Maj 14 | 9 Minuters läsning

Så skaffar du fler prenumeranter till ditt nyhetsbrev

Det räcker inte med att få fler som prenumererar på ditt nyhetsbrev, det gäller att de som gör det är intresserade av dina budskap. Det finns marknadsförare som inte bryr sig så mycket om ifall nyhetsbreven ger vad prenumeranterna förväntar sig. Om du levererar något som prenumeranterna varken är intresserade av eller önskar, så är risken för avregistrering stor.

Du behöver se till att de som prenumererar förstår vilka förväntningar de kan ha på innehållet.
Det är lättast att rekrytera prenumeranter som redan har etablerat en kontakt med dig. Det kan ske via din hemsida, din blogg, ditt Twitter-konto eller via andra sociala medier. Det kan också ske när du möter människor i verkliga livet.

Innan vi fortsätter. Är du prenumerant på vårt nyhetsbrev?

Om inte, klicka här >>

Varje månad får du artiklar om e-postmarknadsföring samt seminarieinbjudningar.
 

På hemsidan

Gör det lätt att prenumerera på nyhetsbrevet på din hemsida. Längre fram i det här kapitlet berättar vi hur du gör det på ett smart sätt.
 

Vilka kontaktytor har du?

Det är lätt att stirra sig blind på hemsidan, när du tänker på hur du ska hitta fler pre- numeranter. Du har fler kontaktytor än så. Tänk efter. Var kreativ! Här är några idéer:
 

  • Ha information om nyhetsbrevet i receptionen. Lägg ut anmälningsformulär eller gör det möjligt att starta en prenumeration med ett sms.
  • Lägg en QR-kod på baksidan av ditt visitkort med länk till nyhetsbrevet.
  • Låt personal i kassan fråga kunderna om deras e-postadresser. Lämna ett anmäl- ningsformulär i kassan. Eller låt en surfplatta ligga framme, där en blivande prenu- merant kan skriva in sina uppgifter direkt.
  • Lägg till en länk till nyhetsbrevet i signaturen på dina egna mail.
  • Berätta om nyhetsbrevet på fakturor, kvitton och andra transaktionsmeddelanden.

Marknadsför ditt nyhetsbrev i sociala medier

Ta hjälp av andra. Om du skriver ett blogginlägg eller bidrar till innehåll till ett annat företags nyhetsbrev, så be att få länka till ditt eget nyhetsbrev. Se till att marknads- föra nyhetsbrevet i sociala medier.
 

Använd e-post till det mesta

Kommunicera konsekvent med dina kunder via e-post. Vänj dem vid att få fakturor, orderbekräftelser och leverensbesked med e-post. Då gör du samtidigt din kund- service bättre och mer kostnadseffektiv. De flesta kunder föredrar dessutom att kommunicera via e-post.

Ju mer van en kund är vid att sköta kommunikationen med e-post, desto större är sannolikheten att hon börjar prenumerera på ditt nyhetsbrev.
 

Locka med en gåva

Locka nya prenumeranter genom att erbjuda en gåva. De kan få en e-bok, en rapport eller en rabattkupong. Eller lotta ut något som är intressant. Det finns dock en risk med gåvor. En prenumerant kanske bara är ute efter gåvan och är mindre intresserad av dina nyhetsbrev.

Lägg de prenumeranter som kommit tack vare gåvan i en egen grupp och följ statistiken noga. Kostade de mer än de smakade? Utvärdera utfallet och bestäm sedan vilken slags gåvor som ger fler värdefulla prenumeranter.

Du kan också pröva att ge något som du verkligen tror skulle locka potentiella kunder.

Vad skulle locka någon som är intresserad av mat och hälsa? Kanske en e-bok med hälsosamma recept?
 

Optimera dina prenumerationsformulär

Dina mest trogna prenumeranter är de som själva har sökt upp din hemsida och valt att fylla i prenumerationsformuläret. Din uppgift är att göra det lättare för dem att göra det. Du behöver optimera prenumerationsformuläret.


