Jul 23 | 6 Minuters läsning

Realtids-, tredjeparts- & kunddata: Allt du behöver veta inom datadriven marknadsföring

I dagens moderna samhälle har datadriven marknadsföring blivit den nya normen. Men i denna relativt nya, digitala miljö finns en mängd olika datatyper i omlopp. Därför har vi samlat åtta av dem här – allt för att du ska kunna avkoda hur och när de bör användas.

Varför behöver du avkoda din data?

Som du säkert har märkt är du inte ensam om att försöka fånga människors uppmärksamhet. Så, för att lyckas nå igenom bruset och engagera din distraherade målgrupp krävs ett ess i rockärmen; nämligen datadriven marknadsföring. 

Med ett datadrivet tillvägagångssätt, där du utformar strategier baserade på dataanalys, kan du omvandla den värdefulla kunddatan du samlat in till nya insikter om hur du kan förutspå dina kunders önskningar, krav och framtida beteenden. 

Men låt oss ta det från början…

 


Att samla in data från en mängd olika kanaler och enheter kräver både en plattform som förenar din data och en tydlig omnikanalstrategi. Denna kombination möjliggör att du kan synkronisera alla dina marknadsföringsaktiviteter över samtliga kontaktytor. Resultatet? En integrerad, sömlös och personaliserad kundupplevelse.

Men vägen till en fullständigt integrerad omnikanal-upplevelse kan vara lång… Därför börjar vi med det första, grundläggande steget; att förstå de olika datatyperna du kommer möta längs vägen. Häng med!

Big data: Stora, komplexa datamängder

Som ett resultat av den digitala värld vi lever i, har big data blivit ett välkänt modeord inom marknadsföringsbranschen. Jag gissar att det här inte är första gången du kommit i kontakt med begreppet. Men frågan är om du verkligen har koll på dess innebörd? 

Enkelt uttryckt syftar big data till komplexa datamängder, som kännetecknas av hög volym, hög hastighet och/eller stor variation, och som främst kommer från nya datakällor.

För att hantera så pass stora datamängder behöver du först och främst en plattform, i form av en Customer Data Platform, som klarar av att behandla den enorma mängden information. Utöver det krävs också en tydlig datadriven omnikanalstrategi för dina marknadsföringsinsatser.

Med hjälp av den här vinnar-duon kan du omvandla relevant data till handling och skapa detaljerade kundprofiler, vilket är nyckeln till personaliserad marknadsföring. 

Kunddata: Din biljett till samlade kundprofiler 

Precis som det låter är kunddata den data som samlas in om ett företags kundkrets. Det kan handla om allt från personlig information, till beteendemässig och demografisk data; som alla är nödvändiga för att bygga en komplett kundprofil

Mer specifikt kan kunddata delas in i fyra kategorier:

  • Identitetsdata: Unik individuell information, såsom namn, kön, födelsedatum
  • Kvantitativ (hård) data: Slutförda aktiviteter, exempelvis onlineaktiviteter och transaktioner
  • Beskrivande data: Ytterligare profilinformation, i form av detaljer om karriär och livsstil
  • Kvalitativ (mjuk) data: Specifika beskrivningar som ofta samlas in via enkäter

 

Förstahandsdata: En riktig guldgruva med kundinsikter

Förstahandsdata är målgrupps- eller kundinformation som samlats in från dina ägda kanaler. Då denna typ av data både är ifylld och godkänd av användaren, är informationen högst tillförlitlig. 

Det är alltså en riktig guldgruva med huvudsakligen cookie-baserad data och CRM-data, i form av tidigare inköp eller sid-intressen. Detta lämpar sig väl för att nå kunder med personaliserade produktrekommendationer, anpassat innehåll eller reklam i sociala medier. 

Förstahandsdata är alltså inte isolerat till en separat enhet. Snarare kan betalda kanaler och annan publicitet, exempelvis rekommendationer och omnämnanden, användas för att öka aktiviteten i dina ägda kanaler. Med hjälp av formulär eller cookie-banners kan en samverkan mellan de olika kanaltyperna bidra till att öka din insamling av förstahandsdata.

