Mar 24 | 18 Minuters läsning

Därför är ett smart verktyg för att skapa nyhetsbrev avgörande för ditt företag

Trots att e-post endast är en av många marknadsföringskanaler är dess potential ojämförlig. Oavsett om ditt företag strävar efter att generera leads, höja klickfrekvensen, främja kundlojalitet eller öka försäljningen, är e-postmarknadsföring och nyhetsbrev ett måste för att nå och engagera kunder på ett sätt som vanliga sociala mediekanaler inte kan. 
 
E-post används dagligen av över fyra miljarder användare—alltså över hälften av hela världens befolkning—medan sidor som Facebook endast används av ungefär två miljarder dagligen. Utöver det faktum att e-post dagligen används av fler människor, medför e-postmarknadsföring dessutom fler webbplatsbesökare, starkare engagemang och en högre öppningsfrekvens än traditionella sociala mediekanaler. När det kommer till ROI är skillnaden mellan e-postmarknadsföring och marknadsföring på sociala media ännu mer markant: e-postmarknadsföringens genomsnittliga ROI är 122% medan sociala medier endast har en avkastning på ynka 28%. 
 
Låt oss säga så här: e-postmarknadsföring är ett effektivt och kraftfullt sätt att nå fram till människor. Alla får vi en hel drös med e-post varje vecka som vi klickar på eller åtminstone ögnar igenom, och dessa mejl tilltalar oss ofta eftersom de är personliga. Företag har möjlighet att skräddarsy all e-post enligt olika konsumentdata och målgrupper så att varje pling i inkorgen har så stor chans som möjligt att läsas och uppskattas av mottagaren. Med e-post kan företag hålla kunder och intresserade uppdaterade om företagets verksamhet, evenemang, nyhetsbrev, rabatter och erbjudanden.  
 
Fastän e-postmarknadsföring, massutskick eller nyhetsbrev knappast i sig själva är tillräckligt för att effektivt nå ut till alla personer i ett företags målgrupp, bör företag definitivt betrakta e-postmarknadsföring som en viktig och till och med nödvändig beståndsdel i marknadsföringsstrategin. Det som många företag inte tar i beaktande är att e-post är enkelt. Med rätt verktyg är det enkelt, kostnadseffektivt och till och med roligt att skapa effektiva och engagerande e-postutskick och nyhetsbrev.  
 


Varför moderna marknadsförare faktiskt behöver ett smart verktyg för nyhetsbrev 


Det finns en överväldigande hög av konkreta fördelar som tillsammans borde få alla företag att förstå att e-postmarknadsföring är ett enastående och nödvändigt verktyg för ökad försäljning. Även marknadsförarens bästa vän, statistiken, stöder med råge e-postmarknadsföringens fantastiska fördelar. E-postmarknadsföring har blivit en alltmer viktig beståndsdel i den digitala marknadsföringsstrategin och den förutspås bli ännu mer inflytelserik under de kommande åren. Med flera miljarder dagliga användare är e-postmarknadsföring här för att stanna, för möjligheterna med e-post är oändliga och fördelarna är fenomenala. 
 
 

Fördel 1: vi älskar e-post 

Statistik är marknadsförarens bästa vän, och enligt rykande färska siffror föredrar de flesta av oss att få nyhetsbrev och andra relevanta uppdateringar via mejl i stället för via sociala medier. Upp till 86% av oss föredrar att få nyhetsbrev och relevanta mejl månatligen och ungefär hälften av oss vill få nyhetsbrev veckoligen. Redan det faktum att de flesta av oss använder e-post dagligen borde få företag att inse viktigheten av e-postmarknadsföring. Att statistik därtill påvisar att vi gärna tar emot nyhetsbrev talar massor för hur viktig e-postmarknadsföring är. Som grädde på moset är vi inte bara positivt inställda till att ta emot exempelvis nyhetsbrev—vi tenderar också att engagera oss mer när det gäller e-postmarknadsföring jämfört med marknadsföring på sociala medier. 
 
