Mar 07 | 5 Minuters läsning

Vad är en kundprofil?

(Det här blogginglägget är del 1 i en serie om datadriven marknadsföring. Snart kommer fler inlägg som visar hur du kommer igång med kundprofiler.)

Att skapa en kundprofil är ett första steg mot framgång i den digitala tidsåldern.

Har du investerat tid och pengar i en fräsch och modern webbsida? Innan du sätter igång med din marknadsföring behöver du skapa exakta kundprofiler. Varför? För att skapa en bättre förståelse för dina kunder och öka din försäljning. Hur? Läs vidare så berättar vi mer. 

Har du bråttom? Här kommer en kort summering av blogginlägget:

  • I den digitala tidseran har marknadsföringen utvecklats från varumärkes-centrerad till kund-centrerad
  • Istället för att ge alla kunder samma budskap måste företagen vara relevanta med hjälp av riktig data (och inte enbart demografisk data)
  • Kundprofiler och profilbaserad marknadsföring är de effektivaste strategierna för att klara av kravet på relevans

För mycket information

Vi lever i en tid som präglas av “information overload”. Vi söker aktivt och vi tar passivt emot information hela tiden. I det kraftiga informationsflödet måste vi hela tiden kategorisera våra intryck och den information som vi utsätts för.

Titta runt omkring dig. Hur många varumärken ser du just nu?

Varumärken pockar ständigt på vår uppmärksamhet. Detta överflöd av budskap och reklam från olika varumärken har blivit en naturlig del av vårt dagliga liv. Vi har därför blivit ganska immuna mot reklam som riktar sig till den stora massan och inte berör oss personligen.

Från företaget i fokus...

Före internet hade varumärken en betydligt större makt över konsumenterna. Kommunikationen mellan varumärket och kunden skedde i huvudsak genom traditionella envägskanaler så som press, radio och tv. Men den ökande användingen av internet förändrade drastiskt villkoren för marknadsföring. 

… till kunden i fokus.

Det digitala samhället ställer krav på ett större samspel mellan konsument och varumärke. Förväntningarna på en personlig upplevelse för kunden har raserat den tidigare modellen med envägskommunikation.

Faktum är att 76 % av konsumenterna förväntar sig att din organisation ska förstå och bemöta deras individuella önskemål. Detta är långt ifrån lätt att uppnå, men om du vill lyckas i den digitala tidsåldern så måste du göra ditt bästa.  

 

Nära och personligt

Huvudregeln för marknadsföring (och nyckeln till framgång) är följande; känn dina kunder. Jag menar inte att du behöver lära känna dem på en personlig nivå, det är dömt att misslyckas. Men du behöver komma så nära som möjligt för att få reda på kundens värderingar, egenskaper och beteende. 

Du kommer lättare att nå ut till dina kunder med din marknadsföring om du är känner till deras relation till ditt varumärke. Varje varumärke har en unik relation till sina kunder, så att fördjupa kunskapen om de egna kunderna är i princip samma sak som att fördjupa kunskapen om den egna verksamheten.

Detta gäller alla sorters företag: B2C, B2B och ideella organisationer. B2B-företag i synnerhet borde dessutom ta reda på så mycket som möjligt hos sina befintliga och potentiella kunder (från omsättning och budget till antal anställda, geografisk räckvidd o.s.v.). 

Samma storlek passar inte alla

Under tidseran där mass-marknadsföring dominerade behövde marknadsföraren ägna sig åt mer eller mindre kvalificerade gissningar. Idag arbetar företagen visserligen med segmentering av specifika kundgrupper, men det är inte samma sak som att rikta budskapet till en unik kund. Segmentering är med andra ord ingen garanti för att du ska uppfylla kundens krav på individanpassade budskap.

Marknadsföring som enbart baseras på breda segment kommer slå fel. Två kunder inom samma ålder, kön och socio-ekonomiska segment kan ha fullständigt olika intressen och behov. Demografisk data säger en del, men inte hela sanningen.

Customer Profiles Work | APSIS Blog | Power of Profiles

Vill du veta mer om kundprofiler? Kolla in vårt bibliotek här

Vi måste prata om strategier

Push it, pull it, profile it. Om du någon gång har öppnat en bok om marknadsföring, så har du hört talas om push and pull-strategier. Men är du insatt i de grundläggande strategierna för profil-baserad marknadsföring? 

Push-marknadsföring innebär att du pushar budskapet genom olika kanaler med förhoppningen att det ska hamna hos kunden på ett så effektivt sätt som möjligt. Pull-marknadsföring hoppar över distributören eller återförsäljaren och riktar sig direkt till kunden för att få honom eller henne att köpa en viss produkt eller tjänst. 

Den tredje marknadsföringsstrategin är profilbaserad marknadsföring. En profilbaserad marknadsföringsstrategi är en digital strategi som fokuserar på kommunikation med målgruppen. Målet? Att öka medvetenheten och förbättra varumärkets image genom att skapa en större medvetenhet om konsumentens individuella egenskaper gällande konsumtionsmönster och beteende. 

Med push and pull-strategier är det i stor utsträckning slumpen som avgör om budskapet når rätt person. Frisören Jonas och läkaren Lena har av förklarliga skäl inte samma intresse av medicinsk utrustning. Eftersom att ett stetoskop inte är intressant för Jonas kommer varje krona som spenderas på att sälja ett sådant till honom vara rent slöseri.

 

Du måste följa kundens fotspår

Profilbaserad marknadsföring fyller i luckan mellan push- och pull-strategierna. Varje steg som en potentiell kund tar på nätet lämnar spår som i sin tur ger en förståelse för dennes intressen, köpvanor och beteendemönster. Om du katalogiserar kunders beteende i relation till ditt varumärke, kommer du att kunna skapa kundprofiler och skräddarsy den individuella kundens upplevelse därefter. 

Att skapa kundprofiler är en utmärkt metod för att förstå vem du säljer till och hur du kan automatisera din kommunikation med dem. Samtidigt behåller du den personliga touchen. Detta är det första steget mot framtidens marknadsföring och nyckeln till digital framgång. Vi lever trots allt i konsumentens värld...

Avslutningsvis: en kort summering av blogginlägget!

  • I den digitala tidseran har marknadsföringen utvecklats från varumärkes-centrerad till kund-centrerad
  • Istället för att ge alla kunder samma budskap måste företagen vara relevanta med hjälp av riktig data (och inte enbart demografisk data)
  • Kundprofiler och profilbaserad marknadsföring är de effektivaste strategierna för att klara av kravet på relevans

Vill du komma igång? Besök vårt kunskapsbibliotek här.