Jan 22 | 6 Minuters läsning

OK Google: Hur kommer voice search påverka min digitala marknadsföring?

Som digitala marknadsförare i dagens föränderliga online-samhälle, behöver vi förstå, och agera på, hur snabbt voice search-revolutionen närmar sig. Faktum är att voice search, eller röstsök, bör vara en given parameter i din digitala marknadsföringsstrategi – med start redan nu och för att vidareutvecklas i framtiden.

Som den kända estniske kompositören Arvo Pärt en gång sa: “Människans röst är det mest perfekta instrumentet utav alla”...

Vad är voice search?

Vi börjar från början; vad är egentligen voice search? Jo, det är en teknologi för röstigenkänning där användaren kan söka online genom att verbalt ställa en fråga till en smart enhet, smarttelefon eller dator. Vi slår vad om att du hört talas om Google Assistant, Alexa och Siri? Vi tänkte väl det.

 

Hur etablerat är voice search idag?

Visste du att prognoser tyder på att 50% av alla sökningar under 2020 kommer att vara röstsökningar? Och att 20% av sökningarna i Googles app görs verbalt? När det kommer till röstaktiverade tjänster, har vi alltså kunnat se en stor tillväxt när det gäller anammandet av fenomenet – och detta har skett under mycket kort tid.

Röstsökteknologin fortsätter ständigt att både förbättra och förnya kapaciteten hos anslutna enheter. Och eftersom detta kan hjälpa dig att förbättra kundupplevelsen, driva mer trafik till din hemsida och hjälpa dig förbli konkurrenskraftig bör du, som digital marknadsförare, hoppa på voice search-tåget… Nu!

Fun fact! Visste du att de tre vanligaste nyckelorden i röstsöksfraser är hur, vad och bäst?
 

Bättre SEO (och innehållsmarknadsföring)

Det råder inget tvivel om saken; voice search förbättrar användarupplevelsen avsevärt! Och som vi nämnde ovan förväntas hälften av alla onlinesökningar, år 2020, göras verbalt. Så – på grund av det explosionsartade användandet kommer sökmotorer (som till exempel Google) lägga allt mer vikt vid röstsöksoptimering.

Hur optimerar man för voice search?

Först och främst är det viktigt att förstå att voice search-SEO och traditionell SEO för en hemsida inte är samma sak. Så, vilka faktorer är viktiga att ta i beaktning?

1. Se till att din hemsida laddar snabbt

Precis som med traditionell SEO så gynnar Googles röstsökning webbplatser som laddas snabbt. Därför måste du se till att din webbplats är responsiv och välfungerande (även på mobila enheter), att dina bilder är optimerade, att dina filer är komprimerade och att du använder “caching” på din hemsida för att förbättra sidans hastighet.

Vill du veta mer om trender inom traditionell SEO år 2020? Ta del av vår SEO-experts tankar kring ämnet!

2. Skriv på samma sätt som du pratar

När folk letar efter innehåll via sin dator eller mobiltelefon, tenderar de att skriva korta fraser som: “datadrivet marknadsföringsverktyg 2020”. Men – när de använder voice search kan det snarare se ut så här: “Vilket är det bästa datadrivna marknadsföringsverktyget att använda år 2020?”. 

För att försäkra dig om att ditt innehåll är optimerat för voice search behöver du inkludera long-tail-nyckelord som snarare påminner om hur du pratar (natural language). Detta i motsats till kortare nyckelord som fungerar bra i traditionell SEO.

Fun fact! Visste du att det genomsnittliga Google voice search-resultatet är skrivet på en nivå liknat vid hur en niondeklassare skriver?

3. Använd “featured content blocks”

En annan sak du behöver göra är att skapa “featured snippets” (också känt som “position zero”, “quick answers” eller “answer box”). Featured snippets är ett format som används för att förse användare med kortfattade och direkta svar på deras frågor, utan att användaren behöver klicka på ett specifikt resultat. Att använda detta format kan dessutom underlätta för dig när det kommer till att säkerställa innehållet som Google identifierar för dina användare.

Det genomsnittliga voice search-resultatet är runt 29 ord långt. Och för att optimera ditt innehåll för en identifierbar “featured snippet”, behöver du inkludera en kort sammanfattning kring ditt huvudinnehåll “above the fold”. Detta bör vara kortare än 29 ord långt. Dessutom bör du använda long-tail-nyckelord i din “featured snippet”.

