Nordiska attityder till datadriven marknadsföring
Hur kan du bli expert på att bygga förtroende i en tid av skepsis?

Nordiska attityder till datadriven marknadsföring

Baserat på svaren från över 4000 personer bosatta i Norden, har vi skapat en rapport som analyserar och presenterar den rådande skepticismen, deras trevande nyfikenhet och de kanaler som bygger och bibehåller förtroende. 

Vilken betydelse spelar tillit vid insamlandet av data? Och hur väl känner du till dina kunders önskemål och krav? I detta whitepaper går vi igenom skillnaderna mellan de nordiska länderna och ger dig de verktyg du behöver för att engagera din publik online.

Denna rapport innehåller:

  • Optimisterna och pessimisterna till datainsamling
  • Praktiska tips på hur du bibehåller tillit
  • Vilken information är nordborna villiga att dela med sig av?
  • Vikten av kontaktinformation - särskilt för två tredjedelar av finnarna och svenskarna
  • Vilka kanaler bygger förtroende? Och varför toppar e-post listan?
  • Sociala medier är inte för alla - även om norrmännen har två gånger större förtroende för kanalen än sina nordiska grannar
  • Vad din hemsida behöver för att maximera antalet konverteringar
YouGov Chart

I dagens digitala samhälle ...

...är datadriven marknadsföring avgörande för att framtidssäkra ditt företag. Inte nog med att det skapar personaliserade kundupplevelser och möjliggör större skalbarhet, det gör det också lättare att styra dina marknadsaktiviteter i önskad riktning. Detta är anledningen till att marknadsförare idag ser datadriven marknadsföring som antingen en nödvändighet, ett ständigt pågående projekt eller ett framtida mål.

Kapitel #1: Vikten av tillit i Norden

Att bygga tillit är inte alltid en dans på rosor. Men – om du utnyttjar dess fulla potential kan du nå lysande resultat. I det första, inledande kapitlet analyserar vi skillnaderna mellan de nordiska invånarnas förtroende för företag som samlar in personlig data - och lyfter fram de affärsmässiga fördelarna som förtroende medför. 

Kapitel #2: Vilken data är nordbor villiga att dela med sig av?

Det andra kapitlet undersöker vilken typ av data nordborna är villiga att dela med sig av. De flesta av oss har delat med sig av personlig information för att slutföra en transaktion online. Och vi gissar att detta inte är första gången du laddar ner ett whitepaper! Däremot kanske inte din målgrupp delar en marknadsförares avslappnade inställning till databehandling...

Kapitel #3: Bygga tillit: Den väsentliga informationen

För digitala marknadsförare är data nyckeln till kunskap. Det är nämligen den som ligger till grund för allt innehåll du skapar, hela dina marknadsföringsstrategi och för ditt företag som helhet. Faktum är – att utan data går du miste om essentiella insikter som krävs för att skapa exakta marknadsföringsaktiviteter baserade på personlig relevans. Därför ägnar vi det tredje kapitlet åt att utforska olika typer av information som krävs för att bygga respondenternas tillit. 

Kapitel #4: Vilken kanal är vi minst skeptiska till?

I det fjärde och sista kapitlet undersöker vi hur olika kommunikationskanaler innehar olika nivåer av tillit. Sociala medier är det rätta valet för vissa, medan andra känner sig mer bekväma med e-post. Även om preferenserna skiljer sig åt, är det viktigt att förstå vilka kanaler som har mest förtroende - och vilka som kräver lite mer arbete.