Mar 04 | 5 Minuters läsning

Allt om studsar

Har du någonsin tänkt på att det finns ett samband mellan dina studsade utskick och din leveransbarhet? (Tips: Det är tydligare än du tror.)

 

Fotografi av två kvinnor och en man som sitter framför en dator vid ett skrivbord och diskuterar. Mannen håller i en tablet. Det ligger anteckningsblock och pennor på bordet.

 

Utskick som studsar är dåligt för dig som avsändare och det påverkar ditt företag negativt. Ditt förtroende som avsändare krymper med varje studs och de påverkar ditt anseende som avsändare hos Internetleverantörer (ISP) som tex Gmail, Yahoo etc.

Man kan säga att ISP:s är som elefanter: de glömmer aldrig. De övervakar dig väldigt noga, då studsar är ett tecken på att du inte har någon kontroll över dina mottagare på dina e-postlistor.

Vad är då de goda nyheterna med studsar? Jo, det går att reparera - och där med också påverka din leveransförmåga och nå dina mottagare igen. Om du ägnar lite extra tid och uppmärksamhet till informationen i dina rapporter (som visar studsar eller avprenumerationer) kommer du att kunna se orsaker bakom varje studs och kan agera utefter det.

Studsar kan också innebära möjligheten att hitta nya potentiella kunder - men vi berättar mer om detta senare.

Låt oss först definiera vad som får en studs att faktiskt studsa.

Vad är en studs?

Inom digital marknadsföring definieras en studs som “ett e-postmeddelande som inte kan levereras till mottagaradressen”. Som vi sagt tidigare, kan ISP:s svartlista avsändare som “betett sig illa” mot sina mottagare (dvs att man har skickat e-post till ogiltiga- eller icke existerade e-postadresser under en längre tid). Det är extra viktigt att hålla koll på studsar i dina rapporter, eftersom all historik av kommersiell e-post som skickas till ogiltiga adresser sparas, leder detta till att ISP:s får en dålig uppfattning av din domän. Detta leder till att de blockerar dina utskick eller levererar dem till mottagarens skräppost. Vilket i sin tur leder till många sura miner.

Finns det olika typer av studsar?

Jadå. Vi kan dela in studsar i 3 stora grupper: hårda studsar, mjuka studsar och tekniska studsar. Hårda studsar orsakas av ett permanent leveransfel (så som dåliga domäner, ogiltiga mottagaradresser eller stängda e-postkonton där mottagaren inte existerar eller e-postadresser som är felstavade); mjuka studsar, å andra sidan, orsakas av ett tillfälligt fel på mottagarens sida - oftast om deras inkorg är full. Tekniska studsar är när en server svarar men kommunikationen inte fungerar.

Hårda studsar: vad ska man leta efter

Hårda studsar är de svåraste. De är oftast ett resultat av ogiltiga e-postadresser eller stängda e-postservrar. De uppstår när personer ändrar sina e-postadresser på grund av nytt jobb, nytt efternamn eller har bytt e-postklient. Ur en teknisk synvinkel förekommer hårda studsar oftast när:

 • Domännamnet bakom mottagarens e-postadress existerar inte längre (t.ex. företag som ändrar företagsnamn eller domän)

 • Domänen existerar men e-postadressen finns inte längre (t.ex. medarbetare som slutat)

 • E-postkonto stängs ner på grund av lång tids inaktivitet

 • Stavfel i domännamnet eller mottagarens namn - eller kanske båda!

Hårda studsar påverkar avsändarens anseende - mer än andra typer av studsar. Varför? För om de hårda stutsarna inte sorteras bort och du fortsätter att skicka e-post till icke-existerande adresser om och om igen, kommer du i princip berätta för ISP:s att du inte vet vad du gör. Om du fortsätter att skicka till dessa adresser tar du inte ansvar för avtrycken du gör genom din e-postmarknadsföring.

All e-postmarknadsföring är spårbar och du inte kan dölja dina hårda studsar för din ISP. Oavsett vad orsaken är bakom hårda studsar bör du ta bort dem från listan om studsen återkommer igen.

 

 

Mjuka studsar: fortfarande värt att titta på
Mjuka studsar signalerar tillfälligt leveransfel, som fortfarande inte är bra, men inte nödvändigtvis dåligt. De uppstår när ett e-postmeddelande inte kan levereras till prenumerantens inkorg eftersom:

 • Deras inkorg är full (den vanligaste orsaken)

 • Servern bakom deras e-postadress är alltför upptagen för att ta emot meddelanden just nu
   

En full inkorg låter harmlöst, men om din statistik visar att de flesta av dina mjuka studsar orsakas av detta, kan det bli en leveransfråga. Tänk på att människor i allmänhet har mer än ett e-postkonto. Deras primära konto är reserverat för vänner, familj och betrodda företag. Om du förvärvar nya e-postadresser genom tävlingar, specialerbjudanden etc. bör du räkna med att många kommer att ange sin sekundära e-postadress, eller kanske till och med en påhittad e-postadress!

Om en inkorg är full, är det dags att gräva djupare. Ha i åtanke att en full inkorg är ofta en övergiven inkorg - så du gör förmodligen rätt i att ta bort e-postadresser från din lista efter 7:e utskick eller så. Eller så kan du alltid prova en återaktiverings-kampanj.

Tekniska studsar: först om du inte lyckas...

Den sista typen av studsar är ganska enkel: vi kallar det en teknisk studs, det är när en server avvisar skickade e-postadresser på grund av tekniska fel, såsom:

 • Servern är tillfälligt felaktig
   

Lyckligtvis skickar ESP:s som APSIS automatiskt meddelandet inom 48 timmar efter en teknisk studs, men om meddelandet ändå inte levereras, kommer det att omklassificeras som en mjuk studs.
 

Vad mer kan jag göra?

Självklart är inte det enda alternativet att övervaka och ta bort studsade e-postadresser. Du kan också kontakta prenumeranterna vars adresser har studsat via andra kanaler, eller få dem att uppdatera sina adresser regelbundet med återaktiveringskampanjer. Att ha en ESP som automatiskt upptäcker hårda och mjuka studsar kommer definitivt minska belastningen på dina axlar. Om du vill få kontroll över dina studsar i ett tidigare stadie, se över hur du förvärvar dina e-postadresser och revidera det om det behövs, eftersom detta har en stark påverkan på din listhygien.  
 

Som vi nämnde tidigare, kan studsar också innebära nya leads: allt som behövs är någon som följer upp dem. Tänk på alla "Out of Office" meddelanden som du får. Visst, oftast används dessa pga. semester eller sjukskrivning, men det kan också vara för att personen har bytt jobb - vilket oftast innebär en ny e-postadress - eller information om den personen som har tagit över. Läs igenom dessa meddelanden och du kan hitta en hel del leads.

Studsar har varit (och kommer fortsätta vara) en del av e-postmarknadsföringens spel - det kan vi vara säkra på. Tricket är att minimera antalet studsar med de tips vi som nämnt ovan för att vinna din ESP:s kärlek. Din avsändares anseende kommer att tacka dig för det. Tror du oss inte? Prova så får du se.

Vill du veta mer om leveransbarhet? Kontakta oss så kan vi prata mer.