Mar 02 | 5 Minuters läsning

“Marketing operations bör vara ryggraden i varje marknadsföringsdriven avdelning”

Följande artikel är en del av vår nya serie Inside APSIS där vi intervjuar våra experter om deras syn på digital marknadsföring.

Hur viktigt är internt samarbete för framgång i digital marknadsföring? Enligt vår Marketing Operations Coordinator Niklas Jakobsson är det livsviktigt. Djupdyk ned i vår experts tankar för att få reda på hur marketing operations, lead management och ett tankesätt som placerar kunden i centrum kan styra din marknadsföringsmaskin mot framgång.

 

“Digital marknadsföring aldrig står still”

Niklas Jakobsson är ett nytt men välkommet tillskott i APSIS marknadsföringsavdelning. Som en marknadsförare med fler talanger än vad som kan räknas på fingrar och tår, valde han att fördjupa sig inom digital marknadsföring ur ren och skär fascination för dess föränderliga natur.

          “Digital marknadsföring aldrig står still. Jag är en person som tycker om att erfara och lära
          mig nya saker, vilket går hand i hand med digital marknadsföring”
, säger Niklas Jakobsson.


Även om Niklas inte är ett fan professionella titlar, är han vår Marketing Operations Coordinator och en del av APSIS Marketing Operations-team tillsammans med Malin Karlsson, Marketing Operations Manager. Niklas berättar att hans roll handlar om att vara spindeln i nätet mellan marknad och sälj. På så vis kan han främja ett samarbete som förhöjer resultatet för alla avdelningar i APSIS.

          “Marketing operations bör vara ryggraden i varje avdelning. I slutändan avspeglas alltid det
          interna i det externa”
, säger Niklas Jakobsson.

Han fortsätter:

          “Du förhöjs i kundens ögon om du lierar din kommunikation, dina säljsamtal och dina
           produkter. Om du lyckas skapa enhetlighet i organisationens kommunikation får de ett
          bättre grepp om vem du är och vilken roll du fyller, vilket ökar kundens förtroende för din
          organisation.”

En viktig del av Niklas arbete är att optimera APSIS marknadsföringsinsatser med hjälp av data som samlas i vårt system för lead management. På detta sätt kan han omvandla åsikter till insikter och utröna vad som behövs för att förbättra verksamheten.

Investera inte i ett rymdskepp om du bara behöver en båt

Det är knappast en hemlighet att allt fler marknadsförare och organisationer letar efter sätt att implementera eller utveckla lead management. Men vad krävs för att få bollen att rulla för att slutligen leda den i mål? Niklas förklarar att det första steget för att klura ut vad man behöver är att förstå vad man redan har.
 
          "Skapa ett inventarium över strukturerna och datan som redan finns. På så vis kan du vara
          kostnadseffektiv med ditt system för lead management så du inte investerar i ett rymdskepp
          om du egentligen bara behöver en båt”
, berättar Niklas Jakobsson.
 
Han förklarar att grunden i lead management är att utgå från företagets vision och etablera tydliga interna processer och ansvarsområden. Med detta sagt gäller det att hålla i åtanke att det inte genererar resultat per automatik, utan är snarare något som kräver många timmar av intern förberedelse.
 

          “Om man inte använder verktyget på rätt sätt får man inte samma värde för pengarna. Detta
          betyder att du behöver utbilda medarbetare för att se till att de har resurserna som krävs för
          att implementera verktyget”
, säger Niklas Jakobsson

Vid första anblick må det låta som om det är komplicerat och kostsamt att implementera ett system för lead management, men Niklas förklarar att du snabbt glömmer bort den ursprungliga investeringen:

          “Den största kostnaden är dina anställda. Du kan se kostnaden för verktyget som en utgift,
          men du ser snabbt värdet i systemet när du jämför det med tiden som krävs för att uppnå
          samma resultat genom manuellt arbete."

 

Alla leads är bra leads. Eller?

I dagens föränderliga landskap är lead generation ditt levebröd. Varför? För att systemet kan skapa affärsmöjligheter (med hjälp av marketing automation) genom att bearbeta leads. Men frågan uppstår: är alla leads bra leads? Niklas svarar:

          “Allt handlar om kvalitet, inte kvantitet. Om du fokuserar på att generera en stor kvantitet
          av leads kan du förvisso öka dina resultat, men det kräver betydligt större insatser för att
          exponentiellt öka dina resultat."

För att kunna bana vägen för effektiv lead management behöver du kunna särskilja ett marknadskvalificerat lead från ett säljkvalificerat lead. För lyckas behöver du etablera ett system för lead scoring som bevakar varje enskilda leads aktivitetsnivå och uppvisat intresse. APSIS system för lead scoring utvecklades av James McShane och används som en aktivitetsguide för både marknad och sälj. Men varför är det viktigt att du förbättrar kvaliteten för dina leads? Niklas förklarar:

          “Om fem av sex leads är starka, behöver du få tolv leads för att få tio. Men om endast
          fem av 100 leads är starka, behöver du generera 200 leads för att få tio. Och den
          kostnadsskillnaden är stor”
, säger Niklas Jakobsson.

Vad ligger i framtiden för digital marknadsföring och marketing operations? Niklas säger att den stora mängden data som finns tillgänglig kommer förstärka kravet på att finslipa marknad och sälj.

          “Jag tror att landskapet kommer bli ännu mer konkurrenskraftigt när det kommer till att få
          nya kunder. Det kommer bli utmanande för marknadsförare och säljare kommer behöva få
          bättre koll på kundens resa och stegen de tar för att nå köpavslut. Allt handlar om tid och
          pengar”
, avslutar Niklas Jakobsson.

 

Vill du kunna leverera skarpa och heta leads till dina säljare? Ladda ned vår handbok: Marketing automation för B2B.