Maj 11 | 5 Minuters läsning

Hur hanterar man samtycke för marknadsföringssyften inom en medlemsorganisation?

Har du någonsin anmält dig till ett nyhetsbrev och sedan mottagit ett erbjudande efter det? Det är ett typexempel på samtyckesbaserad marknadsföring och det relaterar till hur företag eller medlemsorganisationer marknadsför sig själva mot prenumeranter som godkänner att kommunikation skickas till dem.

De som registrerar sig som medlemmar är inställda och mottagliga för kommunikationen du skickar, men det finns alltid de som inte följer mönstret och som mindre sannolikt öppnar dessa emails eller klickar på SMS-erbjudanden.

 

Kundsamtycke är en vital del i alla medlemsorganisationer, och det är även samtyckeshanteringen. Du måste säkerställa att du pratar med rätt personer, och inte för döva öron - eller i detta fall någon som markerar dina emails som lästa utan att ens ägna en tanke åt dem.

Denna typ av marknadsföring kan verkligen bära frukt, och göra det möjligt för dig att bygga starka kundrelationer, förbättra din leadgenerering och stärka ditt rykte. Det banar väg för ökad kundlojalitet, och genom att leverera bättre content framstår du även som en förtroendeingivande och kvalitativ organisation.

Men för att få ut det mesta ur din utskickslista behöver du investera i din samtyckeshantering. Som tur är har APSIS One rätt produkt åt dig!

Investera i samtyckeshantering med APSIS One

Samtycke till marknadsföring - Det är viktigt!

För data-driven marknadsföring är samtycke den allra viktigaste pusselbiten. Vi ska inte gå in på ämnet i detalj (just nu), men i korthet behöver du åtminstone erbjuda dina besökare en tydlig integritetspolicy och informera dem om din cookiepolicy, samt vara transparent med dina e-postaktiviteter.

En annan utmaning för medlemsorganisationer är grupperingen av medlemmar baserat på deras samtyckesinställningar. En del avböjer emailkommunikation, samtidigt som de är kvar på SMS-listan - andra vill inte att du SMS:ar dem, men tar gärna emot email. Det kan låta enkelt, men när du har hundratals olika variabler kan det lätt bli klurigt.

Här visar APSIS One verkligen sitt stora värde. Funktionen för samtyckeshantering gör det möjligt för användarna att hålla koll på kundernas samtycke och säkerställa att du endast kontaktar de som verkligen vill höra från dig.

Kontakta endast de som vill höra från dig med hjälp av APSIS One

Organisera med samtyckeslistor

Samtyckeslistor kan enkelt skapas och hanteras inom APSIS One-plattformen, och med dessa kan du:

  • Hålla koll på samtycket som varje prenumerant har givit
  • Se antalet kundprofiler i varje lista
  • Kommunicera smidigt med dem

Samtyckeslistor är inte detsamma som utskickslistor. De grupperar prenumeranter baserat på vad de samtycker till, vilket gör att du kan leverera meddelanden till fler än en typ av prenumerant samtidigt. Denna gruppering gör även att du kan nå ut till dem med bättre riktat content.

Glöm inte ämnen

Ämnen skiljer sig från listor, men de är fortfarande viktiga. Med ämnen kan organisationer kategorisera prenumeranter baserat på deras intressen i relation till ditt varumärke. Som exempel kan en prenumerant ge samtycke till att motta ditt månatliga nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kan du sedan personalisera efter det ämne som din prenumerant har visat intresse för.

APSIS One tillåter användaren att få överblick av samtycken till olika ämnen, vilket öppnar upp möjligheter för mer personaliserat innehåll.

Kunden förknippar ditt varumärke med något positivt om kommunikationen är välkommen

Förbättra leveransbarheten

Det är ofattbart vad några få lösningar kan göra för leveransbarheten av emails. Samtyckeslistor och ämnen kan förbättra den, men det finns en annan faktor som kan göra stor skillnad: aktivera dubbel opt-in. Eftersom ni är en medlemsorganisation har ni fått ett brett samtycke för er kommunikation - varför skulle medlemmarna annars ha registrerat sig? Men det skadar inte att ta det ett steg längre.

Dubbel opt-in fungerar så här:

  1. En kundprofil fyller i ett registreringsformulär och sen mottar hen ett bekräftelsemail.
  2. Kundprofilen bekräftar sin prenumeration och sitt samtycke omvandlas till en bekräftad opt-in

Dubbel opt-in ger dig inte enbart en lista med kundprofiler som vill engagera sig med ditt varumärke och mer sannolikt svarar på dina meddelanden, det är även nödvändigt för att upprätthålla städade listor.

Städade samtyckeslistor är nyckeln

Det är viktigt att du städar dina samtyckeslistor ordentligt, och det berör alla inom marknadsföringsbranschen. Genom att göra det ser du till att alla de flitigt ihopsatta emails når rätt kundprofiler - de som är mest benägna att interagera med ditt varumärke. Det leder även till att kundprofiler mindre sannolikt markerar dina emails som spam eller helt ignorerar dem.

Metoder du bör undvika är att inte använda verktyg för att generera emailadresser, eller köpa/hyra utskickslistor. Eftersom samtycke är nyckeln är det oerhört svårt att bevisa att personerna på de här listorna har givit sitt samtycke, och ännu svårare att bevisa att de samtycker till din kontakt.

Detta är även något som går emot APSIS användarvillkor, så låt bli!

Hantera samtycke automatiskt

Samtyckesbaserad marknadsföring fungerar inte utan samtycke, och automatiserad samtyckeshantering är det bästa sättet för insamlingen av dem. APSIS One tillhandahåller denna tjänst inom webbverktyget, där du kan automatisera din samtyckeshantering genom att skapa formulär, cookie-banners och registerings-banners.

Din Audience i APSIS One utgör plattformen för samtyckeshantering, och där kan du hålla koll på all den underbara profildatan som lagras i dina samtyckeslistor och ämnen (som vi gick igenom tidigare).

Så hanterar du samtycke

Vilket är då det bästa sättet för att hantera samtycke inom medlemsorganisationer? Skaffa en ordentlig marketing automation-plattform som ger din samtyckesbaserade marknadsföring superkrafter genom att skapa värdefulla samtyckeslistor.

Med möjligheten att kontrollera de här samtyckeslistorna kan du förbättra leveransbarheten, och öka dina medlemmars engagemang. Samtidigt kan du genom noggrant städade listor förbättra öppningsfrekvens och minska antalet mail som dimper ner i skräpposten.

När allt detta samverkar kommer flera av dina utmaningar att försvinna. Kundlojaliteten förbättras då du kommer kunna skicka mer personaliserat innehåll om ämnen kunderna är intresserade av, och även spara tid genom att automatisera tidigare manuella processer.

 

Så vad väntar du på? Kontakta någon av våra experter inom samtyckeshantering och låt dem guida dig genom hur din organisation kan gynnas av lösningarna från APSIS One.