Maj 15 | 5 Minuters läsning

Därför bör marknadsförare fokusera på förtroende – inte uppmärksamhet

Hur kan marknadsförare fånga och behålla intresse i en digital tidsålder där kunderna har både valet och rätten att ignorera dina marknadsföringsaktiviteter? Svaret ligger i att bygga en stark kundrelation som bärs upp av tillit.

 

Under ett partnerevent i Oslo stötte jag på ett slående citat som påvisade det pågående paradigmskiftet i marknadsföringens värld:

“Attention built an industry, but technology disrupted it. Today, audiences are assets. Fostering talent and trust is a differentiator of success.” – Robert Rose.

Faktum är att förutsättningarna för att lyckas med marknadsföring har skiftat avsevärt under de senaste tjugo, tio – och även fem åren. Med teknologi som förändringsfaktor behöver vi anpassa oss efter nya konsumtionsmönster och stagnerande fokus. Så, hur passar förtroende in i marknadsföringspusslet?

Därför är tillit byggstenen för framtidens digitala marknadsföring

Den krassa sanningen är att vi har sekunder på oss att fånga kundens uppmärksamhet. Med detta i åtanke är det knappast en slump att marknadsförare och varumärken kämpar för att hålla sig vid ytan i en uppsjö av memes, clickbait och konkurrerande verksamheter.

Stressad? Det behöver du inte vara. Uppmärksamheten som genereras via viralt innehåll är inte skalbart, det är inte personligt och det stärker inte ditt förtroende. Du vill inte att dina kunder och leads svävar run i toppen av säljtratten – du vill att de åker igenom mot köpavslut.

Visst kan virala idéer förstärka dinvarumärkeskännedom, men dess styrka ligger i klick snarare än konverteringar och stadiga kundrelationer. Om du vill kamma hem det sistnämnda bör du se förbi viralt innehåll och göra förtroende till ditt nya marknadsföringsmantra.

Förtroende är ett begrepp som definieras av den enskilda individen. Med detta sagt byggs inte förtroende genom en kundkontakt eller ett skickligt skrivet blogginlägg. Det är ett resultat av strategiskt finlir, hårt arbete och konsekvent kommunikation över samtliga kontaktytor. Dina värden bör genomsyra din kommunikation och du måste hålla dina löften gentemot kunderna.

 


Så, hur kan tillit förstärka ditt varumärke? Nedan följer några tips du bör ha i åtanke när du försöker skapa starkare kundrelationer:

Låt kunderna föra din talan

Dagens kunder hyser allt större skepsis mot marknadsföring. Med detta i åtanke kan det vara hjälpfullt att influera dina kunder med hjälp av en extern röst som delar med sig av sin erfarenhet av ditt varumärke. På så vis kan dina värden förstärkas och din position solidifieras.

Men hur kan du använda externa åsikter för att skapa förtroende? Det beror på din bransch och vilka produkter du säljer. Ett enkelt exempel kan vara att uppmana dina kunder att skriva produktrecensioner eller kommentera dina inlägg på sociala medier. För B2B är det kraftfullt att skapa engagerande kundcase som skapar en detaljerad och erfarenhetsbaserad bild av din produkt eller tjänst.

Transparens bör vara ditt ledord

Transparens bygger tillit. Om du lämnar utrymme för tvetydighet kommer kunden fylla det kommunikativa hålrummet med sin egen version av sanningen.

Denna psykologiska process är särskilt påtaglig inom digital marknadsföring. När du använder kunddata för att förbättra kundupplevelsen hanterar du känsliga personuppgifter. Du bör därför inte lämna utrymme något utrymme för frågetecken gällande varför och hur du bearbetar data.

Även om GDPR må låta ha stressat upp både kropp och själ hos många marknadsförare är det något som kommer gynna kunden – och dig – i det långa loppet. Detta beror på att lagens krav genomdriver och förkroppsligar transparens och i detta uppstår en stark konkurrensfördel.

Varför? För att kunderna blir allt säkrare på att du hanterar deras personuppgifter på ett lagenligt och etiskt vis. Få detaljerna om hur GDPR  bygger förtroende här!

En personaliserad upplevelse är förtroendeingivande

Faktabaserade kundinsikter blir lättare att införskaffa i en tidsålder som präglas av så kallad big data. Genom att aggregera och analysera data över kanaler kan du nå handlingskraftiga kundinsikter och skapa en personaliserad kundupplevelse som kan anpassas utefter individens behov.

Skulle du föredra en generell eller personlig ton i den e-post som dimper ner i din inkorg? Jag skulle gissa på det sistnämnda alternativet. Varför? För att personaliserade marknadsföringsinsatser får mottagaren att känna sig värdefull, respekterad och pratad med – snarare än mot.

Så, hur kan förtroende leverera resultat för kunden och för dig? För att det ger dig tillåtelsen att analysera mer kunddata för att skapa en ännu bättre kundupplevelse.

Vill bli inspirerad? Läs hur våra kunder jobbar med APSIS One här!

 

Pricka rätt i tiden...

Dina prenumeranter har gett dig en värdefull gåva: tillåtelsen att skicka utskick. Följaktligen måste du hantera deras förtroende med vördnad. Nyckeln? Att du strävar efter att säkra personlig relevans i dina utskick.

Detta må låta som ett tidskrävande uppdrag, men med hjälp från ett system för marketing automation blir din resa mot relevans betydligt enklare eftersom dina flöden triggas av en handling. Resultatet blir att din kommunikation upplevs relevant i relation till kundens beteende.

... och bearbeta med relevant och förtroendeingivande innehåll

Även om automatisering är ett kraftfullt verktyg för att säkra tidsenlig relevans behöver du engagerande innehåll som förstärker förtroendet och bearbetar mot köpslut.
 
Varför? För att du behöver lära känna kunden och förstå deras behov för att kunna bygga en relation. Du behöver förtjäna uppmärksamhet. Du behöver förtjäna tillit. Och du behöver bearbeta kunden mot ett köp.

För att summera…

Oavsett hur du vrider och vänder på det så handlar det om tillit. På ett sätt är det som att bestiga Mount Everest: om du vill att kunden ska nå bergstoppen behöver du säkra att kunden har nog med tillit för dig för att gradvis ta nästa steg mot måluppfyllelse. 

Vill du få de senaste nyheterna från den digitala världen? Gör som över 35 000 andra och prenumerera på vårt nyhetsbrev!