Feb 14 | 8 Minuters läsning

Så här får du din målgrupp att växa

För att bli framgångsrik i sin marknadsföring är det centralt att nå fler och bredare grupper. För att år efter år kunna skapa efterfrågan måste företag öka antalet personer som är intresserade av och aktivt engagerade i dess varumärke.  

Genom fokus på målgruppens preferenser eller med kraftfullare engagemang med dem på sociala medier, oavsett metod måste B2B-företag utforska hur de kan ändra sin marknadsföring för att öka varumärkesräckvidd, driva försäljning och förbli relevanta i sin bransch.  

Processen involverar identifiering av och inriktning på nya målgrupper med hjälp av ett CRM-system som Efficys. Detta är en avgörande kontaktpunkt för B2B-tillväxt, eftersom det är viktigt att ha en ständigt ökande lista över företag att kontakta, som dessutom innehåller information om deras interaktioner med din organisation.  

Över 85 % av kunderna efterfrågar en balans mellan både icke-digitala och digitala upplevelser med varumärke. Därför krävs en blandning av strategier och marknadsföringskanaler för att nå nya målgrupper. Kunder är mer benägna att spendera mer på ett varumärke som utnyttjar dessa kanaler med ett personligare förhållningssätt i sina budskap.  

I det här inlägget utforskar vi digitala och icke-digitala taktiker för att hjälpa dig att öka fotavtrycket av din marknadsföring – och din målgrupp: 

 

Vad är en målgrupp?  

En målgrupp för ett B2B-företag (business-to-business) är en specifik grupp av företag eller organisationer som företaget riktar in sig mot, för att sälja sina produkter eller tjänster.  

Denna grupp väljs utifrån faktorer som: 

  • företagets erbjudande 
  • gruppens behov och problem (pain points)  
  • gruppens förmåga att dra nytta av och ha råd med företagets erbjudanden. 

Låt oss säga att ditt B2B-företag säljer affärssystem. Du riktar dig med största sannolikhet till stora företag i en specifik bransch, till exempel inom finans eller sjukvård.  

Din målgrupp kan ha ett särskilt behov av programvaran, till exempel i syfte att efterleva branschregler eller för att kunna hantera stora mängder data, och de har sannolikt resurser och budget för att köpa och implementera programvaran. 

B2B-företag måste tydligt definiera och förstå sin målgrupp (med hjälp av marknadsundersökningar och analyser, kundintervjuer och undersökningar) för att effektivt marknadsföra sina erbjudanden.  

Varför är målgruppstillväxt viktigt? 

En stagnerad målgrupp tvingar B2B-företag att vara beroende av en enskild marknad eller kundgrupp, vilket gör dem mycket sårbara för förändringar i kundbeteende eller marknadsfluktuationer. Det begränsar också deras marknadsföringspotential, vilket påverkar deras resultat och som i sin tur påverkar andra ambitioner att investera i produktutveckling. 

Det är alltså viktigt att utöka din målgrupp av flera anledningar: 

  1. Ökade intäkter: En större målgrupp innebär fler potentiella kunder och ökad försäljning, vilket kan leda till högre intäkter för företaget. 
  2. Varumärkeskännedom: En större målmarknad kan bidra till att öka varumärkesmedvetenheten och räckvidden för ett företag, vilket kan leda till mer kundengagemang och i slutändan mer försäljning. 
  3. Kostnadseffektiv marknadsföring: En större målgrupp kan hjälpa ett företag att fördela kostnaderna för marknadsföring och reklam över en större grupp, vilket gör marknadsföringsinsatser mer kostnadseffektiva. 
  4. Insikter: En större målgrupp kan ge ett företag fler insikter om deras kunders behov och smärtpunkter, vilket kan hjälpa företaget att förbättra sina produkter och tjänster. 
  5. Möjligheter: En större målgrupp kan öppna upp nya möjligheter för ett företag, såsom nya partnerskap och samarbeten, samt möjligheten att ta sig in på nya marknader och branscher. 
  6. Diversifiering: Att ha en större målmarknad kan också bidra med diversifiering för ett företag, vilket gör det mindre beroende av en enskild marknad eller kundgrupp. 