 

Fördel 2: bra för branding 

Genom e-post har företag alltjämt ett sätt att marknadsföra sig själva och nå ut till sina kunder. Med tanke på att mottagarna har accepterat att ta emot den e-post som företag skickar ut är de både lyhörda och intresserade av vad företag har att säga. Företag kan använda nyhetsbrev för att förbättra kundernas förståelse för själva företaget och för att berätta vilka företagets mål och värderingar är och hur företaget kan hjälpa kunderna. Med hjälp av välgjorda nyhetsbrev är det möjligt att informera kunder om nya produkter, funktioner, fördelar, evenemang, specialerbjudanden eller nytt innehåll och därigenom öka både engagemang och försäljning. Vartefter kundernas förståelse för varumärket växer är det dessutom enklare för dem att rekommendera företaget till andra. 
 
 

Fördel 3: skyhögt ROI 

E-post är ett måste i marknadsföringsstrategin för varje företag som vill öka försäljningen. ROI, som är kort för “return on investment”, mäter förhållandet mellan nettointäkterna över en viss period och den totala kostnaden. Ett högt ROI innebär således att investeringens förtjänst är större än själva investeringen. ROI är ett populärt och viktigt mått som företag använder för att mäta marknadsföringskampanjernas framgång. 
 
Att e-postmarknadsföring ökar försäljningen råder det inget tvivel om. Marknadsförare från världens alla håll och kanter är rörande överens om e-postmarknadsföring är en fantastisk kanal för att höja försäljningen till skyarna. Så många som 78% av marknadsförare såg en ökning i engagemang under de senaste tolv månaderna, samtidigt som marknadsförarnas segmenterade kampanjer upplevde en vinstökning på hela 760%.  
 
Enligt statistiken är det klart att e-post överträffar andra marknadsföringskanaler när det gäller ROI—men hur är det möjligt? E-postmarknadsföringens till synes magiska krafter handlar främst om möjligheten att sända individualiserade och relevanta budskap som faktiskt tilltalar mottagarna. På sociala medier skickas statusuppdateringar till varje följare oavsett plats, intresse eller köphistorik. E-post tillåter däremot företag att skräddarsy deras budskap, vilket i sin tur resulterar i ett högt ROI. Andra orsaker till att e-post kan ge ett så högt ROI är bland annat dess låga kostnad, rejäla skalbarhet och breda räckvidd. 
 

Fördel 4: ett kraftfullt konverteringsverktyg 

Med konverteringsgrad avses den procent av potentiella kunder som har utfört en önskad handling, dividerat med antal möjligheter för den handlingen att hända, till exempel antalet ifyllda webbformulär. Konverteringsgraden kan således mätas i allt från antal klick och genererade leads till registreringar, försäljning, betalningar eller videovisningar. Det är härvidlag viktigt att skilja på konverteringsgraden och ROI, eftersom en högre konverteringsgrad inte alltid innebär ett högre ROI.  
 
E-postens genomsnittliga öppningsfrekvens är 16,97%, medan dess klickfrekvens eller CTR som det heter på engelska—det vill säga hur många som faktiskt klickar på en länk i mejlet—är 10,29%. Jämfört med andra marknadsföringskanalers klickfrekvens är denna siffra remarkabel: Facebook har exempelvis en genomsnittlig klickfrekvens på 0,89%, medan Instagram har en genomsnittlig klickfrekvens på ungefär 0,88% mätt över alla industrier. E-postmarknadsföringen bevisar återigen hur pass viktigt det är att ha med optimerade e-postutskick som beståndsdel i varje marknadsföringsstrategi. 
 
 

Fördel 5: e-post är anpassningsbart för olika målgrupper 

En av de allra främsta fördelarna med e-postmarknadsföring är att det är möjligt att indela målgruppen i olika segment så att varje mottagare får ett skräddarsytt budskap baserat på intressen, shoppingaktiviteter, kundresor, plats och andra relevanta faktorer. Det är även möjligt att skräddarsy budskap utgående från var mottagaren i fråga befinner sig i köpcykeln genom exempelvis en automatiseringsfunktion som sänder specifika budskap baserat på kundens aktiviteter. 
 
