadier av köpresan, inklusive utbildningsfaser i alla stadier i tratten.

 

Marknadsföringstrend 5:

Prioritera kundengagemang efter köp

För att bibehålla kunder och bygga upp en armé av varumärkesambassadörer behöver B2B-företag 2023 ett system som stödjer kunders engagemang efter köp.

Företag med hög tillväxt har fattat detta, vilket förklarar varför beslutsfattare inom marknadsföring vill förlänga kunders livscyklar och öka deras engagemang, eftersom nöjda kunder sannolikt gör upprepade köp, rekommenderar ditt företag och ger värdefull feedback för förbättringar.

Att upprätthålla starka relationer med befintliga kunder kan bidra till att minska den höga kostnaden för att skaffa nya. Kom ihåg att nyckeln för att öka värdet av de engagemangshöjande insatser som görs efter köp är att dela kundupplevelser som inspirerar till kundpåverkan.

 

Marknadsföringstrend 6:

Interaktivt innehåll

Under 2022 sågs en aldrig tidigare skådad uppgång i införandet av automatiseringsverktyg för marknadsföring med syftet att strömlinjeforma marknadsföringsåtgärder. Framväxande teknologier kan avsevärt påverka dina marknadsföringsresultat, särskilt vad gäller interaktivt innehåll.

Under de senaste åren har vi redan sett att chattbottar spelar en avgörande roll för att underlätta kundinteraktion. Nu när maskininlärning, naturlig språkprocessering och AI hamnar i förgrunden kommer chattbottar att användas tillsammans med andra former av innovation för att skapa interaktivt innehåll, snarare än statiskt innehåll.

Marknadsförare är nu mer än någonsin medvetna om fördelarna med dubbelriktade upplevelser som inspirerar till engagemang, genom innehåll såsom undersökningar med frågor, tävlingar, enkäter, omröstningar, utvärderingar, interaktiva kartor och videor, spel och interaktiv infografik.

 

Marknadsföringstrend 7:

B2B-självbetjäningsportaler

I likhet med B2C är även B2B-köpare digitalt inriktade, och förväntar sig att denna verklighet återspeglas i deras professionella inköpsinteraktion med varumärken.

Tänk dig att behöva ringa en försäljare varje vecka för att köpa en vanlig förbrukningsvara, när man helt enkelt skulle kunna ha en B2B-självbetjäningsportal där kunder kan abonnera på dessa produkter utan krångel. Under sådana omständigheter blir du oundvikligen ytterligare en siffra i kundbortfallsstatistiken.

CMO:er kan hjälpa B2B-kunder att hitta relevant information för sin förfrågan (tänk andra tjänster eller produkter) genom att skapa självbetjäningsportaler och kunskapsbaser. Dessa lättar dessutom säljpersonalens arbetsbörda.

Exempel på självbetjäningsportaler med utbredd användning är Vanliga frågor, Kom igång-guider, hjälpdokumentation, instruktionsvideor, onlinegrupper, sökfunktioner för snabba svar, ärendehantering, användarmanualer m.m.

Som regel förutser självbetjäningsportaler var och hur kunder kommer behöva support. De minimerar också dina driftkostnader om du tillämpar bästa praxis för kundsupport.

De flesta B2B-kunder löser gärna problem med produkter eller tjänster själva (men sannolikt med lite hjälp från din sida!), vilket ju bara är en fördel för B2B-marknadsförare 2023.

 

Marknadsföringstrend 8:

Förnyad optimering av SEO för B2B

B2B-kunder blir mer benägna att konvertera när du tar hänsyn till deras stötestenar. För att uttrycka det i SEO-termer: var lösningsorienterad och svarsbaserad i din sökmotoroptimering (SEO).

Det innebär att skapa innehåll som obehindrat besvarar frågor – exempelvis har de flesta B2B-kunder inte tålamod till att klicka på någon länk för att hitta ditt innehåll, som eventuellt kan ge svar på deras frågor.

Futuristiskt sett medför regelbundna SEO-uppdateringar att du har ett tidlöst, digitalt verktyg för B2B-marknadsföring. Tillförseln av AI i SEO gör det till något av en blandad kompott för marknadsförare. SEO-optimerat innehåll, metataggar och länkbygge håller fortfarande ställningarna i rankningsresultaten, men Googles senaste algoritm-uppdatering, även kallad Google RankBrain, har förändrat landskapet för Google-rankningar.

Exempelvis fokuserar Google nu på kontexten av sökfrågor, med målet på att endast leverera den bästa informationen: det spelar ingen roll om innehållet ifråga saknar nyckelord. Därmed prioriteras innehållets substans (kvalitet samt hur användbart, aktuellt och relevant innehållet är för en användares sökning) framför dess form (sökord, metataggar och andra välkända SERP-rankningselement).

Det finns även andra algoritmer såsom BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), med samma fokus på sök och användaravsikt. Den regelbundna lanseringen av självinlärande algoritmer gör SEO till en ganska knepig uppgift.

Ett sätt att slå Google i deras eget spel är att fokusera på förnyad optimering av befintligt innehåll, och tillföra nytt innehåll genom att tillämpa en optimeringsstrategi med aktuella SERP-trender.

 

Hur ser framtiden ut för marknadsföring?

Nyckelordet för marknadsföringens framtid är ”data”. Då personliga upplevelser är kärnan i B2B-kunders förväntningar kommer överlevnadsförmågan vara beroende av ständigt förbättrade köpcykler. Detta genom utförandet av kunddiagnostik och övervakandet av kundbeteende med hjälp av tillvaratagna data.

Med andra ord: B2B-företag måste utnyttja data proaktivt snarare än reaktivt för att säkerställa nöjdhet bland köpare.

För B2B 2023 bör du förbereda ditt företag på förändring, genom att bland annat förena ditt interna team och din externa kundupplevelse för effektivt förtroendeskapande. CRM-marknadsföring är ett säkert sätt att uppnå detta.

Detta ger teknik och datadriven marknadsföring som är mer personlig, sker i realtid och förlitar sig starkt på data. Med dessa delar som hjärtat i B2B-marknadsplanen kan en B2B-CMO med tillförsikt presentera sin plan och budget för ledningen.

När din organisation förbereder sig för 2023 är APSIS redo att hjälpa dig att navigera i din B2B-marknadsföring med en omfattande uppsättning verktyg och funktioner för digital marknadsföring.

Vill du veta hur?

Boka en demo idag och upptäck vår uppsättning av futuristiska verktyg och funktioner som kan förkorta din försäljningscykel och förbättra ditt resultat!

Prova APSIS One
Boka en kostnadsfri
personlig demo idag!