Maj 11 | 5 Minuters läsning

Hur kommer content marketing se ut om fem år?

2020 förändrade mycket. Katastrofen som snabbt blev ett faktum har förändrat hur content marketing upplevs och vilka strategier som funkar.

Kortfattat så har det aldrig varit viktigare att investera i en bra content marketing strategi. När pandeimin slog till sköt internet-användandet i höjden, och det har gjort att alla de digitala kontaktpunkterna som innan COVID-19 användes mindre flitigt har blivit vitala.

Massor av företag blev tagna på sängen av detta och var snabbt tvungna att ompositionera sig i en helt ny digital värld - och landskapet formas kontinuerligt.

Vi förutspår framtidens content marketing

När kunderna nu gått över till näthandel, upplevt fördelarna och tagit till sig nya vanor och sätt, så kommer det vara mindre lockande att återgå till de gamla vanorna. Detta är troligtvis något som kommer bestå långt efter att COVID passerat. Därför behöver företag omprioritera, men hur gör man det om man inte vet hur framtiden kommer att se ut? Så här förutspår vi att content marketing ser ut om fem år.

Data kommer genomsyra allt

Då allt mer flyttas online och kunders beteenden blir mer digitalt fokuserade kommer content marketing att behöva utvecklas. Lösningen heter data, och du behöver massor av det.

Men du kan inte bara skaffa dig en massa data och sitta på den. Du behöver omforma din content-strategi efter dina kunders krav på ett mer detaljerat sätt än någonsin tidigare.

På kort sikt har dina kunders behov förändrats på grund av COVID-19, och du behöver göra research för att få insikt i vad de består av.

Denna datainsamling behöver vara nischad och personaliserad. Ett sätt du kan göra det på är att segmentera dina kunder på en marketing automation-plattform - som APSIS One, för att skapa personaliserade flöden som levererar unikt content till varje kundsegment.

Förstahandsdata kommer krönas till kung

Samla in förstahandsdata om dina kunder för personaliserat innehåll

Du kan endast skapa personaliserade och smarta flöden om du har den rätta datan, och där spelar förstahandsdatan en stor roll.

Denna typ av data är värdefull då du själv äger datan och styr över hur den samlas in. Oavsett om det sker på sociala medier, via email eller från din hemsida så kommer du behöva förbättra din datainsamling för att du ska kunna få ut mesta möjliga av det.

Under de kommande fem åren kommer antalet enheter som ger marknadsförare konkreta insikter att öka. Bilar och hemelektronik kopplas upp till webben och ger företag tillgång till ny, användbar data som finns ett knapptryck bort. De som lyckas använda den här informationen effektivt för att skapa den mest personaliserade content marketing kommer ha bäst möjligheter för att nå ut till rätt personer vid rätt tidpunkt. 

Framtiden kräver mer relevant content

Content marketing mot digital marketing kommer inte finnas längre

Framtidens content marketing behöver vara mer relevant. Google skruvar konstant på sin sökalgoritm, och därför är det av yttersta vikt att du ger dina besökare en högkvalitativ upplevelse.

Det för oss tillbaka till datan. Som du kanske anat behöver du veta vad dina besökare vill läsa, och sedan investera i bra upplevelser för dem. Sökmotorers AI kommer utvecklas för att känna igen hur bra content ser ut, vilket gör att marknadsförare kommer behöva axla ett större ansvar för att leverera det.

Vi kommer att få se ett starkare band mellan de två ständigt debatterade metoderna content marketing och digital marketing. Det kommer inte finnas någon effektiv SEO-strategi utan bra content, samtidigt som ingen annons på sociala medier kommer få någon spridning om genomförandet brister.

Det mobila kommer utrota datorn

Under de kommande fem åren ser vi med stor sannolikhet att det mobila helt utrotar datorerna. Men det betyder inte att vi ska slänga våra laptopar på majbrasan, utan istället att marknadsförare främst måste forma content efter mindre skärmar.

Ett större fokus på attraktivare och smidigare mobila lösningar spås öppna upp en marknad med över biljoner människor under de kommande åren, och den består av tidigare fysiska kunder som inte tidigare tagit del av utbudet på webben. Det är svårt att sia om vad dessa nya kunder vill uppleva och upptäcka, men varumärken behöver vara rustade för det.

Vi kommer även få se fler personliga interaktioner mellan kunder och varumärken, och de bästa företagen kommer kunna skörda framgångar av dessa upplevelser. Även här spelar data och marketing automation huvudrollen. Så tvivla inte på automatiserade flöden - de kommer vara relevantare än någonsin de kommande fem åren.

Begravning av B2B content marketing

Denna rubrik kan låta lite dramatisk, men den lyckades åtminstone fånga din uppmärksamhet! B2B content marketing kommer inte dö ut, den kan dock komma att transformera sig till något annat.

Vi har börjat se content som genereras av användarna, särskilt via TikTok Duets och det nya Instagram Remix, och det betyder att varumärken numera inte har den kompletta kontroll över sitt content som de önskar.

Det kan vara läskigt att som företag inte ha 100% kontroll över sitt varumärkes budskap. Men du bör välkomna, och dessutom uppmuntra det. För vem vill inte ha passionerade fans som skapar content och frontar dig på bästa sätt? Användargenererat innehåll (UGC) upplevs som mer autentiskt av leads och potentiella kunder, och det kan vara skillnaden mellan en tvivlare och en trogen kund.

Saker och ting kommer bli komplicerade

All denna teknologi ökar farten och komplexiteten i världen. För 20 år sen såg en marknadsförares vardag mycket enklare ut - och vem har inte sett Mad Men och förundrats över vilka simpla verktyg de använde sig av?

Men vi är inte här för att stötta den sanslösakvinnosynen från dessa uråldriga tider, och jag skulle verkligen vilja se Don Draper tackla den moderna marknadsföringens komplexitet.

2020 finns det fler kanaler och marknader än du kan föreställa dig, och det kommer bara blir mer komplicerat. Marknader som Indien, Kina och Brasilien kommer växa mer och den globala medborgaren blir mer konsumentinriktad.

Detta resulterar i att ett redan komplicerat jobb blir ännu svårare, men belöningarna kommer väga upp det.

Börja planera nu

Om detta låter rätt så hektiskt kan du ge dig själv ett försprång genom att ladda ner handboken Marketing automation för B2B från APSIS One!