Marknadsförare som anpassar e-postmarknadsföringens innehåll och segmenterar sådana kampanjer har sett försäljningen öka med hela 760%. Det är exempelvis möjligt att individualisera e-postinnehållet baserat på kundens intressen, problem, eller behov för att därigenom sända lämpliga rekommendationer och nyhetsbrev. E-postmarknadsföring är viktigt för att kunna bygga och förstärka företagets relation till leads, existerande kunder och även till tidigare kunder. E-post ger företag möjlighet att kommunicera direkt med mottagarna vid en tidpunkt som passar dem, vilket gör att de upplever att innehållet är gjort personligen för dem. 
 


Fördel 6: vi kollar vår inkorg hela tiden 

Allt fler konsumenter använder mobiltelefoner för att läsa e-post och konsumera annan typ av information. Idag kollar vi våra inkorgar mest hela tiden, oavsett om vi är på gymmet, pendlar till jobbet eller står i kassakön. Färsk statistik visar att ungefär hälften av alla mejl öppnas på smarttelefoner. Det är således möjligt att med e-post nå kunder snabbt och vid rätt tidpunkt, oavsett var de befinner sig. Företag kan till exempel använda konsumentdata för att sända specialerbjudanden på kundens födelsedag eller för att informera dem om att en av deras favoritprodukter har nedsatt pris. Att nå potentiella kunder vid rätt tidpunkt ökar chanserna till starkare engagemang och merförsäljning. 
 


Fördel 7: schemaläggning och automatisering 

Hand i hand med tidigare nämnda fördel går nästa fördel: möjligheten att schemalägga och automatisera e-postutskick. Med hjälp av automatisering kan marknadsförare sända triggad eller tajmad e-postmarknadsföring till prenumeranter på deras sändlista. Detta gör det möjligt att sända individualiserade budskap till både potentiella och existerande kunder vid en viss tidpunkt eller när vissa villkor är uppfyllda. Schemaläggning och automatisering sparar på företagets resurser och säkerställer att mottagarna nås vid rätt tidpunkt och med rätt budskap, vilket ökar chanserna att mottagarna faktiskt nappar på mejlet. 


 
Fördel 8: lätt att mäta och analysera 

De flesta e-postmarknadsföringsverktyg erbjuder företag möjligheten att hålla koll på vad som händer efter att all e-post har skickats. Genom att analysera faktorer såsom leveransbarhet, bounce rates, prenumerationstakten, klick- och öppningsfrekvens får företag en bättre förståelse för hur e-postkampanjerna fungerar och vilka ändringar som behöver göras för att förbättra marknadsföringen. I slutändan spelar det ingen roll hur optimerade e-postutskicken än är om företag inte kan se resultaten av deras marknadsföringskampanjer eller se huruvida de når deras mål med marknadsföringskampanjerna. Analysverktyg hjälper företag att ständigt hålla sig på topp. 
 

Fördel 9: öka företagets kredibilitet och auktoritet i branschen 

E-postmarknadsföring tillåter företag att skapa personliga budskap som uppskattas av mottagarna. Genom att ge kunderna relevant, personlig och framför allt värdefull information kan företag göra sig själva till en frontfigur i branschen och öka både dess kredibilitet och auktoritet i branschen. Mottagarna—oavsett om de är potentiella eller existerande kunder—uppskattar det värde som företaget ger dem och därför kommer de med stor sannolikhet också att vända sig till företaget igen och igen för att de vet att företaget i fråga är trovärdigt. 
 

Fördel 10: e-post hjälper till att bibehålla kunder 

Alla kunder är viktiga, men vissa kunder är viktigare än andra. Enligt Pareto-principen borde ungefär 80% av ett företags intäkter komma från 20% av kunderna. Men hur kommer detta sig? Att Pareto-principen är fullständigt korrekt kan tydligt ses utifrån statistiken. Existerande kunder bidrar med upp till 65% av företagets totala intäkter jämfört med nya kunder och chansen att sälja till existerande kunder är mellan 60–70%, medan samma siffror för potentiella kunder är mellan 5–20%.  
 
Dessutom är det mycket billigare att behålla existerande kunder än det är att förvärva nya. Att förvärva nya kunder kostar företaget mellan fem och tio gånger mer än att sälja produkter eller tjänster till existerande kunder. Förutom tidigare nämnda kostnadsaspekt erbjuder ökad kundlojalitet större chanser att öka företagsintäkterna. Om företaget lyckas behålla 5% mer av sina kunder kan detta leda till en vinstökning på hela 25–95%. Företag kan med hjälp av e-postmarknadsföring och individualiserade nyhetsbrev och automatisering värna om deras existerande kunder för att kontinuerligt öka försäljningen. 
 
