Feb 23 | 5 Minuters läsning

Motiverande idéer som omvandlar leads till betalande kunder

Med våra tips omvandlar du dina leads till betalande kunder

Lead nurturing är extremt viktigt för alla verksamheter. Företag har anpassat sig och använder idag mer inbound marketing för att generera fler leads, men de flesta av kunderna köper inte direkt. 

Det betyder att framgången för din inbound marketing hänger på hur bra din lead-strategi är. Sen måste du dessutom kunna konvertera dessa leads för att skapa bättre siffror i dina kolumner för vinst, kundretention och kundlojalitet.

Lead nurturing är extremt viktigt då det direkt påverkar ifall en besökare kommer konverteras till kund eller inte.

Det är uppenbart att den här aspekten av företagande är viktig. Ändå har varumärken och marknadsförare idag svårt att bygga lämpliga strategier för lead nurturing. Acceleration Survey från Demandgen.com upptäckte att 60% av de svarande hade misslyckats med sin lead nurturing.

Detta betyder att marknadsförare idag kan få en enorm konkurrensfördel om de jobbar med smarta kampanjer, som i sin tur omvandlar leads till betalande kunder.

Skapa rätt innehåll

Lead nurturing innefattar processer som motiverar och engagerar dina leads. Det kräver en personaliserad approach, eftersom en metod och ett slags innehåll definitivt inte kommer passa alla dina kundsegment.

 

 

Företag behöver ta sig tid att förstå vilket innehåll som tilltalar de olika kundsegmenten, och sedan ta tjuren i hornen och skapa det nischade innehållet.

En marketing automation-plattform kan vara till stor hjälp för det här ändamålet. Den gör att du kan segmentera dina kundprofiler i olika sektioner och sedan nå ut till dem med rätt innehåll.

Kunder kan segmenteras baserat på deras demografi, intressen och personlighetsdrag. Detta gör det enklare att vårda dina leads, till skillnad mot att skölja över dem med irrelevant innehåll.

Gör det smart

Du kan även segmentera dina leads baserat på vilket steg i kundresan de befinner sig i, vilket gör att du kan optimera innehållet ytterligare.

Den rätta plattformen för marketing automation kan ta data från din hemsida och sociala medier och koppla ihop dem för att skapa smarta segment att rikta in sig mot.

Personalisering av innehåll kan vara mycket lukrativt om det görs på rätt sätt. En studie som publicerades i Demand Gen visade att personaliserat innehåll i lead-motiverande kampanjer kan öka försäljning med 20%. Men detta är dock en gammal rapport så du kan behöva göra lite egen efterforskning och använda det i din analys.

Personalisera dina relationer med leads

Personalisering är den allra viktigaste delen i lead nurturing och det är något som bör genomsyra alla strategier.

Du behöver hålla dina potentiella och befintliga kunders intresse vid liv, vilket betyder att du måste kommunicera med dem kontinuerligt utan att vara påträngande.

 

 

Ett utmärkt sätt att få reda på vilka av dina kunder som är varma och kalla är att ta en titt på nedladdningar, besöksfrekvens och vilka produkter som visats. Med den datan kan du även avgöra vilka som är genuint intresserade av ditt varumärke.

Om de redan registrerat sig för ditt nyhetsbrev eller något liknande så har du fått tummen upp för att dela mer information med dem. Men du behöver vara smart - var lyhörd och ge dem vad de behöver så kommer de lita på dig mer. 

Skicka rätt email

Vi har redan belyst email, men vikten av att skicka personliga email får absolut inte underskattas. Enligt en rapport från Accenture bytte 41% av konsumenterna varumärke på grund av bristande personalisering.

Det är en rejäl bunt pengar och personer som blåser iväg för att de inte blev omhändertagna på rätt sätt. Så börja med automatiserade emails som triggas när en besökare gör en viss handling, t.ex. klickar in sig på en särskild sida på din webbplats eller uppnår en förinställd aktivitetsnivå.

Du kan skapa automatiserade flöden med APSIS One som aktiveras genom:

  • Nedladdning av innehåll. Personer som laddar ner kuponger eller rapporter visar att de är engagerade, intresserade och litar på din professionella kunskap.
  • Upprepade besök hos din bloggsektion eller nyhetssida som visar att besökarna är nyfikna på ditt företag.
  • E-postlänkar som leder till din hemsida, vilket visar att kunderna är sugna på att komma i kontakt med ditt varumärke.
  • Aktiva besökare. Det här är rent guld för dig. Det kan handla om besökare som deltar på webinars, seminarier, registrerar sig för en demo eller provperiod.

Genom att kombinera personaliserade och automatiserade flöden säkerställer du att  rätt meddelanden skickas till rätt personer, vid rätt tidpunkt - och det kommer verkligen att hjälpa dig med att omvandla leads till betalande kunder.

Få marknadsförings- och säljavdelningar att dra åt samma håll

När marknads- och säljavdelningar samarbetar så flyter det på bättre, strategier för lead nurturing blir effektivare och det leder till nöjdare kunder som spenderar mer pengar.

Effektiviserade arbetsflöden avdelningarna emellan gör att kunderna kommer svischa mellan dem som konståkare på nyspolad is. Denna samverkan stöttas även upp av olika triggers som när leads skapas och konvertering sker.

När marknads- och säljavdelningarna delar på ansvaret för lead nurturing kan de sporra varandra för att effektivare kunna konvertera leads till kunder. Om du grundar din plan på köpresan, och lägger till lite gammal hederlig beteendedata så kommer det ge dig en ökad försäljning.

Forskning har visat att organisationer som har denna samverkan konverterar 67% fler och driver in 200% mer vinst från dessa leads. Så slösa inte tid, kom igång direkt!

Du behöver en stark strategi för lead nurturing

Då har vi satt fingret på hur viktig en strategi för lead nurturing är, och delat några idéer för att du ska komma igång. Ett av de viktigaste verktygen du behöver är en bra marketing automation-plattform, vilket APSIS så klart har!

 

Är inte det superpraktiskt!? Klicka in hit för att boka en gratis provperiod och testa den själv.