4. Fokusera på lokala sökningar

Voice search är mer lokalt orienterat än vad traditionell textsökning är. Så, om du i nuläget inte översätter ditt innehåll till lokala språk, är det hög tid att investera i en översättare… eller två. Faktum är att 22% av voice search-frågorna eftersöker platsbaserat innehåll. Dessutom redogör Google för att sökningar som inkluderar “nära mig” ökat explosionsartat under de senaste åren.

Fun fact! Visste du att vuxna, år 2019, spenderade 10 gånger fler timmar vid sina telefoner, än vad de gjorde året innan?

 

 

...Men kan det verkligen leda till bättre resultat?

Ja, det kan det faktiskt! Faktum är att det påvisats att investeringar i röstsöksoptimering kan förbättra din varumärkeskännedom, din köpfrekvens online och dina intäkter. Vi vet vad du tänker... Och svaret är nej – antagligen ser du inga revolutionerande resultat över en natt. Men du kommer troligtvis ha ett stort försprång inom en snar framtid och få starka röstsöksrankningar som kommer hjälpa dig och ditt varumärke att växa på sikt.

Voice search-optimering är också en lämplig metod när det kommer till att attrahera potentiella kunder till din hemsida (detta gäller både för B2B och B2C). Genom att investera i lokal SEO – med syfte att stärka ditt varumärkes närvaro lokalt – kommer du förhoppningsvis se goda resultat. Synligheten av din lokala data (alltså detaljer som till exempel plats och bilder) kommer helt enkelt öka antalet besök till din lokala butik, ditt kontor eller din hemsida. 

Rent konkret kan voice search hjälpa dig att:

  • Öka trafiken till din webbplats
  • Öka din varumärkeskännedom och synlighet
  • Driva fler användare till dina butiker
  • Få bättre kontakt med dina användare
  • Få fler konverteringar och bättre säljresultat

Fun fact! Visste du att enligt Google använder 55% av tonåringar och 41% av vuxna voice search på sin smarttelefon mer än en gång per dag?

Så, vilka är de faktiska fördelarna med voice search?

1. Bekvämlighet för dina kunder

En av de största fördelarna med att använda röstsök i innehållsmarknadsföring är bekvämligheten du kan erbjuda dina kunder. Om en kund är på språng och dennes händer är upptagna, exempelvis när denne kör bil eller är ute och går, är röstsök en praktisk och säker lösning. 

Enligt Google är följande punkter de vanligaste anledningarna till varför folk använder röstsök:

  • Det tillåter folk att enklare “multitaska”
  • Det möjliggör för folk att utföra sökningar snabbare än med andra enheter
  • Folk kan snabbare få tag information och svar
  • Det gör folks dagliga rutiner smidigare

Som du säkert inser, är samtliga av dessa faktorer viktiga om du vill skapa och leverera en enkel, personaliserad och smidig kundresa. Och enkelhet – ja, det innebär fler köp.

 

 

2. Det sparar tid för dina kunder

En annan fördel med röstsök är att det är just snabbt och smidigt. Tänk så här; visst pratar du snabbare än du skriver? Dessutom är kunder, som använder röstsök, ofta i en fas där de är redo för köp – och därför behöver du se till att dina kunders röstresa mot köp fungerar friktionsfritt.

3. Konkurrensfördelar – över tid

Google är den tyngsta spelaren inom sökindustrin. Och genom att spela efter deras (SEO-) regler, har du möjlighet att fortsatt vara konkurrenskraftig inom ditt område. Voice search är en både aktuell och växande trend, och som med alla trender så tar det tid för folk att anamma det. I nuläget är det få marknadsförare som insett fördelarna (och efterfrågan) med att använda röstsök och därför har du stora chanser att ligga i framkant om du börjar använda röstsök – redan nu. 

Okej, men behöver man verkligen komma igång med voice search? Svaret är ja – om du vill upprätthålla dina konkurrenskraft. Och så var det med!

Vill du hålla dig uppdaterad med andra heta trender inom datadriven marknadsföring? Anmäl dig då till vårt nyhetsbrev APSIS More!