 

Fördel 11: e-post är här för att stanna 

Det finns inga bevis för att användningen av e-post kommer att minska, det är snarare tvärtom: e-post förväntas växa med överväldigande siffror under de kommande åren. Att så är fallet är ingen direkt överraskning med tanke på alla fördelar som e-post för med sig. Företag borde redan nu anamma ett välgjort verktyg för nyhetsbrev för att få ett försprång och ta marknadsföringsstrategin till nästa nivå. 
 


Vad bör du tänka på när du väljer ett verktyg för nyhetsbrev? 

 


Tack vare att e-postmarknadsföring är så populärt finns det många program att välja mellan med alla funktioner du möjligtvis kan behöva. Med det rätta verktyget för nyhetsbrev kan ditt företag dela med sig av nyheter och nya kampanjer, visa upp nya produktfunktioner, analysera data för att individualisera era e-postkampanjer och skräddarsy innehåll till prenumeranter.  
 
Men e-postmarknadsföring handlar inte bara om att växa sändlistan, utan även om att omhulda existerande kundrelationer och hålla prenumeranter nöjda och engagerade. Nyhetsbrev är ett av de bästa sätten att hålla prenumeranterna engagerade samtidigt som företag också kan kommunicera sitt budskap klart och tydligt. Verktyg för nyhetsbrev är skapade för att göra e-postmarknadsföring enklare och effektivare för företag. 
 
Vissa företag behöver ett sådant verktyg som har alla funktioner och som kan hantera enorma veckoliga eller till och med dagliga e-postutskick, medan andra företag kanske endast behöver ett fåtal funktioner för att få jobbet gjort. Oavsett vilken kategori ditt företag tillhör finns det flera viktiga frågor som du bör ta i beaktande när du ska välja verktyg för nyhetsbrev till ditt företag. 
 


Hur bra är verktygets leveransbarhet? 


Leveransbarheten är en grundläggande funktion som ser till att e-postutskick hamnar i prenumeranternas inkorg och inte i deras skräppost. Verktyget som du väljer måste kunna leverera utskicken till inkorgarna säkert och smidigt, annars går all möda som ni lagt ner på e-postmarknadsföringen förlorad. Verktygets relationer med de tjänster som tillhandahåller e-postadresser samt deras rykte och serverkvalitet spelar en avgörande roll för verktygets leveransbarhet. Det allra viktigaste när det gäller nyhetsbrev och e-postmarknadsföring över lag är ju att utskicken faktiskt kommer fram, eftersom inga nyhetsbrev oavsett hur fantastiska de än är kommer att ha någon effekt över huvudtaget om de hamnar i mottagarens skräppost. 
 

Prioriterar du enkel design? 


Användarvänlighet är en funktion som många marknadsförare oavsett erfarenhet och kunskap prioriterar. Ett användarvänligt verktyg kombinerar väldesignade och smarta lösningar och gör det enkelt för användaren att skapa fantastiska nyhetsbrev och tilltalande marknadsföringskampanjer. Företag som erbjuder verktyg som är enkla att använda har ofta en djup förståelse för marknadsföringsprocesserna och har spenderat otaliga timmar på att göra användarupplevelsen så effektiv och intuitiv som möjligt. Små företag borde särskilt prioritera verktyg har en användarvänlig design, eftersom mindre företag inte alltid har marknadsföringsexperter till förfogande eller tillräckligt med resurser att spendera på e-postmarknadsföring. 
 


Hur mycket personalisering vill du kunna göra? 


Att kunna individualisera nyhetsbrev så att innehållet tilltalar och engagerar mottagarna är en av de viktigaste aspekterna av verktyg för nyhetsbrev. Olika verktyg erbjuder olika möjligheter både när det gäller individualisering och segmentering. Som vi tidigare har konstaterat är individualiserat innehåll ett måste för marknadsförare, eftersom sådant innehåll höjer allt från engagemang till försäljning. Med hjälp av individualisering kan företag använda data om till exempel kön, ålder eller intresse för att skicka rätt rekommendationer till rätt person. Att verktyg erbjuder funktioner som gör individualisering och segmentering enkelt och smidigt borde således vara en prioritet för de flesta företag, oavsett mål eller förutsättningar. 
 


