Jun 28 | 3 Minuters läsning

Tempot för e-post ökar igen

Trenden må vara förutsägbar, men inte desto mindre tydlig: e-posten som kanal har blivit alltmer mobil och därmed ännu snabbare.

Är det bra eller dåligt för dig som marknadsförare?

Svaret är ja, med förtydligandet att det är du själv som bestämmer hur du vill att detta ska påverka dig.

På APSIS följer vi användandet av e-post med mycket nyfikenhet och intresse – och den mobila omställningen är inget undantag. Det är lite extra intressant att kunna konstatera att det som jag en gång såg som det intressantaste alternativet till e-post, MMS, känns alltmer avlägset och att det snarare blev precis tvärtom.

För ett år sedan publicerade vi på APSIS den första E-postbarometern, en rapport i tre delar som baserades på en undersökning av hur mottagare och avsändare såg på e-post som marknadsföringskanal. Nu har vi gjort en uppföljning av delen som handlade om mobilitet och e-post i mobilen, helt enkelt för att det är här det är här förändringarna sker snabbast.

Vi har undersökt både ur ett tekniskt perspektiv och ur ett användarperspektiv och det är tydligt att e-posten tar en allt större plats i vårt alltmer mobila liv.

Om vi ser till hur nyhetsbrev skickade under maj 2012 öppnas så är den andel som öppnats i mobila enheter hela 35 %. Även om vi räknar bort iPad som mobil enhet så hamnar användandet på närmare 29 %. Ett scenario som knappast går att bortse ifrån.

Siffrorna motsäger till viss del den statistik som vi får när vi frågar svenska konsumenter om vilka mobiltelefoner de har – här får Android en större marknadsandel än iPhone. En förklaring kan vara att iPhone-användarna helt enkelt använder telefonen mer regelbundet för att läsa e-post.

Förutom att användandet av e-post i mobilen är så stort är det även intressant att se när och hur e-post i mobilen påverkar. Några frågeställningar som vi tycker är extra intressanta:

  • 72 % anger att det stämmer att mobilen är bra för att rensa och radera i inboxen.
  • 42 % anger att det stämmer att sannolikheten för att man raderar nyhetsbrev ökar när de läses i mobilen.
  • Mer än 50 % svarar att de ofta eller ibland läser e-post i mobilen direkt på morgonen respektive innan de går och lägger sig.

En ny verklighet

E-posten är lika kraftfull som tidigare. Amerikanska DMAs rapport om olika marknadsföringskanalers lönsamhet visar att e-post fortfarande har högst ROI bland de kanaler som utvärderats. Samtidigt är det uppenbart att förutsättningarna när e-posten läses förändrats kraftigt. När närmare en tredjedel av e-posten läses i mobiltelefoner går det inte att ignorera den upplevelse och de krav på innehållet som detta medför. Det är stor skillnad på en morgontrött pendlare som städar sin inbox och en mottagare som sitter på sitt kontor efter första morgonkaffet.

Våra råd:

  • Se till att det ni skickar är anpassat för att läsas i mobilen – enkelt och tydligt.
  • Undvik att skicka nyhetsbrev på tider när de sannolikt läses i mobiltelefonen – om detta inte är optimalt för er målgrupp av andra skäl.
  • Flytta mätpunkten från öppnade mail till klick i mail eller avslut på hemsidan – sannolikt är ett nyhetsbrev öppnat i en mobiltelefon mindre lönsamt än om det öppnats på en dator.

För dig som e-postmarknadsförare innebär den här utvecklingen både möjligheter och utmaningar. Det är naturligtvis glädjande att e-post behåller och till och med stärker sin ställning som kostnadseffektiv marknadsföringskanal. Samtidigt ska man vara medveten om att användarna ofta tycker att designen på e-posten inte riktigt fungerar på en mobil skärm. Det som ser bra ut på datorn blir ofta för smått på mobilen.

I APSIS Pro finns flera möjligheter att förbättra resultatet för e-post som läses i mobila enheter, inte minst genom att den unika funktionaliteten för att den som läser t.ex. ett nyhetsbrev i en iPhone skall få ett helt mobilanpassat meddelande till både innehåll och form.

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Boka en demo så visar vi hur du kan öka försäljningen och lojaliteten med effektiv e-postmarknadsföring. 

Boka demo