Okt 29 | 5 Minuters läsning

“Vi ville automatisera våra nyhetsbrev och framgångarna är över förväntan”

Med en strategi som bygger på visionen om att vara en partner för sina medlemmar – och därmed säkerställa säkerhet och ett ekonomiskt överskott i medlemmarnas arbetsliv oavsett vilken position de befinner sig i – vill Din Sundhedsfaglige A-kasse nå sina medlemmar på ett enkelt sätt. Och sett till deras strategi – är nyhetsbrev den rätta vägen att gå för att kommunicera med sina medlemmar.

Vi har pratat med Iben Malthe Roldsgaard som arbetar som kommunikationskonsult på Din Sundhedsfaglige A-kasse i Köpenhamn. Det här är hennes berättelse om hur de, med hjälp av APSIS – i kombination med andra, strategiska förbättringsinitiativ, halverade sina inkommande telefonsamtal, utvecklade 18 flöden för nyhetsbrev, samt höjde sin öppningsfrekvens för e-post genom att enbart skicka ut relevant information.

 

Iben Malthe Roldsgaard och Søren Riis – Country Manager på APSIS i Danmark – under FDIH:s e-handelskonferens 2019

Att vara en hjälpande hand för de som hjälper andra

Din sundhedsfaglige A-kasse är en arbetslöshetsförsäkringsfond för sjukgymnaster, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, arbetsterapeuter, barnmorskor och bioanalytiker. Deras vision och mål är att erbjuda sina medlemmar försäkringar under hela deras arbetsliv; vare sig de studerar, arbetar hel- eller halvtid, är arbetslösa, sjuka eller föräldralediga.

De vill också hjälpa sina medlemmar genom att vara en partner för dem i olika livssituationer – till exempel i övergången från att ha varit student till att vara färdigutbildad. Detta kan exempelvis innebära stöd och närvaro när medlemmar söker nya tjänster, skriver arbetsansökningar eller kontaktar potentiella arbetsgivare.

Iben Malthe Roldsgaards dagliga arbete inom marknadsföring och kommunikation innebär allt från att arbeta med webb, artiklar, sociala medier och kampanjer, till projektledning och nyhetsbrev – där det sistnämnda är ett av hennes huvudsakliga fokusområden.

“En stor del av mitt arbete handlar om att arbeta med nyhetsbrev för olika målgruppssegment; studenter, arbetslösa, arbetande, akademiker, chefer och förtidspensionerade. I stort skickar vi mer än 200 riktade nyhetsbrev per år."

Vi vill garantera säkerhet för våra medlemmar så de kan hjälpa andra i sitt arbete.

Vikten av att nå rätt person – vid rätt tidpunkt

Varje år, under januari och juni, tar många av Din Sundhedsfagliges A-kasses medlemmar examen. Under denna period finns det en rad viktiga steg medlemmarna behöver ta för att försäkra sig om att de får pengar – om de inte får ett arbete direkt efter examen. Och eftersom denna fråga styrs av dansk lag, är det mycket viktigt att rätt information når rätt person.

Under de senaste åren har Din Sundshedsfaglige A-kasse provat många olika sätt för att, i god tid, nå sina medlemmar för att kunna informera dem om de viktiga stegen de behöver följa. Men – det har varit en svår uppgift att genomföra manuellt. 

“Varje år har vi besökt våra studenter på universiteten och vi har även riktat vår kommunikation i sociala medier. Dessutom har vi skickat e-postmeddelanden (med hjälp av APSIS verktyg) före examen. 

Även om vi gjorde detta, kvarstod det faktum att våra medlemmar fortfarande hade många frågor. Detta ledde till många inkommande telefonsamtal under januari och juni; en process som innebar en hel del extrajobb för vår organisation. Dessutom innebar problematiken med att nå våra medlemmar i tid, att de gick miste om möjligheten att få en inkomst direkt efter examen – ifall de stod utan anställning.”