Hur många e-postutskick kommer du att göra? 


Antalet utskick som ditt företag gör kan påverka verktygets pris, och dessutom måste verktyget vara tillräckligt kraftfullt för att hantera stora mängder utskick. Om ditt företag endast gör utskick ibland—till exempel månatligen—kan ditt företag i stället ha mer nytta av ett enklare och billigare verktyg. Dessutom bör ni tänka på hur era e-postutskick utvecklas över tid. I takt med att företaget växer kommer antagligen också antalet prenumeranter att öka, och verktyget som ni väljer måste kunna hantera även större mängder e-postutskick. Innan du väljer verktyg bör du tänka på hur många utskick ditt företag kommer att göra nu och i framtiden. 


 
Vilka funktioner behöver du egentligen? 


På marknaden finns det lika många verktyg som det finns funktioner. Trots att funktionerna ibland liknar varandra skiljer de sig ofta åt när det kommer till användarvänlighet, smidighet och pris. Företag behöver olika funktioner beroende på vad de har för mål, behov och förutsättningar. Alla företag behöver således inte samma funktioner—vissa funktioner kan till och med vara överflödiga. Innan du väljer ett verktyg för nyhetsbrev bör du tänka på vad ditt företag har för mål och vilka funktioner som ni möjligtvis kan behöva för att uppnå dessa mål. Vill ni kunna automatisera e-postmarknadsföringen? Vilka olika segmenteringsfunktioner behöver ni ha? Hurdan individualisering vill ni kunna göra? Dessa frågor är kritiska för att kunna välja det optimala verktyget till ert företag. 
 


Hur viktigt är bra support för dig? 


Krånglig eller bristfällig support är det sista som du vill slösa tid på om du redan från tidigare har mycket att göra. Om du inte får löst ditt problem på flera timmar eller till och med flera dagar kan både företagets produktivitet och lönsamhet drabbas. Dessutom finns det ännu en viktig fråga: vill du ha support på svenska eller engelska? Om du väljer ett utländskt verktyg är supporten oftast på engelska och i de flesta fall är supporten även belägen i en annan tidszon. Om tidsskillnaden mellan dig och supporten är väsentlig kommer du antagligen inte att få svar på svensk arbetstid. När du ska välja verktyg för nyhetsbrev bör du tänka på hur viktigt välvillig, kunnig och snabb support är för dig och ditt företag. 
 


Vad gör du när företaget växer? 


Detta är en av de viktigaste frågorna som du bör ställa innan ditt företag investerar i ett verktyg för nyhetsbrev. Hur kommer detta verktyg att möta företagets behov över tid? Är det tillräckligt flexibelt för att kunna växa, utvecklas och förbättras i takt med att e-postmarknadsföringen utvecklas? Oavsett vilket verktyg du väljer måste du hålla företagets tillväxt i bakhuvudet. Vilka funktioner kommer att vara viktiga för er när ni växer och utökar er marknadsföringsstrategi? Verktyget måste vara skalbart och kunna växa i takt med att ni växer. 
 


Hur stor är din budget? 


Budgeten spelar naturligtvis en avgörande roll när det gäller att välja verktyg för nyhetsbrev, men det borde inte vara den enda faktorn som ni beaktar. Det billigaste alternativet kan bli det dyraste om det inte till exempel kan leverera er e-post eller om den utländska supporten inte kan lösa era problem. Vid val av verktyg borde företag beakta dess storlek, marknadsföringsstrategi och tillväxtprognos för att därefter kunna fatta ett informerat beslut om vilket verktygsalternativ som passar dem bäst. Gör en grundlig avvägning mellan företagets mål och behov å enda sidan och verktygets funktioner och pris å andra sidan för att säkerställa att ni väljer det verktyg som företaget verkligen behöver. 
 


Vilka funktioner måste ett verktyg för nyhetsbrev ha?


