Okt 20 | 3 Minuters läsning

Så ökar du kvaliteten på dina undersökningar

Enkäten är en vanlig undersökningsmetod, speciellt på internet. Men en sak som ofta glöms bort är styrkan i att utvärdera själva enkäten. Visst, det här låter kanske lite som kaka på kaka. Men det är faktiskt en kraftfull metod som du kan använda för att öka kvaliteten på dina undersökningar. I denna artikel kommer vi främst att prata om löpande/förebyggande utvärderingar.

De flesta av oss har erfarenhet av en dålig undersökning. Och de flesta av oss har också lärt sig något från den erfarenheten. Men tänk om du kunde lära dig av misstaget innan det faktiskt begåtts?

Vi har i tidigare artiklar gett dig tips på hur du utformar en lyckad undersökning. Att den ska vara planerad och kort, med enkla frågor riktade till rätt människor. Ett av våra tidigare tips var att du bör för-testa din undersökning. Och det är precis det som vi tittar närmare på i denna artikel.

För-testa din undersökning

Du kan likna det vid en betaversion av din enkät; en möjlighet till att låta en mindre del av målgruppen testa och ge dig feedback. Genom att göra detta kommer du att få värdefull information kring hur frågorna uppfattas och tolkas. Kanske är det så att målgruppen har problem med att förstå en fråga som du uppfattar som glasklar? Finns det buggar i utformningen? Eller ger du tvetydiga svarsalternativ? Behöver vi säga att en förutvärdering kan spara dig både tid, pengar och förtroenderas?

Vilka ingår i fokusgruppen och vad ska de veta i förväg?

Många gånger skickar man bara ut en testversion av enkäten till några anställda. Det är givetvis bättre än ingenting. Men bäst resultat får du om din fokusgrupp består av människor från den riktiga målgruppen.
 

Vad ska man egentligen säga till fokusgruppen innan undersökningen?

Ett alternativ är att vara hemlighetsfull. Låt fokusgruppen genomföra enkäten först, utan att du berättar om dina motiv. Därefter får fokusgruppen en andra enkät som utvärderar den första. Genom att inte avslöja syftet i förväg, så slipper du att respondenterna färgas och överanalyserar din undersökning.

Att vara hemlighetsfull lämpar sig inte lika väl för längre enkäter. Anledningen är att det helt enkelt blir för mycket för deltagaren att hålla i minnet. Vid dessa tillfällen är det bättre att lägga korten på bordet direkt.
 

Olika typer av frågor

Försöka att blanda både djupa och ytliga frågor i utvärderingen. Exempelvis:

"Vilka förslag på förbättringar för vår enkät har du?"
"Hade du svårt att förstå någon fråga, i så fall vilken/vilka?"

Det kan vara en god idé att hålla frågorna så öppna som möjligt. Undvik för mycket ja och nej-frågor eller graderingsfrågor. Vad har du för nytta av ett "nej" som svar på frågan "var vår enkät utformad på ett bra sätt?". Om du tillåter fokusgruppen att ge dig skrivna, mer utvecklade svar, så kommer du också att få djupare och mer användbar information. Givetvis kommer denna information att ta längre tid att analysera, men i gengäld kommer du att få en bättre undersökning.
 

Utvärdera dina enkäter

En annan intressant möjlighet är att lägga till en miniutvärdering i slutet av dina enkäter. Det blir ingen proaktiv åtgärd, men du kan ha nytta av den i ditt summerande utvärderingsarbete. Genom att erbjuda respondenten en möjlighet att kommentera på den undersökning som han precis gjort, så får du möjligheten att direkt se eventuella brister i din enkät och i ditt insamlade material.

Och kom ihåg: Frågar man ingenting, så får man ingenting veta. Lär dig mer om enkäter och samla in data om din målgrupp.