 

Marknadsföringsstrategier som möjliggör målgruppstillväxt 

Marknadsföringsstrategier

Börja med data som redan existerar 

En central fördel med dataanalys är att du alltid kan utgå från det du vet. Om din målgrupp delar preferenser eller vissa egenskaper med en liknande uppsättning företag, är dessa företag ett bra ställe att börja när du vill utöka din målgrupp.  

Men först kräver detta en närmare titt på vad du vet om din nuvarande målgrupp. Kommer de från en liknande plats? Delar de liknande smärtpunkter och köpbeteenden? Kommer de sannolikt att svara positivt (eller engagera sig i) ditt marknadsföringsbudskap? Kan de också köpa din produkt? 

Du kan använda redan existerande data om din målgrupp för att hitta liknande företag och använda dessa frågor för att kvalificera dem. De flesta företag ser att deras kampanjer samlar in användbar information om målgruppen, men hantering, organisering och tolkning av datan, i ljuset av tillväxtmål och ur ett tillväxtperspektiv, kan innebära stora mängder röriga kalkylblad.  

Det är här Efficys CRM räddar dagen – vår instrumentpanel är fylld med insikter om redan existerande målgrupper, med fokus på potentiella nya målgrupper som du bör engagera dig med (baserat på tillgänglig data). 

Med den tillgängliga informationen kan du sedan använda ett segmenteringsverktyg för att rikta in dig på dessa potentiella nya målgrupper, baserat på deras beteende. Du kan även skapa nya målgruppssegment (med möjligheten att skala dem allt eftersom ditt företag växer) och dra nytta av Efficys förutsägande funktioner och marknadsföringsanalyser.  

Till exempel, en varumärkesbyrå kan identifiera och rikta in sig på en ny målgrupp med startups, vilka har signalerat intresse för varumärkestjänster (antingen genom att registrera sig för nyhetsbrev eller engagera sig i något innehåll) och segmentera dem efter intresse.  

 

Välj Omnikanal  

Efter att ha bestämt vilka marknader du vill utforska måste din marknadsföring vara samstämmig på de olika plattformarna. Detta innebär samma marknadsföringsmaterial och kundupplevelser över flera kanaler, vilket hjälper dig att förstärka ditt budskap och spendera mindre på annonsmaterial.  

Enligt en studie från 2020 har marknadsföringskampanjer som använder tre eller flera kanaler (till exempel sociala medier, e-post, betald sök och content marketing) en 90% (www.omnisend.com/) högre retentionsgrad än kampanjer som använder enstaka kanaler. 

Eftersom kundpreferenser ständigt utvecklas vill du hålla koll på dem när du utökar din målgrupp. Bevaka deras aktivitet i sociala medier, köpbeteenden, engagemangsvanor, preferenser och andra insikter. Utnyttja sedan dessa data när du planerar nya insatser eller uppdaterar befintliga kampanjer.  

Så här kan omnikanal-marknadsföring gå till: om du är ett B2B-företag som säljer industriell utrustning behöver du en blandning av content marketing, e-postkampanjer, mässor och annonsering i sociala medier för att öka din målgrupp.  

Du kanske delar värdefullt innehåll med call-to-actions som uppmanar din målgrupp att fylla i kontaktformulär eller prenumerera på nyhetsbrev. Med Efficys kampanjautomatisering kan du ställa in automatiserade triggers för att skicka riktade reklammeddelanden till dessa målgrupper. Du kan också medverka på mässor för att träffa dem personligen och visa upp dina produkter, och samtidigt använda sociala medier för att bygga upp varumärkesmedvetenhet och tankeledarskap i din bransch.  

Genom att använda flera kanaler kan företaget nå en bredare målgrupp och effektivt kommunicera värdet av dess produkter och tjänster. 

Öka dina målgruppers storlek.

Öka trafiken på din hemsida 

Det kan låta uppenbart, men ökar inte trafiken så ökar inte målgruppen. Trafik från riktade annonser, inlägg på sociala medier och annat innehåll som leder till din hemsida kan presentera en ny pipeline av grupper att rikta in sig på.  

