Jun 12 | 4 Minuters läsning

Så skapar du det perfekta utskicket

Split test är ett kraftfullt verktyg som ökar dina nyhetsbrevs effektivitet. Det är enkelt att använda och kan förbättra resultatet med så mycket som 20%. Ändå är det tre fjärdedelar av alla som arbetar med e-postmarknadsföring som aldrig testar. Det är dags att ändra på det – läs mer om hur du kan komma igång!

Som e-postmarknadsförare lever man ofta med en viss osäkerhet. Men när det gäller split test är vi säkra på vår sak: det fungerar. Den som arbetar systematiskt med split test når bättre resultat i längden och den som inte gör det kommer sannolikt aldrig att nå sin fulla potential.

Kvinna står vid ett skrivbord framför en whiteboard med post-it-lappar.


Split test hjälper dig att med väldigt liten insats maximera resultatet av dina utskick. Du får svar på frågor som:

  • Vilken dag i veckan får jag bäst öppningsfrekvens?
  • Vilken tid på dagen fungerar bäst för mina erbjudanden?
  • När fungerar mina informativa nyhetsbrev bäst?
  • Vilken stil fungerar bäst i ämnesraden?
  • Ska min ämnesrad alltid innehålla vårt företagsnamn? Eller ska det vara en lång, beskrivande ämnesrad som beskriver vad som finns i nyhetsbrevet?
  • Är det bättre att använda vårt företagsnamn som avsändarnamn – eller att använda en person som avsändare?
     

Att göra ett split test

Grunden i alla split test för e-post är att skapa två meddelanden och skicka dem till två olika mottagargrupper, som väljs ut slumpmässigt från din adresslista.

Gör exempelvis så här: Skapa ditt nyhetsbrev. Skriv sedan två olika ämnesrader och skicka var och en till 5% av mottagarlistan. När du ser vilken som ger högst öppningsfrekvens, använder du denna till resterande 90%. Då vet du att 95% av mottagarna får den bästa ämnesraden.

Att arbeta med split test är en process där man gradvis lär sig mer och mer. Vi frågar Anna Torkelstam, som arbetat mycket med split test i sin tidigare roll som Aftersales Manager på APSIS, om hur man ska gå till väga.
 

Kan man få svar på alla de här frågorna med split test?

– Ja, med split test kan du ta reda på svaren på alla de här frågorna – och fler därtill. Men hela poängen är att svaren kommer att vara unika för dig och ditt företag – inte för någon annan. Det är dina kunder och det blir dina resultat. Med tiden kommer du att bygga upp en stor kunskap om vad som fungerar bäst, du får en egen benchmarking som är unik för just din verksamhet.

Hur ska man börja?

– Börja enkelt. Testa ämnesrader, och tänk på att ha två alternativ som skiljer sig åt. När du sedan blir varm i kläderna kan du gå på djupet och undersöka mer avancerade saker, men det är viktigt att komma ihåg att även det enklaste testet ger dig väldigt mycket.

Vem passar det för?    

– Jag skulle vilja uppmuntra alla att göra split tester. Merarbetet är försumbart i jämförelse med vinsterna. I våra egna undersökningar visade sig att det är ganska få som regelbundet genomför split tester, men att de som gör det upplever bättre resultat. Fler borde ta steget och prova!

Ska man alltid göra split test, eller bara använda det när man är tveksam?

– Jag tycker alltid att man ska göra tester när man arbetar med e-postmarknadsföring. Se till att göra det till en vana och fastna inte på att allt måste vara perfekt. Det är enkelt att arbeta med split test. Det är ett hantverk, som man blir bättre och bättre på och med tiden lär man sig skapa tester som fungerar perfekt för den egna verksamheten. Och, som med all forskning – alla resultat är intressanta. Även om du gör en felbedömning så har du fortfarande lärt dig något.
 

Bestäm dig för…

• Vad som ska testas. Två texter, två erbjudanden, två ämnesrader, två landningssidor eller något annat.

•  Vad som ska avgöra testet. Antal klick, konverteringar, tid på webbplatsen. Det är viktigt att välja ett vinnande kriterium som du verkligen kan följa upp. Konverteringar är oftast det ideala kriteriet, men det är inte helt lätt att mäta för alla. Då kanske något av de andra kriterierna kan vara en bättre idé.

• Hur lång tid testet ska pågå. Detta kan skilja sig väldigt mycket åt och det går egentligen inte att lämna några generella rekommendationer. Snarare är testets längd en viktig aspekt att ha i åtanke vid själva analysen av resultatet. Har testet pågått under en kortare tid så bör analysen av resultatet ge andra insikter än om det har pågått under en längre tid.

• Hur många som ska ingå i testgruppen. Det beror dock väldigt mycket på hur stor lista man arbetar med. Är listan liten är det klokt att använda en så stor del av listan som möjligt som testgrupper, om testgrupperna är för små så blir resultaten mindre signifikanta och svårtydda.

 

Vi har handböckerna för dig som vill bli ännu bättre på digital marknadsföring!