Vad är skillnaden mellan ett bra verktyg för nyhetsbrev och ett suveränt sådant? Svaret är enkelt: funktionerna. Ett suveränt verktyg för nyhetsbrev består av användbara och kraftfulla funktioner som gör användningen smidig och e-postmarknadsföringen effektiv. Ett suveränt verktyg för nyhetsbrev fungerar som en schweizisk armékniv—det har alla funktioner du möjligtvis kan behöva i alla tänkbara situationer.  
 

  • Segmentering 

Ett suveränt verktyg för nyhetsbrev tillåter företag att enkelt och smidigt segmentera e-postdatabasen. Detta innebär att det är möjligt att dela in mottagarna i olika listor beroende på till exempel intressen, ålder, kön, plats eller skede i köpcykeln. Segmentering är en obeskrivligt viktig funktion när det gäller att tilltala och engagera mottagarna. Om ett företag i sin e-postmarknadsföring skickar ett erbjudande om nedsatta spabehandlingar i Ystad till alla på sändlistan är det sannolikt att prenumeranter som bor i Åre väljer att avsluta sina prenumerationer, eftersom innehållet inte är relevant för dem.  
 
Genom att dela in mottagarna i olika grupper är det möjligt att anpassa e-postmarknadsföringen bättre och därigenom öka försäljningen. Kraftfulla verktyg för nyhetsbrev såsom APSIS One gör det enkelt att använda konsumentdata för att skapa unika kundprofiler och segmentera målgruppen enligt specifika aktiviteter. 
 

  • Personalisering för högre konvertering 

Medan segmentering gör att marknadsförare kan skapa innehåll för specifika kundgrupper, tillåter individualisering marknadsförare att mer grundligt utforska varje individuell kund i ett visst segment. Att kombinera segmentering med individualisering maximerar marknadsföringsstrategins effektivitet. Enkla sätt att individualisera e-post är exempelvis att förse mottagarna med relevant innehåll, att kontakta dem vid rätt tidpunkt och att använda tilltalande bilder och design. APSIS One tillåter företag att smidigt individualisera sina nyhetsbrev för att inspirera och engagera mottagarna genom att lyfta fram rätt produkter vid rätt tillfälle. 
 

  • Mallbyggare och redigeringsverktyg 

Att skapa ett fantastiskt nyhetsbrev ska inte vara krångligt. Ett suveränt verktyg för nyhetsbrev bör därför ha en inbyggd mallbyggare och ett gediget redigeringsverktyg som gör det snabbt och enkelt att utforma nyhetsbrev som ger önskade resultat. Med redigeringsfunktioner såsom fördefinierade mallar, vackra designmoduler, drag-and-drop och en intuitiv designupplevelse gör APSIS One det roligare än någonsin att skapa pricksäkra nyhetsbrev.  
 

  • Bildbank och AI-funktionalitet 

Valet av bild spelar en avgörande roll för e-postmarknadsföringens effektivitet eftersom mottagarens ögon nästan alltid vandrar till bilden först. Om bilden inte är relevant eller tilltalar mottagaren finns det en stor risk att nyhetsbrevet inte har önskad effekt. Ibland kan det emellertid vara krångligt att hitta den rätta bilden till nyhetsbrev: först måste man hitta rätt bild och när man väl hittat rätt bild måste man också erhålla licensen för bilden. APSIS One har däremot en bildbank som inte kan jämföras med någon annan bildbank. Tack vare samarbetet med Jumpstory har APSIS One en gigantisk bildbank som genom en smart AI-funktionalitet gör allt jobb—AI-funktionen hjälper dig att hitta rätt bild på rekordtid. 
 

  • Automatisering 

Automatisering är en marknadsföringsstrategi som tillåter marknadsförare att sända triggade eller tajmade marknadsföringsmejl till prenumeranter på deras sändlista. Genom att sända individualiserade nyhetsbrev till både existerande och potentiella kunder på ett visst klockslag eller vid uppfyllelse av ett visst villkor kan marknadsförare maximera marknadsföringens effektivitet. Automatisering är ett viktigt verktyg eftersom timing faktiskt är allt. Det spelar ingen roll om ett företag sänder ut världens bästa nyhetsbrev om nyhetsbrevet inte når mottagarna vid rätt tidpunkt. Med APSIS Ones automatiseringsfunktion kan företag göra mer med mindre ansträngning. Med hjälp av automatisering når företag sina målgrupper vid rätt plats, rätt tidpunkt och med rätt budskap. 
 

