Personalisering inom E-handel i Norden
En djupdykning i nordiska attityder till personalisering

Personalisering inom e-handel i Norden

E-handelsklimatet blir allt mer präglat av kommunikativt överflöd och stenhård konkurrens. Men hur kan du nå dina kunder när tusentals e-handelsbolag skriker efter deras uppmärksamhet? För många marknadsförare är svaret att skapa personaliserade upplevelser som möter kundernas behov.

Men är personalisering väletablerat i Norden? Vilka trender formar e-handeln? Och vilka pusselbitar måste du lägga för att skapa en relevant helhet? Input från fler än 4000 svenskar, danskar, finnar och norrmän.

Rapporten innehåller…

  • 11 heta trender: från relevans till leverans
  • Hur trenderna påverkar e-handelsbolag inom B2B och B2C
  • Hur du kan bemöta kundernas behov
  • En djupdykning i nordiska attityder till personalisering
  • Benägenheten och viljan att byta data mot relevanta budskap
  • En ögonöppnare om nivån av förtroende för datahantering
  • Varför data är A och O för personlig relevans
  • 4 tips om hur du kan omvandla data till personaliserad marknadsföring.
woman working by laptop

E-handel utvecklas i raketfart…

… och drivs av innovationer inom internetteknik, logistiknätverk och föränderliga behov. Som e-handelsbolag ligger därför din framgång i att bemöta kundernas krav och förväntningar. Relevans är den nya valutan och det är avgörande att du anammar ett personligt tillvägagångssätt om du vill bygga långvariga relationer.

Men trots att personalisering förhöjer upplevelsen, ökar ROI:n och skapar insikter för smartare beslutsfattande så kan kunder känna att datahantering är lite av ett intrång. Det är precis därför som vi har skapat denna rapport: för att ge dig insikterna du behöver för att lyckas med personalisering inom e-handel.

Den nya eran inom E-handeln

Kapitel #1: Oavsett om du är aktiv inom B2B, B2C, G2C, B2G – eller vad som än definierar din verksamhet – så marknadsför du både till och för människor. Men för att förstå det nya handelsklimatet, måste vi ta oss an de beteendeförändringar som formar handelns framtid.

I rapportens första kapitel presenterar vi därför elva trender och tre lösningar på hur du kan möta dem.

Hur känner vi för personalisering?

Kapitel #2: Miljontals kunder, miljontals butiker och miljontals intryck: Internet-erans oändliga källa av information, utgör både möjligheter och utmaningar för digitala marknadsförare. Lösningen ligger i att skapa en upplevelse som kryssar i rätt rutor för varje enskild person. Men delar de nordiska medborgarna samma dröm? 

Det andra kapitlet undersöker begreppet personalisering från ett kundperspektiv – med input från 4000 nordiska medborgare.

4 Tips för att komma igång med personalisering

Kapitel #3: Personalisering är nyckeln till en framtidssäker e-handel. Men precis som den anrika staden Rom, så byggs inte personalisering på en dag. Det kräver rätt sinnesinställning, strategier och teknologier för att knyta ihop säcken. Och viktigast av allt: det kräver tillit.


Det tredje och sista kapitlet presenterar fyra tips för att lyckas med personalisering inom e-handel: från tillit till teknologi.