Sep 23 | 7 Minuters läsning

Aktivering av personalisering – 6 steg för att förstå processen

Hör du ofta folk prata om vikten av personalisering i marknadsföringssammanhang? Om ja, så är det antagligen för att personaliserad marknadsföring snabbt utvecklats till en av de mest kraftfulla metoderna i vår digitala värld. Det innebär dock inte att förståelsen för processen, och det värde den kan skapa, är given. 

Därför kommer vi här vägleda dig genom vad personalisering, och dess olika lager, egentligen innebär.

Vad innebär personalisering?

Vi börjar från början: Vad är egentligen personalisering? Jo, personalisering innebär i sammanhanget att vi, som marknadsförare, hjälper vår publik att få en rikare upplevelse med hjälp av värdefullt innehåll eller annan information – som publiken visat intresse för. Baserat på detta kan vi förutse vilken typ av innehåll publiken uppskattar och interagerar med i framtiden.  

Och som de flesta av oss säkerligen kan skriva under på, är varje marknadsförares dröm att kunna leverera kvalitativa meddelanden och budskap på ett relevant och attraktivt sätt – till rätt person, vid rätt tidpunkt.

 

 

Exempel på innehåll och format som kan personaliseras:

Att personalisera med hjälp av kundprofiler

För att kunna bli personlig måste du förstå dina kunder – och för att förstå dina kunder behöver du data. Ett smidigt sätt för att realisera ekvationen ovan, är att skapa och använda sig av kundprofiler

Genom att samla data – från flera olika kanaler – i en och samma källa, möjliggör kundprofiler att du kan skapa en helhetssyn över dina kunder. Och genom att använda din data från dina kundprofiler kan du skapa dig en djupgående förståelse för dina kunders önskemål och behov. 

Detta är möjligt då kundprofiler innehåller all interaktionsdata, från samtliga kanaler, från dina kunder – i samma sekund som det sker. Detta resulterar i att du, genom att lära känna dina kunder på riktigt, kommer kunna leverera personaliserat och anpassat innehåll till dem. Så här fungerar det:

Steg 1: Samla in data
Det första steget, när det kommer till att skapa kundprofiler, är att samla in data.

Steg 2: Samla din data i profiler
Med hjälp av en Customer Data Platform kan du samla din data från samtliga kanaler i individuella profiler.

Steg 3: Omvandla din data till handling med hjälp av segmentering
När all data väl är insamlad i kundprofiler, är det dags att definiera segment för att du ska kunna skapa personaliserade meddelanden som når rätt person, vid rätt tidpunkt. Denna personaliseringsteknik hjälper dig leverera mer relevant innehåll till din publik, baserat på bland annat geografiskt läge, demografi, intressen och köphistorik.


Intresserad av hur du kan bli mer relevant med hjälp av personalisering? Här hittar du vår podcast där ett av avsnitten handlar om just detta!

 

 

 

Är en strategi för data och personalisering nödvändig?

Svaret lyder kort och gott: Ja! Faktum är att en strategi är nyckeln till att du ska kunna lyckas med din personaliserade marknadsföring. Det första du bör göra är alltså att definiera dina och era specifika företagsmål – innan du dyker ned i dina kunders data.

Även om vi förstår värdet av information, är det ofta en stor utmaning att faktiskt utvinna det värdefulla ur data. Och med tanke på att man ofta har en mycket stor mängd data att arbeta med, ligger utmaningen i att samla in, organisera och aktivera sin data. 

Att utveckla en datastrategi kan därför hjälpa dig och ditt företag att övervinna dessa utmaningar, samtidigt som ni kommer kunna effektivisera användandet av era resurser. 

Vilka är fördelarna med personaliserad marknadsföring?

Förmodligen är vi alla överens om att personaliserad marknadsföring snabbt utvecklats till en av de mest effektiva marknadsföringsmetoderna i vår digitala värld. Men, för att kunna komma igång med metoden behöver man förstå värdet av den – på riktigt. 

Låt oss titta närmare på statistik som visar på hur personaliserad marknadsföring kan vara gynnsamt för dig och ditt företag:

 • 79% av dagens konsumenter menar att de endast kan tänka sig att engagera sig i erbjudanden som speglar tidigare interaktioner som konsumenten haft med varumärket.
   
 • 44% av dagens konsumenter säger att de troligtvis skulle återvända som kunder efter en personaliserad köpupplevelse med ett visst företag.
   
 • 88% av marknadsförare har rapporterat ökad öppningsfrekvens när de implementerat e-mail-personalisering.

Dessa siffror visar tydligt på att personaliserad marknadsföring skapar möjligheter för dig att börja bygga starka och kraftfulla relationer med dina prospekt och kunder.

 

Hur är man personlig utan att vara påträngande?

Alltså – hur hittar man balansen mellan personligt och privat? Målet är helt enkelt att skapa en personaliserad upplevelse utan att vara antingen för på eller för av. 

