Mar 10 | 5 Minuters läsning

Vikten av kundinsikter för detaljhandelsföretag

Man behöver inte gilla kaffe för att känna till namnet Starbucks.  Det är en global kommersiell gigant värd 106 miljarder dollar med närvaro i 83 länder och berättelsen om Starbucks hade varit otänkbar för 50 år sedan. Den bygger på enkel tillämpning av kundinsikter som skapat kommersiell framgång.  

Det spelade ingen roll att de inte var först med idén att starta en kafékedja. Med relevanta fakta och data insåg Starbucks tidigt att kunder var lika intresserade av en lugn och fridfull atmosfär som av en välbryggd och aromatisk kopp kaffe. 

Det innebar förstås högre driftskostnader, men det spelade ingen roll eftersom man kunde höja priserna. 

Kundinsikter är det faktabaserade resultatet av analys av flera uppsättningar data om kundinteraktion som hjälper företagsägare att få större förståelse för sina kunders beteende och egenheter. De ger också en bild av drivkrafterna bakom beteendet – särskilt när det gäller köpbeslut.  

För att skaffa ett försprång krävs kundinsikter för att visa exakt vilka knappar man bör tryckas på för att vinna kundernas lojalitet, särskilt i den hyperkänsliga detaljhandelsbranschen. 

I den här artikeln kommer vi att utforska kundinsikter, och även definiera de data som du behöver och visa dig några strategier för att koka ner datan till värdefulla insikter. 

Varför behöver du en profil för kunddata? 

Personlig anpassning kan vara en av 2000-talets främsta innovationer inom företagande och marknadsföring. Enligt en undersökning av McKinsey & Co bidrar personlig anpassning inte bara till att minska kostnaden för att hitta kunder med upp till 50 %. Det ökar också effektiviteten för marknadsföring med upp till 30 %. Och det slutar inte där. Personlig anpassning kan också bidra till att öka enskilda kunders konsumtion med upp till 500 %. Det här är bara ett av användningsområdena för profiler för kunddata. 

Varje gång en kund interagerar med ditt företag via någon av dina plattformar lämnar hen spår efter sig om sitt beteende som kan samlas in som data (den insamlingen kan också ske via marknadsundersökningar och enkäter). Omfattande datainsamling ligger till grund för skapandet av kundprofiler och gör det möjligt för dig att se betydelsefulla beteendemönster och preferenser. Det ger dig bästa möjliga förutsättningar för problemlösning och lansering av bättre versioner av dina produkter eller tjänster.   

Hur identifieras kundinsikter? 

I dagens digitalt sammankopplade värld finns kunddata överallt. Vid interaktion med företag lämnas digitala spår med relevant data, om det utnyttjas på rätt sätt, kan ge värdefulla insikter om kundbeteende.  

Det finns flera metoder för att analysera kunddata och identifiera insikter och nedan listar vi några av dem. 

Data från tredje part 

Det finns gott om andra aktörer på marknaden som samlar in data om kunder med olika syften – konkurrenter, reglerande myndigheter, akademiker med flera. Även om data från tredje part kanske inte passar dina syften perfekt kan de utgöra en användbar grund för att bygga dina egna undersökningsmodeller. 

Skicka ut frågeformulär och kundundersökningar 

Den mest direkta metoden för att få insikt i kundbeteende är att be dina kunder besvara ett antal direkta frågeställningar i onlineundersökningar och frågeformulär. Frågorna ställs online och når olika delar av din publik på flera platser, och gör det möjligt att samla in ett urval av svar som är stort nog för att kompensera för eventuell partiskhet. 

Frågeformulär och undersökningar har dock sina begränsningar. Kundernas svar kan vara vara färgade av preferenser som gör det svårt för dem att svara objektivt. Merparten av undersökningarna innehåller frågor med flera svarsalternativ, eftersom de är enklare att behandla. Formatet begränsar de svarande till de förutbestämda alternativen. 

A/B-test 

Ett bättre sätt att samla in kundinsikter är att genomföra test med kunder i realtid. A/B-test är en teknik som aktivt erbjuder två versioner av en annons eller produkt på marknaden, och observera och undersöka responsen för båda versionerna för att avgöra vad kunderna verkligen vill ha. 

Det är inte ovanligt att människors handlingar kan skilja sig från vad de säger. Så även om kunderna ger polerade svar eller uttrycker subjektiva åsikter i ett frågeformulär eller en undersökning kan A/B-test göra det möjligt för dig att samla in insikter som ger en sannare bild av hur kunderna upplever dina produkter. 

Spåra kundinteraktion 

Här används passiv spårning för insamling av data om dina kunders interaktioner med ditt företag vid samtliga kontaktpunkter.  

När kunder besöker din webbplats lämnar de digitala fotspår som klargör exakt hur de interagerat med din webbplats. Hur hittade de till din webbplats? Lämnade de den plötsligt? I så fall, på vilken sida? Eller såg de sig omkring en stund? Vilken sida ägnade de mest tid åt att läsa? Och vilka medgivanden har de gett? 

Det finns två typer av dataprofiler som kan skapas utifrån det här upplägget:  

  1. Kända profiler 

  1. Okända profiler 

När en datauppsättning blir knuten till en person som har identifierat sig själv, antingen via e-post eller på andra sätt, kallas den för en känd profil. En okänd profil är helt enkelt en profil som inte är knuten till en specifik, namngiven person. 

De här datauppsättningarna ger dig de bästa, mest opartiska insikterna om kundbeteende. Data om vilka produkter kunderna tittar på mest kan till exempel klargöra vilka deras preferenser är, och var du bör fokusera din personligt anpassade marknadsföring för bättre framgång. 

Upptäck nya möjligheter med kundinsikter 

Inom detaljhandel är förmågan att upprätthålla ett kundfokuserat perspektiv en konkurrensfördel. Kommersiell framgång och tillväxt må vara målet, men kundfokus utgör vägen dit och datadrivna strategier baserade på kundinsikter är vad som driver dig framåt för att nå målet. 

För att få bättre förståelse för hur kunddata fungerar, och hur din webbplats kan användas för att leverera eftertraktade kundkonverteringar kan du läsa vår handbok om webbeteende. Den är helt kostnadsfri! 

Här på APSIS har vi byggt upp ett rykte om oss att vara en pålitlig partner som är helt och hållet fokuserad på att hjälpa våra kunder att nå sina mål med hjälp av automatisering och dataguidade marknadsföringsverktyg. För varumärken inom detaljhandel har vi skapat specialdesignade lösningar som passar utmärkt för branschen och ger dig bäst förutsättningar för att uppnå tillväxt. 

 

För att få veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att växa organiserat kan du boka in en demonstration idag!