Okt 10 | 3 Minuters läsning

E-postkommunikation, e-postmarknadsföring, nyhetsbrev - begreppsförvirring?

Det spelar ingen roll om du är nybörjare eller en luttrad professionell e-postare, du har säkert tänkt tanken mer än en gång - vad menar de egentligen?

Lär dig mer om e-postmarknadsföring, datadriven marknadsföring och automatisering.  Här hittar du vårt bibliotek av handböcker >>

Vad är skillnaden mellan e-postmarknadsföring och e-postreklam? Vad är skillnaden mellan intern och extern e-post? Vad karaktäriserar ett nyhetsbrev, har det med PR att göra, kanske pressmeddelanden är en form av nyhetsbrev? I denna artikel diskuterar vi kring den begreppsförvirring som råder och försöker reda ut det hela och ge vår syn på dessa väl använda begrepp.

Paraplybegreppet e-post

Något som de flesta är överens om är att den generella beteckningen för det som vi skriver om är "e-post", vilket innefattar mediet, kanalen, informationen och kommunikationen. Ett ännu mer specificerat begrepp är "e-postkommunikation", vilket alltså beskriver en företeelse - att kommunicera genom att skicka information. E-postkommunikation kan vara av privat natur eller kommersiell, eller informativ.

E-postkommunikation som begrepp kan sägas innehålla de övriga begreppen som vi nämnt: html e-post, e-postmarknadsföring, intern e-post, e-postreklam, nyhetsbrev och pressmeddelanden. Till skillnad från för 10 år sedan så handlar inte allt om nyhetsbrev längre. Visst är en stor del av utskick via e-post just nyhetsbrev, men det finns så mycket mer: transaktionsmeddelanden, triggers och evenemangsutskick - bara för att nämna några. Vill du få det ännu tydligare för dig? Ta då en titt på vår lilla begreppslista med förenklade förklaringar nedan.

E-postkommunikation

Samlingsbegrepp för all typ av kommunikation via e-post.

E-postreklam

Kommersiellt inriktade e-postutskick med huvudsyfte att sälja en produkt eller en tjänst.

E-postmarknadsföring

En vidare benämning än e-postreklam. Kan stå som samlingsbegrepp för kommersiell e-postkommunikation.

Nyhetsbrev

E-postutskick som är baserat på nyhetsvärde. Utskicket kan vara internt eller externt, inne hålla interna och/eller externa nyheter. APSIS nyhetsbrev är ett exempel på denna typ av utskick. APSIS användarbrev är exempel på en annan variant av nyhetsbrev, som vänder sig med interna nyheter till en kundkrets.

Pressmeddelande

Detta begrepp talar för sig själv. Det är fråga om ett pressmeddelande utskickat via e-post. Det handlar inte om en bifogad fil i ett mejl, utan om ett designat html-utskick. Annat möjligt namn är pressrelease.

Viral e-post

Detta är en typ av e-post som sprider sig snabbt, till många genom att mottagare vidarebefordrar mejlet till sina kontakter.

Trigger

En händelse - baserad på ett eller flera villkor - som automatiskt utlöser skickandet av någon form av meddelande, antingen ett e-postmeddelande eller ett mejl.

Transaktionsmeddelande

Det handlar, precis som namnet antyder, om e-postmeddelanden som bekräftar någon form av transaktion, ett köp, en bokning eller en leverans.

Utskick för evenemang

Detta är del i en större evenemangskedja, som kan innehålla inbjudningar, påminnare, utvärderingar med mera.

Utskick av internetbaserade enkäter

E-postutskick som antingen innehåller eller bjuder in till en enkätundersökning, även kallad marknadsöundersökning eller survey.

Massutskick

Massutskick har ibland en negativ klang över sig. Vissa förknippar massutskick med spam. Och visst är det så att spam är ett massutskick. Men inom legitim e-postmarknadsföring definieras massutskick helt enkelt som utskick av större karaktär, oavsett om det är nyhetsbrev eller något annat.

Mailutskick

Mailutskick eller ibland särskrivet "Mail utskick" är en försvenskning av det engelska mail sendings. Mailutskick syftar således till skickad e-post.