Se till att anmälningsrutan syns

Det ska vara lätt att prenumerera på ditt nyhetsbrev. Besökaren ska snabbt kunna klicka på prenumerationsformuläret. Och då behöver det vara placerat så besökaren ser det.

Ta dig tid till att surfa runt på några företags hemsidor. Hur många har en knapp eller en ruta för prenumeration på första sidan? Hur många berättar vad du behöver göra för att prenumerera? Hur många har knappar eller rutor på fler sidor?

Troligen kommer du fram till att många har missat dessa möjligheter – och nu ska du se till att ta vara på dem. Ju lättare det är att se – och att fylla i – prenumerationsformuläret, desto fler prenumeranter får du. (Testa att lägga formuläret i olika positioner, format och med olika bakgrundsfärg. Vilket är lättast att se? Vilket skulle du klicka på?) Se till att det finns en anmälningsruta på alla sidor – det är inte alls säkert att en blivande prenumerant kommer in via din förstasida.

Koppla prenumerationen till något annat. När någon köper något, fyller i ett formulär, anmäler sig till en föreläsning, ge dem möjlighet att kryssa i en prenumerationsruta för ditt nyhetsbrev.
 

Var tydlig med din e-postpolicy

De som prenumererar på dina nyhetsbrev vill känna att de kan lita på dig och att du respekterar dem. Du behöver visa att du gör det. Därför är det viktigt att du tydligt berättar vilken policy ni har när det gäller e-post och adresser.

Du kan dels ha en länk till en text som berättar om policyn och dels kan du sammanfatta policyn ungefär så här:

På Apsis delar vi aldrig med oss av din e-postadress. Vår policy säger att vi skickar information till dig eftersom du aktivt har tackat ja till detta. Om du inte vill ha nyhetsbrev från oss framöver, kan du enkelt avregistrera dig från dessa.
 

Vad får prenumeranten?

Berätta för prenumeranten vad nyhetsbreven kommer att innehålla. Det gör att förväntningarna hamnar på rätt nivå. Länka gärna till ett tidigare nyhetsbrev, som prenumeranten kan titta på.

Lova bara det du kan hålla. Brutna löften och förväntningar som inte infrias leder till besvikna prenumeranter. Se samtidigt till att ge dig ett spelrum som gör att du kan ändra inriktningen på nyhetsbreven om det skulle behövas.
 

Berätta varför man ska prenumerera

Se anmälningstillfället som en möjlighet att sälja in ditt nyhetsbrev. Det räcker inte med att säga att de ska prenumerera på ett nyhetsbrev. Du behöver också berätta vad de får. Människor är inte beredda att ge bort sina e-postadresser till vem som helst. De förväntar sig att få något i utbyte och din uppgift är att berätta vad de får. Ta hjälp av de här frågorna när du berättar om nyhetsbrevet:
 

Har du rätt adress?

Många har flera e-postadresser. Du vill hamna i den inkorg de alltid öppnar. Be om den adress de brukar använda, deras primära e-postadress. Det ger dig en bättre lista. Du vill inte ha adresser som är felstavade eller ofullständiga, som:
sven.svensson@hotmial.com    sven@gmail    svenyahoo.com

Ett sätt att förhindra felaktiga adresser är att du ber nya prenumeranter fylla i adressen två gånger. Riskmomentet är att prenumeranten måste ägna mer tid åt att fylla i formuläret. Ju krångligare det är desto fler som inte fullföljer prenumerationen.

Ett alternativ är att använda en teknisk lösning som bygger in en adresskontroll i registreringsprocessen. Den varnar för problem, till exempel när det saknas ett @ i e-postadressen.
 

Välj rätt ord

Undvik ord som är tekniska eller bara används inom e-postmarknadsföring. De flesta av dina läsare arbetar troligen inte med e-post eller webbdesign och förstår inte alla branschord. Välj ord som är lätta att förstå.

Du kanske vill låta prenumeranten välja mellan en textversion eller en HTML-version av nyhetsbreven. Välj då ord som är enkla och konkreta. Fråga om de vill ha brev med eller utan bilder.

