Sep 16 | 5 Minuters läsning

Datadriven marknadsföring: De grundläggande stegen till lyckad personalisering

För att hålla jämna steg med det snabbt växande kravet på personaliserad marknadsföring är datadrivna lösningar ett måste. Därför har vi samlat de grundläggande stegen du behöver ta för att kunna leverera framgångsrika, personliga och enkla kundupplevelser.

 

1. Nå nya höjder med personalisering

Som ett resultat av den teknologiska utvecklingen, med fler kanaler och fler enheter än någonsin tidigare, fortsätter konsumenternas krav att öka. Vi lever idag i en värld där kunden står i centrum och där människor både efterfrågar och förväntar sig en skräddarsydd och enhetlig upplevelse – oavsett kanal eller plattform. 

I själva verket visar statistiken att 76% av dagens kunder förväntar sig att företag ska känna till deras individuella behov. Det är uppenbart att det inte finns en lösning som passar alla. Så för att möta din målgrupps höga krav, och samtidigt stå dig bland dina konkurrenter, är personaliserad marknadsföring en nödvändighet. 

Själva essensen av personaliserad marknadsföring är att tillhandahålla enkelhet genom personlig relevans. Detta innebär att du presenterar ett urval av information som dina kunder har visat ett intresse för – och sorterar bort all irrelevant information. På så sätt både förenklar och förbättrar du deras kundupplevelse.

Ta produktrekommendationer som ett exempel. Dessa handlar enbart om att erbjuda relevant innehåll genom att skapa personaliserade köpförslag baserade på beteendedata, historisk data och demografisk data. 

Men personalisering är inte fördelaktigt enbart för dina kunder. Sett ur ett företagsperspektiv möjliggör det nämligen:

  • Starkare och mer långvariga kundrelationer
  • Ökad konverteringsgrad
  • Ökad försäljning

 

 

Men för att den här drömmen ska bli verklighet behöver du samla din kunddata i kundprofiler. Enkelt uttryckt är kundprofiler en datadriven stereotypisering av dina kunder, baserat på demografisk och psykografisk data. Dessa är i sin tur extraherade och kontinuerligt uppdaterade baserat på nyvunnen kunddata. 

Med hjälp av dina kundprofiler kan du i nästa steg skapa dynamiska segment, som gör att du kan agera på din data och dela in dina kunder i föränderliga grupper. Dessa grupper är i sin tur avgörande för att förstå dina kunders beteenden – vilket är nödvändigt för att kunna leverera relevanta och personaliserade budskap, till rätt person, via rätt kanal, vid rätt tillfälle. 

2. Förena din data och skapa kompletta kundprofiler 

Att bygga kundprofiler är inte alltid de lättaste. De flesta företag sitter på en stor mängd data om sina prospekt och kunder. Men, informationen tenderar att vara förvarad i silos, vilket gör det svårt att få en helhetsbild av varje enskild kund. 

Så för att skapa en enad kundupplevelse, oberoende av kanal och enhet, behöver du ett system som förenar din data från olika kontaktpunkter. Här kommer en Customer Data Platform (CDP) in i bilden. 

En Customer Data Platform är en paketerad lösning som samlar in och sammanställer data från flera källor för att skapa en överskådlig bild av varje enskild person. Med en CDP i dina händer har du en guldgruva av nya och värdefulla insikter som gör att du kan optimera både effektiviteten och precisionen av dina meddelanden. Allt för att du i slutändan ska kunna skapa en enhetlig upplevelse för dina kunder.

3. Automatisera för att effektivisera dina arbetsprocesser

Datadriven marknadsföring utan ett verktyg för automatisering är som kaffe utan socker. Med automatiserad marknadsföring, som använder beteendetriggers för att systematiskt och automatiskt kommunicera med dina kunder, kan du automatisera dina marknadsföringsaktiviteter i alla dina kanaler.

