Jun 12 | 6 Minuters läsning

5 exempel på datadriven marknadsföring

 

 

Data är det nya svarta. 

Åtminstone när det gäller digitala marknadsföringstrender. Med tanke på de nästan obegränsade möjligheterna som data erbjuder kan vi sluta oss till att datadriven marknadsföring har kommit för att stanna. 

Som marknadsförare idag kan det kännas läskigt att dyka ner i den stora mängden data om omger oss.

Så för att det ska bli lite lättare har jag samlat 5 verkliga exempel som visar hur företag lyckats omvandlas till kundinsikter som i sin tur blir personlig och datadriven marknadsföring. 

Är du sen till ett möte? Här kommer artikelns viktigaste punkter:

  • Datadriven marknadsföring utgår från insikter som hämtas med hjälp av kunddata. 
  • Genom att veta vem dina kunder är och vad de behöver, kan du leverera vältajmat och relevant innehåll...
  • ... som väcker deras intresse och tar de vidare på kundresan.
  • I det första exemplet erbjuder en gymkedja personliga erbjudanden genom att kombinera online- och offline-data.
  • I det andra exemplet samlar ett bloggnätverk insikter om besökarna genom att integrera data via ett API. 
  • I det tredje exemplet använder ett skoföretag data för att leverera personligare erbjudanden. 
  • I det fjärde exemplet använder en nätbokhandel triggade e-postmeddelanden och personligt innehåll för att öka konverteringarna. 
  • I det sista exemplet ökader Danmarks största livsmedelskedja sina konverteringar genom att förbättra förståelsen för deras kunder. 

Men allra först...

Vad är datadriven marknadsföring? 

Datadriven marknadsföring är en typ av marknadsföring som börjar med insikter från data om kunderna eller målgruppen. Genom att väga in data från en eller flera källor kan du som marknadsförare bättre förstå vem dina kunder är och vad de är intresserade av.
 
Som ett resultat av den ökade förståelsen för dina kunder kan du skicka ut mer relevanta och mer personliga meddelanden som hjälper kunderna att ta nästa steg på kundresan. 
 
Men eftersom att poolen av kund-data kan vara djupare än Marianergraven kan det vara svårt att veta var man ska leta.
 
Så för att visa möjligheterna för dig som vill börja med datadriven marknadsföring har jag lyft fram fem exempel som visar hur insamling, analys och genomförande skapat datadriven framgång. 
 
 

Gymkedjan som förenade online- och offline-data

Danmarks största gymkedja ville vinna danskarnas hjärtan med förmånligare priser, högre kvalitet och fler gym. För att lyckas kommunicera ut detta behövde man öka kunskaperna om kunderna och anpassa budskapet till olika kundsegment. I syfte att fylla igen kunskapsluckan valde gymkedjan att skapa kundprofiler som möjliggjorde personalisering av hemsidan. Varje kundprofil berikades med data från kundernas surfhistorik som sedan förenades med befintlig data om kundens medlemskap.
 
Om kunden besöker en sida som handlar om yoga anpassas hemsidan efter detta intresse. Och om besökaren loggar in med sina medlemsuppgifter används data från hemsidan för att skicka automatisk e-post som innehåller anpassad information utifrån besökarens lokala position och det närmaste gymmet. 
 
I framtiden siktar gymkedjan på att berika sina kundprofiler med transaktionell data från medlemmarnas gymkort samt data från så kallad beacon-teknologi. Genom att kombinera såväl online- som offline-data kan gymkedjan personalisera medlemmarnas upplevelse efter deras intresse och lokala position.
 
 

Bloggtjänsten som använder insikter för att personalisera innehållet och dra trafik

En svensk bloggportal som hjälper bloggare att få fler besökare hade en stor utmaning: de hade en stor mängd data om de enskilda bloggarna och de registrerade användarna, men de kunde inte optimera bloggarnas innehåll utifrån beteendet och engagemanget från de anonyma bloggläsarna. 
 
För att råda bot på problematiken valde de att föra samma sina datakällor så att varje bloggare fick tillgång till insikter om läsarnas interaktioner, vilket ledde till att bloggskribenterna kunde optimera innehållet och dra mer trafik till deras blogg. Denna lösning baserades på ett API (Application Programming Interface) som samlade data om varje anonym bloggläsare. 
 