Tänk också på hur läsaren kan ladda ord. Ordet ”registrera” kanske förknippas med något som är krångligt och tar lång tid att fylla i. Och det kan räcka för att en person låter bli att klicka på prenumerationsrutan.
 

Fråga inte om allt

Sikta inte för högt i början, utan se anmälningstillfället som en möjlighet att få e-postadressen. Möjligtvis kan du be om namnet också. Men be inte om fler uppgifter. Det kan vänta till senare. Och varje gång du ber om mer information om prenumeranten – tala om varför du vill ha uppgifterna.
 

Testa

Pröva vad som fungerar för dig och ditt företag. Använd de tips som känns rätt för dig. Lägg märke till vad som ger resultat. Det fina med e-postmarknadsföring är att den går att mäta!
 

Vad säger lagen?

I Sverige (och många andra länder) är det förbjudet att utan samtycke skicka reklam via e-post, sms eller mms.

Kravet på samtycke gäller inte när det finns en kundrelation mellan ett företag och en privatperson. Det är alltså tillåtet att skicka nyhetsbrev till någon som har köpt något av dig, om kunden inte har sagt att hennes uppgifter inte får användas i marknadsföringssyfte. Du har rätt att marknadsföra produkter som liknar den som kunden har köpt. Du får alltså inte göra reklam för hundmat om kunden köpt ett paraply av dig.

Företag får skicka e-post till adresser hos andra företag, när det finns en giltig avsändaradress och när det är möjligt att enkelt och kostnadsfritt avregistrera sig från utskicken.

I praktiken gäller den regeln enbart företagsadresser av typen info@apsis.se. En personlig e-postadress som sven.svensson@apsis.se innehåller information om förnamn, efternamn och arbetsplats. I sådana fall anser Konsumentverket att den personliga integriteten ska respekteras och att man får skicka mail först se- dan mottagaren har tackat ja till utskicket.

Se till att du alltid följer de lagar och regler som gäller i ditt land, eller i det land du sänder dina utskick till.
 

Visa respekt för mottagaren

Även om något är tillåtet och möjligt att göra, kan det bästa alternativet vara att låta bli. Kapitel 1 visar hur framgångsrik e-postmarknadsföring bygger på att du har tillåtelse att skicka e-post och visa respekt för mottagaren. Låt bli att utnyttja eventuella kryphål i lagen. Du skickar ju nyhetsbrev för att marknadsföra något, inte för att tvinga på någon något!
 

Är du beredd att ta konsekvenserna?

Det är inte bara dumt att försöka utnyttja kryphål i lagen. Det kan också vara farligt och bli bestraffat. I flera länder kan felaktig e-postmarknadsföring leda till kännbara bötesstraff – och till dåligt rykte.

Svenska Konsumentverket har hotat flera företag med böter, även om inget företag har blivit dömt till böter ännu.

E-postmarknadsföring kan ge goda resultat, när du har bra relationer till dina prenumeranter och när du skickar användbar information och relevanta erbjudanden och du gör det på rätt sätt.

Om du bryter mot reglerna tar du stora risker. Professionella e-postmarknadsföringsföretag, däribland vi på Apsis, brukar för- bjuda sina kunder att skicka till adresser som inte har gett sitt uttryckliga tillstånd.
 

Sammanfattning

• Sälj in fördelarna med ditt nyhetsbrev internt, så att hela organisationen hjälper till att utöka adresslistan.

• Använd alla dina kontaktytor med kunder och potentiella kunder för att marknadsföra ditt nyhetsbrev och samla e-postadresser.

• Erbjud en enkel gåva till nya prenumeranter, men välj ut den noga. Se till att den lockar de prenumeranter du vill ha.

• Placera en väl synlig anmälningsruta på alla sidor på hem- sidan. Lyft fram fördelarna med att prenumerera och be bara om namn och e-postadress.

• Samla e-postadresser på ett lagligt sätt. Och tänk på att lagen bara anger en minimistandard – du kan välja att göra bättre än så.

Vill du veta mer?

Ladda ner vårt kostnadsfria white paper om hur du får fler prenumeranter. Lycka till!

Besök vårt bibliotek av handböcker