Automatiserad marknadsföring effektiviserar komplexa arbetsprocesser, exempelvis i form av leadsgenerering- och hantering. Dessutom har verktyget makten att minimera dina manuella och tidskrävande arbetsuppgifter och ge dig mer utrymme för andra uppgifter.

Faktum är att med hjälp av automatiserad marknadsföring kan säljarnas produktivitet öka med 14,5%. Och som ett direkt resultat av detta minskar de administrativa kostnaderna för marknadsföringsinsatser med 12,2%

För att fortsätta den här framgångssagan är kombinationen av automatiserad marknadsföring och kundprofiler ett måste. Genom att förena dessa kan du skapa en holistisk bild av såväl befintliga som potentiella kunder, vilket gör att du kan använda din data för att skräddarsy varje steg av kundresan. 

Efter att ha genomgått de här stegen är du redo att skapa anpassade flöden och skicka personaliserat innehåll, vilket är nyckeln till att engagera dina kunder och leda dina prospekt genom säljtratten. 

 

4. Synkronisera dina aktiviteter med en omnikanalsstrategi

Nästa steg är att skapa en strategi som går hand i hand med ditt datadrivna tankesätt. Allteftersom internet har fått en större roll i våra liv, har det banat väg för en helt nya arena inom digital marknadsföring. Idag lever vi i en värld där framgång bygger på dina kunders interaktioner – så för att lyckas krävs närvaro i flera kanaler

Genom en så kallad multinärvaro, där varje kanal mer eller mindre behandlas som en separat enhet, fastnar data i de enskilda kanalerna. Så för att lyckas kartlägga varje kunds beteendemönster i samtliga kanaler krävs; omnikanalsmarknadsföring.

Omnikanal är en strategi som synkroniserar alla marknadsföringsaktiviteter över alla kontaktytor, vilket resulterar i en integrerad, sömlös och personaliserad kundupplevelse – oavsett kanal. 

Men som du säkert förstår, krävs det både tid och engagemang för att skapa en omnikanalsstrategi. Du behöver involvera samtliga avdelningar inom företaget för att försäkra dig om att du utvecklar en strategi som tar hänsyn till varje steg av kundresan. Ditt arbete kommer dock löna sig i slutändan eftersom slutresultatet är målgruppsanpassade kampanjer med personaliserat innehåll.

5. Analysera för att nå värdefulla insikter

Ovannämnda steg är alla viktiga för att kunna lyckas inom digital marknadsföring. Men för att få ut det yttersta av dina marknadsföringsinsatser är det viktigt att analysera din data. Endast då kan du vinna nya, värdefulla insikter längs vägen. 

Försök helt enkelt se din data som en värdefull tillgång som gör det möjligt att lära känna dina kunder. Om du däremot vill ta det ett steg längre, och bli deras allra bästa vän, krävs det att du verkligen förstår deras beteenden och interaktioner mellan olika kanaler och kontaktpunkter. Detta gör du genom att:

  • Analysera hur din publik interagerar med dig
  • Spåra dina konverteringar
  • Följa målgruppens engagemang

Med dina nyvunna kunskaper kan du om omvandla din kunddata till handlingsbara insikter. Detta görs genom att utvärdera alla dina aktiviteter för att ta reda på vilka som genererar mest värde för dig och ditt företag. Resultatet? Möjligheten att fatta smarta och strategiska beslut och att allokera din marknadsföringsbudget. 

 

5 grundläggande steg – en datadriven lösning

I dagens marknadsföringslandskap, med ökade krav och förväntningar från dina kunder, behöver din marknadsföring vara datadriven. Och genom att ta vara, och agera, på din insamlade data har du möjlighet att erbjuda personaliserade kundupplevelser – oavsett kanal eller enhet. 

Vid arbetet med datadriven marknadsföring är dessa fem steg alla nödvändiga för att lyckas. Och det bästa av allt? Varenda en av dem är samlade i vår nya, datadrivna plattform APSIS One


Vill du veta mer om vår plattform? Läs mer här!