Sep 12 | 5 Minuters läsning

Så maximerar kundprofiler din relevans – och dina resultat

Hur kan man öka sitt inflytande och sin relevans i dagens marknadsföring? Jo, dels genom att inse vikten av personalisering, och dels genom att bygga kundprofiler och se korrelationen mellan dessa och den personliga kundresan. Men vad är det viktigaste att tänka på?

Här delar vi med oss av 7 steg för att du ska kunna maximera din relevans – och dina resultat.

Personalisering – ett måste i dagens marknadsföring

Visste du att 91% av dagens konsumenter är mer benägna att genomföra ett köp hos varumärken som känner igen, och föreslår, relevanta erbjudanden och rekommendationer? Eller att konsumenter är 40% mer benägna att titta på produkter som är rekommenderade för dem, baserat på information de tidigare delat med företaget i fråga?

Det säger ganska mycket om vikten av att personalisera sitt innehåll, eller hur? Det är alltså hög tid att säga hejdå till massutskicken och istället välkomna personaliserade meddelanden, skickade till rätt person, vid rätt tidpunkt. 

 

Kundprofiler är nyckeln till lyckad e-postmarknadsföring

För att enkelt skapa en förståelse för värdet av kundprofiler, kan det vara bra att göra en jämförelse gentemot statisk prenumerantdata som ofta finns i din e-postplattform.

En kundprofil är en datadriven stereotyp av dina kunder. Och genom att samla insikter, baserade på data hämtad från flera olika kanaler i en och samma källa, kan du skapa en helhetsvy över dina kunder. Att använda data från kundprofiler kommer alltså ge dig en fördjupad förståelse för dina kunder, och dessutom hjälpa dig att omvandla dina insikter till handling. Detta då kundprofiler innehåller all interaktionsdata från dina kunder, insamlat från samtliga kanaler – så fort det sker. 

Statisk prenumerantdata belägen i din e-post-plattform, å andra sidan, kan ses som grunden för datainsamling, vilket innebär att denna data kommer hjälpa dig en bit på vägen. Men, du kommer med stor sannolikhet stöta på problem på vägen.  

Om du inte har en integration med ditt CRM-system, eller till dina andra marknadsföringsverktyg, måste prenumerantdatan, kontinuerligt uppdateras manuellt. Och sitter du inte inne på en gedigen process för manuell dataimport- och export, kommer resultatet sannolikt innebära felaktig information och problematiska kundupplevelser. 

Så, den största skillnaden mellan de båda är alltså att kundprofiler kontinuerligt uppdateras allt eftersom ny data tillkommer. Detta hjälper dig att, detaljerat och noggrant, planera dina kampanjer. Resultatet? En mycket personligare kundupplevelse som skapas utifrån mindre manuellt arbete och som leder till bättre resultat.
 

Den holistiska förståelsen

Dagens datadrivna marknadsföring kräver en holistisk förståelse – en så kallad Single Customer View – för dina kunder. Faktum är att denna insikt kan vara avgörande för om du och ditt företag ska kunna förbli konkurrenskraftiga.

Konceptet innebär ett enhetlig, konsekvent och holistiskt urval av den data som finns i en organisation och innebär att man förenar kunddata från flera olika datakällor för att på så sätt skapa en helhetsvy.

Men vad är då syftet med denna holistiska förståelse? Jo – möjligheten att kunna analysera tidigare beteendemönster för att skapa personaliserade kundinteraktioner. Därför bör du sträva efter att förstå och analysera din målgrupp – något som med fördel görs genom att sammanväva alla kundinteraktioner till unika kundprofiler.

 

Att bygga kundprofiler

Kundprofiler – som består av en blandning av demografisk data och beteendedata – bidrar med mycket värdefulla insikter gällande vilka dina kunder är. Genom att arbeta med kundprofiler kan du till exempel få reda på hur dina kunder interagerat med ditt företag samt få vetskap om deras eventuella köphistorik. 

– Data och förtroende hör ihop

Att samla in kunddata bör vara en essentiell del i varje marknadsförares arbete. Men, för att överhuvudtaget komma igång med din datainsamlingsprocess, måste du arbeta för att bygga upp ett förtroende gentemot dina kunder. Faktum är att ju mer förtroende du bygger upp, desto mer data kommer du anförtros med! Därför är transparens nyckeln till framgång i sammanhanget. 

– Bryt ned dina silor

En vanligt utmaning, när det kommer till skapandet av kundprofiler, är att data och annan information ligger lagrad i separata silor, vilket innebär att förståelsen av kunden blir fragmenterad och i värsta fall felaktig.

Genom att bryta ned silor, och samla dina datakällor i ett enda system, kommer du få en helhetssyn; både gällande er datadrivna marknadsföring, men också inom hela organisationen.

Värdet i att använda en Customer Data Platform

En Customer Data Platform, CDP, kan förklaras så här:

“En Customer Data Platform är ett paketerat system som skapar en beständig och enhetlig kunddatabas – åtkomlig för andra system”
– David Raab, CDP-guru och grundare av the CDP Institute.


Med hjälp av en CDP, exempelvis med plattformen APSIS One som förenar kraften i en CDP med effektiva marknadsföringsverktyg, kan du enkelt förena din kunddata. Och genom att använda en sådan plattform förenklas marknadsföringsarbetet och dessutom möjliggörs personaliserad marknadsföring där rätt meddelande skickas till rätt person, genom rätt kanal, vid rätt tidpunkt.

 

Miniguide: Så omvandlar du data till handling

Nu är det hög tid att, rent praktiskt, gå igenom hur du kan omvandla din data till handling:

Steg 1: Samla in data

Som vi nämnt ovan är det första steget, när det kommer till att skapa kundprofiler, att samla in data.

Steg 2: Samla data i profiler

Med hjälp av en Customer Data Platform samlas din data, från flera olika kanaler och enheter, i individuella profiler.

Steg 3: Omvandla data till handling med hjälp av segmentering

Så snart din data är samlad i kundprofiler, är det dags att definiera vilken typ av segment du och ditt företag vill arbeta med. Detta för att kunna personalisera era meddelanden på bästa, tänkbara sätt. Denna “personaliseringsteknik” kommer i sin tur hjälpa dig att leverera betydligt mer relevant marknadsföring, eftersom du kommer kunna ta hänsyn till dina kunders geografiska plats, demografi, intressen och tidigare köphistorik.

Handlingsbara insikter hjälper dig att utvecklas

Om du följt ovannämnda steg bör du nu ha en hel del data insamlad – vilket såklart är en stor guldgruva i sig. Men för att kunna växla upp till nästa nivå – och skapa högklassig, datadriven marknadsföring – bör du ta vara på de insikter du får under resans gång. Faktum är att handlingsbara insikter är oumbärligt för att:

  • Skapa mer värde inom ditt företag
  • Allokera din marknadsföringsbudget 
  • Kunna ta smartare, organisatoriska beslut. 

Genom att analysera din data kan du lära dig vad som får dina prenumeranter eller kunder att klicka, samtidigt som du får en klarare bild över dina följares behov, förväntningar och krav. Dessutom kan du, genom att ha koll på var dina kunder konverterar, lättare förstå hur du ska göra för att optimera dina resultat.

 

 

Intresserad av att läsa mer om vår plattform APSIS One?