Jun 30 | 4 Minuters läsning

Framtiden för datadriven marknadsföring och kundprofiler

Om du kunde resa tillbaka till medeltiden och berätta om internet, virtual reality och artificiell intelligents, skulle folk tro på dig? Eller skulle de kalla dig för en galning? Troligtvis det senare. 
 
Det är inte så lätt att sia om framtiden, särskilt inte i en digital värld där utvecklingen ständigt förs framåt genom tekniska framsteg, nya trender och ändrade beteendemönster.
 
Varken vi eller du känner till vilka innovationer som kommer prägla marknadsföring i framtiden. Men genom att kika bakåt går det att se tendenser som skvallrar om vart vi är på väg. 
 
 

De traditionella mediernas tid

Förhistorien till dagens datadrivna marknadsföring tar avstamp år 1991. Detta år föddes en uppfinning som skulle komma att revolutionera hela samhället: internet. Nätets intåg krympte avstånden och skapade sociala sammanhang som vi aldrig tidigare upplevt. 
 
Internet öppnade en helt ny arena för marknadsföring. Före internet var marknadsföring primärt envägskommunikation som skedde via kanaler som tv, radio eller tryckt media. Kostnaderna för att få ut sitt budskap via traditionella medier var höga, vilket gjorde att de mindre företagen inte kunde konkurrera om sändningstid och utrymme med de stora företagen. 
 

Den digitala omställningen av branschen 

De nya möjligheterna till interaktion flyttade fokus från varumärke till kund. Internet möjliggjorde en dialog som inte var tänkbar i det traditionella medielandskapet. 
 
Internet blev arenan för en ny typ av marknadsföring där kunden inte längre behövde dansa efter de stora företagens pipa. Mindre, nischade företag började slå sig fram på marknaden och göra sig synliga för kunderna. En digital värld väcktes till liv.
 

Den ökade betydelsen av data

Sett ur ett längre historiskt perspektiv befinner sig datadriven marknadsföring och användning av kundprofiler ännu i ett tidigt skede av utvecklingen. Men det talas allt mer om teknikens möjligheter samtidigt allt fler företag anammar det som onekligen kommer prägla framtidens marknadsföring.
 
Utvecklingen står aldrig stilla, så om du gör det är det ganska troligt att du blir omsprungen. 
 
 

Framtiden ligger i kundernas händer 

Vi ska vara rak på sak: de som fortsätter med traditionell marknadsföring kommer att förlora mot de som lyckas samla data om deras kunder i kundprofiler. Framtiden kommer handla om att känna kunden och tillgodose hans/hennes önskemål med hjälp av personalisering och interaktivitet. Marknadsföring är inte längre statisk, den är i allra högsta grad dynamisk. 
 
Att känna kunden är den innersta kärnan inom all marknadsföring. Givetvis menar vi inte att du måste känna kunden på ett personligt plan, men du måste samla så mycket information som möjligt. Den personalisering som redan präglar dagens marknadsföring kommer knappast försvinna, den kommer snarare att bli ännu viktigare framöver. 
 
Eftersom vi lever i (och kommer att fortsätta leva i) en kundcentrerad värld, så är kunden den drivande kraften i utvecklingen. Koncept och framtida innovationer kommer skapas av kundernas behov och önskemål. 
 
Att lära känna din kund är alltså inte bara viktigt för att lyckas med personlig marknadsföring idag, det är även det bästa sättet att förutspå morgondagens innovationer.
 

Upptäck vad kunderna vill ha (innan de gör det) 

Kommer du ihåg den amerikanska kedjan Blockbuster? Kanske inte. Företaget fick lägga ner för att de inte lyckades förutse kundernas nya sätt att konsumera film och serier. De kunde helt enkelt inte hantera, eller hålla jämna steg med, branschens svängningar.
 
Jämför Blockbuster med Netflix. De lyckades förvalta möjligheten som Blockbuster missade. Netflix insåg tidigt att konsumenterna inte längre var intresserade av att hyra film på det traditonella sättet, och de kunde med hjälp av denna insikt ta den självklara ledartröjan inom streamad film på nätet. Dessutom använder Netflix data om deras kunder för att rekommendera (och producera) innehåll som deras kunder vill ha. Netflix är ett perfekt exempel på ett varumärke som vet vad deras kunder vill ha (innan de själva gör det). 
 
 

Det datadrivna tankesättet

Vi vill betona att Netflix inte nödvändigtvis samlar in mer data än andra företag. Skillnaden ligger i vad de gör med den. Netflix "ställer rätt frågor" när de analyserar och agerar på sin insamlade data. Deras datadrivna tankesätt präglar till och med valet av omslagsbild på deras egenproducerade serier och filmer.
 
Netflix excellerar i något som är väldigt avgörande inom marknadsföring – de lyckas utnyttja den stora kraften i personalisering och kundprofiler. Netflix vet vad du gillar innan du själv gör det. 
 
Minns du vad vi sa i början av detta inlägg? Det är nästintill omöjligt att kartlägga framtiden för datadriven marknadsföring och kundprofiler. Men vi börjar få en klarare bild över vilka utmaningar framtiden kan medföra. 
 
Det är tydligt att morgondagens och de kommande årens marknadsföring kommer handla om kunden. Kunden är, och kommer alltid att vara, den avgörande faktorn för marknadsföringens utveckling.
 
Med denna utveckling i åtanke är det också tydligt att din förmåga till anpassning kommer vara avgörande för din framtida utveckling.