Jan 23 | 5 Minuters läsning

Når dina email fram till prenumeranterna? Så här förbättrar du leveransbarheten.

1 februari 2024: Ett viktigt datum för e-postmarknadsförare! 

 Google & Yahoo ökar sina krav på epostutskick som överskrider 5000 emails. Lär dig hur rätt marknadsföringsplattform kan säkra din leveransbarhet idag!

 

Ditt marknadsteam är mästare på att skapa content, men det sista du vill är att de ska spendera tid på en emailkampanj som har dålig leveransbarhet. 

Tiden och i slutändan pengarna som läggs på något som inte når fram till rätt läsare, är det snabbaste sättet att skapa frustration och spänd stämning på kontoret. Därför är det otroligt viktigt att du har koll på sannolikheten att dina emails landar i inkorgarna, samt hur väl de faller ut.

Leveransbarhet är den procent av dina email som hamnar i rätt inkorg. Procenten räknas ut genom att dela antalet leverarade emails med det totala antalet skickade, och med rätt marknadsföringsplattforma kan du lösa eventuella problem som påverkar leveransbarheten negativt.

Här är några faktorer som påverkar leveransbarheten:

 • Internetleverantörer
 • Spamfilter
 • Massutskick
 • Nätverksbegränsning
 • Bounces
Håll koll på leveransbarheten så att dina email kommer fram

 

Grunderna för en bra leveransbarhet

Innan vi går in på teknikaliteterna så finns det några grundpelare som måste sättas för att ge bästa möjliga förutsättningar för dina emails leveransbarhet - dessa är:

 • Se till att din avregistreringsknapp är synlig. Detta kanske inte är det roligaste i världen, för vem vill göra det enkelt för sina prenumeranter att lämna? Men det är en viktig detalj, så se till att inkludera en klar och tydlig avregistreringsknapp.
 • Använd länkar på ett smart sätt. Länkarna bör vara tydliga och inte förkortas. 
 • Variera ditt innehåll. Forma dina emails med olika element, som bilder, text, knappar och menyer. Om du håller dig till detta kommer du få en ökad leveransbarhet jämfört med de som endast innehåller bilder.
 • Använd bra ämnen. Dina ämnesrader är viktiga, och du bör alltid undvika vilseledande ämnen och överdrivet språk (clickbaits), oavsett hur frestande det kan vara. Klick och öppningar leder inte alltid till högre engagemang.
 • Signera. Dina emails bör även innehålla en signatur som visar att du är en kommunikationskälla att lita på. Emailklienter som Outlook filtrerar och kontrollerar inkommande meddelanden efter det här kriteriet, och du måste se till att ämnen och samtyckeslistor är uppdaterade.

DMARC, SPF och DKIM-autentisering

De här är konfigureringar som din marknadsföringsplattform kan lösa. Det är viktigt att ställa in dina automatiserade emails med standarder som DMARC, SPF och DKIM-autentisering, och att de har anpassade domäner för systemsidor och länkar, samt en privat teknisk avsändardomän.

Vad betyder då dessa inställningar?

 • SPF står för Sender Policy Framework, och SPF kan användas för att definiera vilka IP-adresser som tillåts skicka emails till din domän.
 • DKIM är en förkortning av Domain Keys Identified Mail. Det används för att bevisa att emails är autentiska via en krypteringsnyckel och digital signatur.
 • DMARC betyder Domain-based Message Autentication, Reporting & Conformance. När du ställt in SPF eller DKIM kan du addera DMARC, som ger dig ett mer enhetligt ramverk och mer kontroll för att du ska kunna sätta upp automatiska svarsmeddelanden för olika scenarier efter att auktoriseringstest misslyckas.

Emailautentisering ökar leveransbarheten då det förhindrar emailbedrägeri, identitetsstöld, och bevisar att dina emails skickas från en legitim källa.

Som tur är kan APSIS One hantera allt detta åt dig. Så fort du ställt in din kundbas kommer APSIS autentisera alla email du skickar via SPF och DKIM. Det gör att du numera levererar emails som om du vore en hovleverantör.

Dessa autentiseringsmetoder kan hjälpa dig att förbättra leveransbarheten, och undvika att marknadsteamets kreativa arbete går till spillo.. 

APSIS autentiserar alla email du skickar via SPF och DKIM

Glöm inte samtyckeshanteringen

En bra samtyckeshantering är viktig för att din datadrivna marknadsföring ska bli framgångsrik. Det är hörnstenen för en bra leveransbarhet, och innefattar processer som:

 • Identifiera inaktiva profiler och ta bort dem från din utskickslista
 • Analysera bouncefrekvens och spamklagomål
 • Se till att alla emailadresser är korrekta och tillhör profiler som gett samtycke

Det bästa sättet att säkerställa att du har dina profilers samtycke är genom en dubbel opt-in, vilket kan sättas upp med marknadsföringsplattformar som APSIS One.

Dubbel opt-in kräver ett samtycke och det kan fungera så här:

 1. Ett registreringsformulär fylls i av en profil
 2. Ett bekräftelsemail skickas
 3. När profilen bekräftar prenumerationen har de slutfört dubbelt opt-in 

Dubbel opt-in är en bra funktion då de gör att en användare kan upprätthålla städade listor, och de indikerar även vilka profiler som sannolikt vill engagera sig med ditt varumärke mer frekvent och som är mer mottagliga för din kommunikation.

Se till att städa

Här syftar vi inte på att städa allt damm som vårsolens mer frekventa strålar avslöjar - vi menar städningen av din samtyckeslista.

Som vi varit inne på tidigare handlar inte dina emails leveransbarhet endast om kvantitet - du behöver även kvalitet. Kort och gott bör du skicka dina kampanjer till rätt adresser.

En städad samtyckeslista kan hjälpa dig med detta. Med en uppdaterad och relevant lista kan du nå rätt personer, minska risken att ignoreras och minska sannolikheten att markeras som spam.

Dubbel opt-in är ett utmärkt sätt att göra det på, men du behöver även rensa bort inaktiva profiler och se till att du inte fastnar i spamfällor.

Undvik spamfällan

Spamfällor finns i tre huvudsakliga former, och det är viktigt att du kan känna igen och undvika var och en av dem.

 • Äkta spamfällor. De här är falska emailadresser designade för att lura spammare. De har aldrig associerats till en riktig person.
 • Återvunna emailadresser. De här är gamla emails som en gång i tiden tillhörde någon, men som varit inaktiva under en längre tid - vilket lett till att man gett den nytt liv som en spamfälla. Om du skickar emails till adresser likt dessa visar det på att du inte uppdaterat och rensat bort inaktiva profiler. 
 • Ogiltiga emailadresser. Dessa är ogiltiga, antingen på grund av felstavning eller helt enkelt för att de är fejk. Oavsett vilket behöver du rensa bort dem från din utskickslista.

Investera i en marknadsföringsplattform

Vi har gått igenom hur du snabbt och smidigt kan förbättra dina emails leveransbarhet, men de största fördelarna återstår att skörda med hjälp av en smart marknadsföringsplattform som APSIS One.

 

APSIS One gör att du kan genomföra en utmärkt samtyckeshantering, upprätthålla välpolerade utskickslistor och se till att din emailautentisering håller måttet. Så sluta dra ut på det - kontakta experterna hos APSIS One för att lägga vantarna på vår omfattande handbok i e-postmarknadsföring och säkra din leveransbarhet idag!