 

Iben Malthe Roldsgaard as one of the speakers Iben Malthe Roldsgaard som en av talarna på FDIH:s e-handelskonferens 2019

Vi ville automatisera många av våra nyhetsbrev och framgångarna är över förväntan.

Automatiseringens kraft

I mars 2019 implementerade Din Sundhedsfaglige A-kasse APSIS lösning för automatiserad marknadsföring. Och under våren utvecklade de 18 flöden för nyhetsbrev för de medlemmar som snart skulle ta examen. Efter detta byggde de flöden för samtliga nyhetsbrev, baserat på medlemmarnas olika examensdatum – allt för att säkerställa sig om att medlemmarna skulle få den information de behövde, baserat på när de var relevant för dem att vidta åtgärder.

“Samtidigt som vi började använda APSIS lösning för automatiserad marknadsföring, uppdaterade vi även informationen på vår hemsida – där vi dessutom länkade till våra automatiserade nyhetsbrev. Och vi är säkra på att kombinationen av APSIS lösning och vår nya, uppdaterade hemsida har lett till att vi halverat våra inkommande telefonsamtal.”

Telefonstatistik före och efter införandet av automatiseringsverktyget – juni 2018 vs juni 2019:

  • 2018 5.756 samtal
  • 2019 2.420 samtal

“Vi kunde definitivt se en stor skillnad mellan juni 2018 och juni 2019. Vi fick inte alls lika många frågor från våra medlemmar, vilket resulterade i att juni blev en mindre stressig månad. Tid frigjordes och vi kunde fokusera på andra projekt.”

Automatiseringslösningen har frigjort tid för oss i teamet så att vi kan arbeta med andra, viktiga uppgifter.

Relevans är nödvändigt i digital marknadsföring

För Iben Malthe Roldsgaard, som är ansvarig för Din Sundhedsfaglige A-kasses nyhetsbrev, har lösningen för automatiserad marknadsföring lett till att hon har mycket tid över till andra, manuella uppgifter. Dessutom har lösningen bidragit till en betydligt högre öppningsfrekvens av nyhetsbreven – detta då informationen som skickas ut är mer relevant och riktad.  

“Nu behöver jag inte längre skicka ut våra nyhetsbrev manuellt. Automatiseringslösningen säkerställer nämligen att medlemmarna får den information de behöver – vid rätt tidpunkt. Tidigare var jag tvungen att skicka ett enda nyhetsbrev till en bred målgrupp, även om personerna i målgruppen inte skulle examineras samtidigt.

Med hjälp av APSIS verktyg kan vi nu göra utskick till specifika målgrupper, vilket möjliggör för oss att  leverera relevant information till rätt mottagare. Vi hoppas och tror att det faktum att vi nu kan erbjuda våra medlemmar anpassad och personlig information, är en bidragande faktor till att våra medlemmar väljer att stanna inom Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Genom att vara relevanta och hjälpsamma gentemot våra medlemmar kan vi nu garantera dem trygghet och en inkomst efter examen, vilket går i linje med vår vision.”

 

Rosa staplar: KPI:er
Gröna staplar: Öppningsfrekvens för e-post efter implementering av APSIS verktyg för automatiserad marknadsföring 
  

Verktyget är enkelt att arbeta med och personerna i supportteamet är vänliga och hjälpsamma!

“Vi fastnade för automatiseringsverktyget då det är enkelt att hantera och för att det på ett enkelt sätt går att bygga flöden. Rent generellt är APSIS mycket intuitivt och smidigt att arbeta med. Samarbetet med APSIS har varit, och är, mycket positivt och samtliga jag pratat med på APSIS har varit väldigt hjälpsamma och ansvarstagande. Supportteamet ser alltid till att ringa tillbaka om de inte kan lösa ett problem direkt, och de är både snabba och effektiva.” 

Tack för din medverkan, Iben!

Vill du nå samma resultat som Din Sundhedsfaglige A-kasse? Kontakta oss idag!