Kort och gott handlar personalisering om att bygga upp en stark relation med kunden. Med starka kundrelationer kommer ökat förtroende. Och ju mer förtroende du bygger upp, desto mer data kommer du anförtros med:

 • 57% av dagens kunder är villiga att dela med sig av data om de får fler personaliserade erbjudanden.
   
 • 52% av dagens kunder kan tänka sig dela med sig av personlig data om de får personaliserade produktrekommendationer.
   
 • 53% av dagens kunder kan tänka sig dela med sig av data om de får personaliserade köpupplevelser.

Även om många kunder är villiga att dela med sig av sin data, har de också blivit betydligt mer medvetna om sina rättigheter. Därför är det upp till dig, som marknadsförare, att respektera dina kunders integritet. 

Ett bra sätt att göra detta på, är att säkerställa att transparens prioriteras inom ditt företag och att ni enbart använder er av information som kunden aktivt gett till er. Faktum är att 28% ogillar när företag har och använder information om dem, utan att företaget i fråga explicit bett om tillåtelse att använda informationen

I takt med att teknologin fortsätter utvecklas, blir det allt lättare att skapa riktade och personaliserade upplevelser till varje enskild individ. Detta innebär också att gränsen mellan kvalitativ marknadsföring och påträngande marknadsföring är hårfin. 

 

Att vara respektfull

Även om personalisering är nyckeln till lyckad, digital marknadsföring, får vi inte tappa bort oss själva och glömma bort respekten gentemot våra kunder – det är trots allt deras personliga information vi använder oss utav. Personalisering som går för långt, alltså om kunden känner sig uttittad eller utnyttjad, kan vara anledning nog för dem att se sig runt efter en konkurrent som erbjuder samma sak som du gör.

Så här undviker du att “skrämma iväg” dina kunder:

 1. Var tydlig med att du samlar in data – Använd en enkel cookie-banner högst upp eller längst ned på din hemsida där du informerar dina besökare om varför och hur deras beteende på hemsidan kommer loggas och  användas.

 2. Var väl medveten om olika gränser för datainsamling- och användning – Se till att hålla dig uppdaterad på vad som är lagligt rent juridiskt och vad som är acceptabelt bland dina kunder.

 3. Personalisera med måtta – Var noga med att ta hänsyn till varje specifik situation. Ibland är det helt enkelt bättre att erbjuda en personaliserad upplevelse utan att vara för personlig. 

Personalisering och framtiden

Personalisering är dagens och framtidens väg till lyckad, digital marknadsföring. Faktum är att 51% av kunderna år 2020 kommer förvänta sig, och kräva, att företag förutser deras behov och på så sätt enbart delar med sig av relevanta meddelanden, förslag och produktrekommendationer. 

 

 

Så, för att du och ditt företag ska kunna förbli konkurrenskraftiga i framtiden, är det hög tid att sätta igång med personaliseringsarbetet.

Så kommer du igång:

Använd en Customer Data Platform – Med hjälp av en Customer Data Platform (CDP) kommer du på ett enkelt sätt kunna skapa dig en förståelse för hela kundresan. En CDP möjliggör personalisering baserat på beteendedata – vilket innebär identifiering och segmentering av dina kunder baserat på deras intressen och beteenden. Och genom att identifiera dina kunder kommer du kunna nå (eller inte nå) dem – baserat på vilket steg i kundresan de befinner sig på. 

Vår plattform APSIS One, som kombinerar kraften av en CDP med effektiva marknadsföringsverktyg, innehåller allt du behöver för att kunna skapa en personaliserad varumärkesupplevelse – oavsett kanal eller enhet. Det innebär alltså att du kommer kunna skapa en helhetsvy över dina kunder och på så sätt lättare förstå deras behov och önskemål.

Med hjälp av en sådan plattform kommer du dessutom kunna nå värdefulla insikter som hjälper dig till att skapa ännu bättre personalisering i framtiden. Och tillsammans med automatiserad marknadsföring blir resultatet att rätt personaliserade meddelanden levereras till rätt person, vid rätt tidpunkt.

Vikten av att vara agil med tvärfunktionella team – För att lyckas leverera en fullständig, personaliserad upplevelse krävs ett agilt ledarskap och samarbetande team med förmågan att snabbt kunna anpassa sig till nya arbetssätt. 

Faktum är, att ett av de största “hoten” gentemot förmågan att skapa en sömlös och personaliserad kundupplevelse, är att olika avdelningar inom ett företag arbetar på olika sätt, med tron om att de arbetar mot samma mål. Därför är det viktigt att företaget är agilt och att samtliga avdelningar samarbetar.

Sist, men inte minst; kom igång – varför inte redan nu?

 

Nyfiken på hur du kan utveckla din personaliseringsförmåga?
Kontakta då gärna en av våra digitala experter!