Sociala medier är ett bra exempel på en kanal som fungerar som en värdefull motor, eftersom de driver trafik till din hemsida. Detta gör att du kan spåra och analysera förstahandsdata och inte enbart data från Facebook eller andra sociala medie-kanaler.

Andrahandsdata: Nå bortom din kundkrets

Näst på tur är andrahandsdata, vilken enklast kan beskrivas som någon annans förstahandsdata. Men hur gör man för att omvandla någon annans data till ens egen? Jo, genom att köpa andrahandsdata från ett annat företag. 

Vanligtvis förlitar sig andrahandsdata på ett ömsesidigt, fördelaktigt utbyte av data som främjar båda verksamheterna. Exempelvis kan det röra sig om ett samarbete mellan en hotellkedja och ett flygbolag. 

Andrahandsdata är därför ett perfekt komplement till förstahandsdata, då de gör det möjligt att nå en publik bortom den du har direkt tillgång till.

Tredjepartsdata: Bredda din målgrupp ytterligare.

Sist men inte minst har vi tredjepartsdata som köps från externa källor. Dessa källor samlar inte in data själva, utan köper in förstahandsdata från utgivare och andra dataägare – vilket innebär att du som köpare inte vet vem den ursprungliga källan är. 

Tredjepartsdata är alltså framförallt onlineinformation som paketeras av externa källor för att i nästa steg säljas vidare. Exempelvis kan det röra sig om data insamlad från sociala medier, som sedan kategoriseras i olika segment baserade på användarbeteenden, i form av intressen eller dylikt.

Men även om tredjepartsdata är tillgänglig för dina konkurrenter, kan den stora volymen användardata vara väldigt gynnsam för ditt företag. Med all information, samlad på ett och samma ställe, kan du specifikt rikta din marknadsföring utifrån demografiska, beteendemässiga och kontextuella faktorer och på så sätt bredda din publik.

 

Rådata: En labyrint av oorganiserad data

Precis som med råa grönsaker, har rådata varken tillagats eller bearbetats. De befinner sig i sitt allra första stadie och måste både sorteras, organiseras och analyseras innan de kan omvandlas till information. 

Så försök att se rådata som ett långkok, allra helst en bourguignon, där varje enskild ingrediens kräver förberedelse för att utgöra den perfekta söndagsmiddagen. 

Realtidsdata: Det är nuet som räknas

I en värld där sociala medier är ständigt närvarande och där det finns en ständig efterfrågan på omedelbara uppdateringar, är realtidsdata biljetten till framgångsrik marknadsföring. 

Sådan data avser information som samlas in i realtid och som sedan behandlas och sprids omedelbart. Detta innebär att företag kan erbjuda direktannonsering som baseras på vad enskilda individer gör i det specifika ögonblicket.

Känslig data: Inte till för att delas

Etniskt ursprung, politiska åsikter och uppgifter om hälsa; all data lämpar sig inte för kommersiella ändamål. Dessa tre datatyper är alla definierade som känsliga personuppgifter, vilket innebär att de enbart får behandlas om de följer särskilda villkor från Europakommissionen

Exempel: För ett medicinskt företag kan detta vara ganska knepigt och innebära vissa begränsningar när det gäller betald reklam eller marknadsföring på Google. Tänk dig att en användare besöker din hemsida och tittar på medicinska produkter eller läkemedel. 
Även om det kan tyckas vara en förlorad marknadsföringsmöjlighet, måste du ställa dig frågan: Skulle du vilja att din medicinska historik visades i ditt flöde? Antagligen inte.

 

Integrerad data är varje datadriven marknadsförares stora dröm 

Som du kan se är vår digitala värld fylld med data i alla möjliga former och storlekar. Och om du tar tillfället i akt, har du en enorm guldgruva framför dig. Genom att förstå människorna bakom varje klick kan du skapa den kommunikation de både vill ha, och förväntar sig få. 

Med en Customer Data Platform – såsom APSIS One – som förenar all din data från olika kontaktytor, kan du nå insikter i realtid för att optimera tidpunkten, effektiviteten och riktningen av dina marknadsföringsinsatser. Allt för att i slutändan skapa en enhetlig kundupplevelse.


Vill du avkoda din data och omvandla den till handling? Läs mer om APSIS One här!