För att uppnå detta behöver du övertygande call-to-actions som överensstämmer med målgruppens behov och preferenser i din marknadsföring. Du behöver också innehåll på sidan för personer som vill läsa mer om dina erbjudanden. Till exempel kan en betald annons leda din potentiella målgrupp till en landningssida som marknadsför en av dina tjänster med ett registreringsformulär för nyhetsbrev, eller en länk till marknadsföringsmaterial (som en handbok eller blogg).   

Genom att komplettera din landningssida med sådana vägar för engagemang, maximerar du effekterna av dina insatser för att få dit dem.  

Efficys Audience feature (målgruppsfunktion) ger en heltäckande bild av din målgrupp som du kan gruppera baserat på plats, bransch eller till och med hur de hittade dig. Till exempel kanske du upptäcker att din mest engagerade publik kommer från en specifik landningssida. I så fall är detta en signal att fokusera på den kanalen. Du kanske också upptäcker att din målmarknad svarar bättre på en call-to-action som bjuder in dem till en kostnadsfri konsultation snarare än en rabatt.  

Med en analytisk instrumentpanel som visar dig olika mönster kan du utnyttja nya möjligheter för mer personliga meddelanden och därmed vinna över en större målgrupp.  

Utforska strategiska partnerskap  

Chansen är stor att dina erbjudanden är komplementära till en annan organisations, det vill säga att du har en liknande målgrupp men erbjuder en annan produkt eller tjänst. Eftersom de inte är konkurrenter, varför inte utforska möjligheter att samarbeta eller bilda partnerskap med kompletterande företag och på så sätt utöka din målgrupp?  

Detta kan innebära allt från korsmarknadsföring på varandras plattformar till att vara värd för evenemang eller webbinarium och skapa gemensamma produkter eller tjänster. Kompletterande marknader hjälper dig undvika att behöva börja om från början när du vill öka synligheten – både offline och online. 

På så sätt kan ni båda dra nytta av partnerskapet, genom att nå nya kunder som är intresserade av vad den andra verksamheten har att erbjuda. Dessutom kan nätverkande och goda relationer med kompletterande företag i din bransch också hjälpa till att öka din räckvidd och växa din målgrupp. 

Attrahera och engagera målgrupper på sociala medier 

En närmare titt på dina sociala mediekanaler kan avslöja möjligheter att skapa nya relationer och bredda din målgrupp, oavsett om det är genom socialt lyssnande, genom att låta varumärken mäta kundernas uppfattning via  riktade undersökningar, eller att aktivt skapa kontakt med publik på sociala medier.  

Bland B2B-företag använder 65 % av företagen betalda annonser på LinkedIn för att nå nya kunder. Om du delar med dig av din expertis genom en innehållsstrategi, som ger mervärde eller väcker andra företags intresse, kan det hjälpa dig att få kontakt med nya målgrupper.  

Om du till exempel erbjuder lösningar för digital signering kan du skriva inlägg om skillnaden mellan digital signering och elektronisk signering. När företag – som vill signera dokument med hjälp av en sömlös, juridiskt godkänd lösning – börjat titta på och dela dessa inlägg, kan du lägga upp dem igen på dina sociala mediekanaler för att involvera din målgrupp i ditt varumärke.  

 

Accelerera din målgruppstillväxt med Efficy  

Vem vill se en god sak ta slut? Inte vi, och säkert inte du heller. De goda nyheterna är: det behöver den inte – så länge du kan växa den.   

I takt med att din målgrupp växer är det viktigt att du ligger steget före. Anpassa din marknadsföringstaktik till de senaste marknadsinsikterna för att skapa en varaktig och effektiv närvaro på nätet som tilltalar B2B-kunder.  

Efficy CRM har funktionerna som hjälper dig att samla in ett stora mängder data, vilket ger dig de insikter som krävs för att hålla dina målgrupper engagerade. Vill du se våra funktioner för målgruppstillväxt med egna ögon?

Klicka här för att boka en demo.