Feb 08 | 3 Minuters läsning

6 steg för att skapa en vinnande strategi för datadriven marknadsföring

Att gå från massutskick till personalisering är ingen liten uppgift. Men vi är här för att visa dig sex essentiella steg du måste ta emot en datadriven verklighet.

 

1. Engagera din organisation

Att bli datadriven är inte uppgift som kan läggas på en person eller en avdelning. En bra start är att arrangera interna workshops för att planera och diskutera hur olika kundresor kan se ut. Genom att ha ett inkluderande planeringsstadie vid uppstartsfasen engageras hela din organisation i arbetet. Detta säkrar i sin tur att alla arbetar efter samma strategi och gemensamma mål, vilket är en förutsättning för att optimera resurser och maximera resultat.

2. Sätt en plan för datainsamling

Att samla in data är grunden i datadriven marknadsföring. Men om det inte finns en tydligt definierad strategi för hur data ska användas är risken stor att insamlad data snabbt blir föråldrad och irrelevant.

Börja därför med att konkretisera hur din insamlade data ska användas. Därefter är det enklare att bryta ner strategin till konkreta åtgärder som till exempel uppsättning av formulär eller integrationer med ditt CRM.

3. Integrera och kartlägg dina datakällor

Silos är det största hotet mot smidiga kundupplevelser. När data inte görs tillgänglig för dig som marknadsförare kan värdefull information om kundens status i säljcykeln gå förlorad. Se därför till att ha en god överblick över vilka system som behandlar data om dina kunder och välj därefter ut vilka integrationer som är nödvändiga för att sy ihop en enhetlig kundupplevelse.

 

4. Fokusera på tydligt definierade segment

Segmentering är avgörande för att leverera innehåll som svarar upp mot kundens faktiska behov och målsättningar. Använd kunskap och data från din organisation för att identifiera vilka som är dina viktigaste segment. Men tänk på att hålla segmenten flexibla så att du kan förflytta kunderna till nya segment i takt med att relationen utvecklas.

5. Kartlägg segmentens behov och digitala resa

Ingen kund är den andra lik. För att minimera slöseri med resurser, prenumeranter och besökare behöver du kartlägga kundresan. Hur kommer kunder i kontakt med din organisation? När är en person redo för köpbeslut? Och när behöver kunden en extra dos kärlek? Genom att besvara liknande frågor blir det betydligt lättare att producera innehåll för alla steg i den digitala resan.

6. Automatisera flöden för varje segment

Att leverera en personlig upplevelse handlar inte bara om rätt budskap, utan även rätt tidpunkt. Med ett verktyg för automatisering kan du skapa beteendebaserade triggers som aktiveras när en kund har slutfört – eller inte slutfört – en viss handling. Detta kan vara allt från att ladda ned en handbok till att inte handla en viss produkt på 60, 90 eller 180 dagar.

 

Är du redo att implementera en datadriven strategi? Kontakta APSIS digitala experter!