CMS Sitecore
Koppla ihop Sitecore med APSIS One

Vägen till personalisering börjar med data

Du har personaliserat din hemsida, men visst sträcker sig dina kundresor även över andra kanaler? Använd personalisering till max genom att koppla ihop data från flera kanaler med APSIS One och Sitecore.

Låt data från dina APSIS One-kampanjer styra vilket innehåll och vilken kundresa du ger dina besökare. Krydda sen dina marknadsföringskampanjer med beteendedata från Sitecore för att bli pricksäkrare än någonsin tidigare.

Kontakta oss 

Personalised website content

Vässa dina segment och förbättra din kundupplevelse

Ge dig själv ändlösa alternativ för att glädja och engagera dina besökare genom att kombinera data från din marknadsföringsplattform med ditt CMS. Integrera och använd segment från APSIS One som villkor för att skapa personaliserat innehåll i Sitecore.

Ge ett konsekvent och relevant intryck av ditt varumärke. Med synkronisering i realtid mellan APSIS One och Sitecore styr du inte enbart vilken data som ska synkas utan även hur ofta synkningen ska ske.

 

Skapa personaliserade banners och sidor


APSIS One ger dig en inblick i hur dina kunder agerar över dina olika kontaktytor. Kombinera insikterna med Sitecore-data för att visa rätt banners och rubriker till rätt besökare.

Dölj eller visa registreringsformulär 


Använd kunders profildata från APSIS One för att öka din konvertering online. Skapa segment baserade på profilers samtycke som avgör ifall registreringsformulär visas eller döljs på din hemsida.

 


Personalisera baserat på geografisk plats

Personalisera ditt innehåll baserat på kundsegment och besökarens geografiska plats. Anpassa din kundresa till de lokala behoven och öka dina kunders varumärkeslojalitet.

Knowledge base

Hur integrerar man med Sitecore?

Vilka versioner av Sitecore är kompatibla med APSIS One Integration? Hur integrerar man? Och hur optimerar du din webbplatspersonalisering? Lär dig mer om integration med Sitecore och andra tillgängliga integrationer i APSIS Knowledge Base.

APSIS Knowledgebase