 

Skoföretaget som segmenterar och personaliserar

En av Sveriges största återförsäljare av skor har som princip att alltid sätta kundens intressen och behov först. Eftersom att detta är en del av företagets DNA var det en självklarhet att även skapa den bästa möjliga upplevelsen i deras webbutik. För att åstadkomma detta valde företaget att satsa på personalisering. 

Lösningen var att sammanföra data från separata silos för att kunna segmentera besökarna utifrån deras beteende online. Om en besökare på hemsidan besökt en sida med barnskor är denna besökare troligtvis en förälder, och om besökaren letar efter en löparsko är det troligt att personen är intresserad av träning. Med utgångspunkt i den här typen av insikter kan företaget personalisera innehållet på hemsidan för olika kundsegment, vilket ökar känslan av att företaget förstår kundens behov.
 
Med hjälp av data från cookies kunde företaget dessutom skapa en unik kundprofil för varje ny besökare. Om besökaren var en återkommande besökare kunde innehållet personaliseras ytterligare genom företagets CMS (Content Managment System). 
 
Genom att segmentera och personalisera innehållet utifrån besökarnas intressen kunde varje enskild besökare få relevanta erbjudanden och träffsäkra rekommendationer. Därmed ser de till att den som letar efter ett par nya träningsskor inte får erbjudanden om rea på stiletter, och att småbarnsföräldern som letar efter skor till skolstarten inte får erbjudande om vandringskängor till fjällsemestern. 
 

Nätbokhandlaren som skickar riktad och personlig e-post.  

Danmarks största och första nätbokhandlare drivs av att hitta innovativa lösningar till deras e-handel. För att utveckla deras datadrivna marknadsföring valde de att rikta ett större fokus på kundernas behov och läsintressen. 
 
Företaget valde att satsa på riktade e-postmeddelanden utifrån besökarens beteende i nätbokhandeln. Varje kunds beteende spårades och användes sedan för att skicka ett automatiskt e-postmeddelande med relevant innehåll. Som en direkt effekt av detta ökade deras öppningsfrekvens för deras utskick med 290%, klickfrekvensen ökade med 12% och konverteringarna gick upp med hela 80%. 
 
Genom att integrera deras olika datakällor kan all information om kunderna samlas i unika kundprofiler. Detta ger en större översikt över hela kundresan, vilket innebär att det digitala innehållet (så som banners) kan göras personligt utifrån besökarens beteende samt befintlig data om kunderna. 
 

Matkedjan som fördjupar kundinsikterna och automatiserar marknadsföringen

Danmarks största livsmedelskoncern ville fördjupa förståelsen för deras kunders upplevelse och förstå hur kombinationen av data och teknik kan användas för att förbättra denna upplevelse. 

Genom att analysera den stora mängden av befintlig kunddata förstod företaget att det fanns starka samband mellan demografi och beteende-data. De som bor i de centrala delarna av Köpenhamn är mindre benägna att köpa skrymmande utemöbler jämfört med de som bor i villaförorten Ballerup. Med utgångspunkt i dessa insikter kunde företaget skräddarsy deras erbjudanden i nyhetsbreven med hjälp av demografiska data, vilket ledde till en tredubbling av antalet konverteringar. 
 
Dessutom skapades kundprofiler som bestod av integrerad data från separata silos, detta lade grunden till en heltäckande bild av varje enskild kund. 
 
Med en större förståelse för kunderna kunde koncernen prova olika typer av datadriven marknadsföring. Bland annat fick en av deras webbutiker personaliserade landningssidor som ledde till att konverteringarna på sidan gick upp med 324%. 
 
Företaget kunde även använda kundprofilerna för att skicka ut påminnelser till de som övergett sin varukorg på nätet, dessa e-postmeddelanden ledde till en fördubbling i antalet konverteringar. 
 

Är du redo för nästa steg?

 
För att lyckas handlar det om att komma igång och arbeta målmedvetet med kundens upplevelse i centrum.  Boka en demo idag och kom igång!