  • Stor kunskapsbas och produktguider 

Det är viktigt att användarna har tillgång till en stor kunskapsdatabas och hjälpsamma produktguider om användarna har frågor om verktyget. Tydliga instruktionsinlägg och en omfattande kunskapsbas visar att företaget värnar om sina användare genom att hålla användarna informerade och göra användningen så enkel som möjligt. APSIS One har en stor kunskapsbas som består av både informativa blogginlägg och instruktiva produktguider för att användarna ska kunna använda verktyget på allra bästa sätt. 
 

  • Smidig integration 

Genom att samla försäljning, marknadsföring och support på ett enda ställe är det möjligt att skapa en sömlös kundupplevelse och ett klarare dataflöde. E-postmarknadsföring kräver samarbete när det gäller export och import av stora mängder konsumentdata för att kunna utveckla hjälpsamma kampanjanalyser. Men dessa data kommer ibland från andra företagsverktyg såsom CRM-system. Utan en länk mellan CRM-systemet och företagets e-postmarknadsföringsverktyg blir det väldigt tidskrävande och krångligt att överföra all data. Med ett verktyg som kan integreras med andra lösningar kan företag skippa komplicerade upplägg och tidskrävande processer och istället fokusera på kunden. APSIS One, som kan integreras med Microsoft Dynamics, Lime eller Salesforce CRM, ger företag en klar översikt och stenhård koll på kundernas aktiviteter. 
 

  • Kraftfullt analysverktyg 

Ett professionellt verktyg för nyhetsbrev genererar automatiskt statistik som visar hur e-postmarknadsföringskampanjerna går. Ett kraftfullt analysverktyg låter företag lyssna på sina kunder och använda klick, sidvisningar och historiska data för att till exempel attrahera besökare, öka kundlojalitet genom personliga mejl och rekommendera rätt erbjudande till rätt kund, vid rätt tillfälle. APSIS One gör det enkelt att analysera allt från bounces, klick- och öppningsfrekvenser till konvertering för att förstå beteendemönster och optimera marknadsföringen. Med hjälp av det kraftfulla analysverktyget kan företag fokusera sina resurser på det som faktiskt fungerar och ändra på det som inte fungerar.  
 

  • Attrahera och behåll kunder 

Det är viktigt att ett verktyg för nyhetsbrev inte endast hjälper företag att få nya kunder, utan att det även värnar om existerande kunder. Existerande kunder bidrar till en markant del av företagets intäkter och således bör verktyget ha fenomenala funktioner som säkerställer att kunderna stannar. Genom att använda automatisering, individualisering och omfattande statistik hjälper APSIS One företag att värna om och behålla sina kunder. Med APSIS One är det även möjligt att skapa smarta sign-up bars och formulär som kontinuerligt ökar antalet prenumeranter. 
 
En investering i ett verktyg för nyhetsbrev kräver en noggrann avvägning mellan dess för- och nackdelar. Har verktyget tillräckligt med individualiseringsmöjligheter? Kommer verktyget att kunna tillgodose företagets behov nu och i framtiden? Har verktyget alla funktioner som företaget faktiskt behöver? Ett noggrant övervägande av verktygets funktioner, möjligheter och eventuella bristfälligheter hjälper företag att fatta det rätta beslutet.  
 
När du investerar i ett verktyg för nyhetsbrev investerar du samtidigt i ditt företag. Ett verktyg för nyhetsbrev ska fungera som företagets högra hand, en oersättlig medhjälpare som förenklar verksamhetsprocesserna och hjälper företaget att ständigt optimera sin e-postmarknadsföring för att nå nya höjder. 
 
Är du osäker på vilket verktyg som passar ditt företag? Eller vet du inte hur du ska göra för att få bättre resultat av din e-postmarknadsföring? Vi på APSIS kan hjälpa dig att skapa iögonfallande nyhetsbrev och ta din e-postmarknadsföring till nästa nivå med vårt smarta verktyg för nyhetsbrev. Boka en gratis demo eller ladda ner vår fantastiska handbok som innehåller allt du behöver veta för att lyckas med dina nyhetsbrev. E-postmarknadsföring är inte svårt–du behöver bara rätt verktyg.