Jun 22 | 3 Minuters läsning

Så lyckas du med undersökningar på Internet

Var tydlig med budskapet

Vad har jag att vinna på att vara med i undersökningen? Och varför har just jag blivit inbjuden att vara med? Det här är frågor som alla mottagare ställer sig - och som du bör ge svar på. Det kan exempelvis vara viktigt att berätta om det är femtio svarande eller femtiotusen eftersom motivationen att vara med kan öka betydligt om man känner att ens svar har möjlighet att påverka.

Tidsåtgång

Du bör skriva hur lång tid det tar att genomföra undersökningen redan i inledningen så att dina mottagare vet vad som krävs. Testa själv innan hur lång tid det tar att genomföra undersökningen. Om det tar mer än fem minuter, bör du nog tänka igenom din undersökning igen eftersom det går en gräns vid fem minuter där många inte fullföljer sin undersökning. Om det tar för lång tid, gå igenom undersökningen och se om du verkligen behöver ha svar på alla frågor.

Kontaktuppgifter

När ska mottagaren lämna ut sina kontaktuppgifter? Det finns inget givet svar på om det är bäst att be om uppgifterna i början eller slutet av en undersökning. Men när man ser på tidigare undersökningar visar det sig att det oftast tar längre tid för mottagaren att svara på undersökningar om de har lämnat ut sina kontaktuppgifter i början. Det beror förmodligen på att vi som individer tänker till lite mer innan vi svarar på frågorna jämfört med när vi upplever att vi är anonyma. Svaren på frågorna blir inte lika spontana - men å andra sidan noggrant ifyllda.

Intresse för mottagaren

Det är viktigt att man känner sig intresserad av undersökningen hela tiden. Om man tröttnar halvvägs är risken stor att man struntar i att fullfölja den. Hur ska man motivera sina undersökningsdeltagare?
Ett bra sätt är att skapa en dynamisk undersökning, som hela tiden anpassar frågorna efter vad mottagaren svarar. Det gör att det inte blir allmänna frågor som mottagaren ändå bara svarar "vet ej" på eller kryssar i väldigt neutralt. Den typen av svar är sällan användbara när man studerar rapporten och drar nästan bara ut på tidsåtgången.

Målgrupp

Att välja ut deltagare till en undersökning är en vetenskap i sig. Om du gör en marknadsundersökning bland dina kunder, är det ofta en bra idé att inte bara välja ut de mest aktiva utan istället blanda kunder som ni ofta har kontakt med kunder som sällan hör av sig i din målgrupp. Det finns nämligen oftast ett mörkertal med personer som inte är lika benägna att höra av sig.

Formulering av frågor

Tänk på att inte ställa ledande frågor vid undersökningar. En formulering som "Inte ska vi väl ha mer TV-reklam?" ger förmodligen helt andra svar än "Vad tycker du om mängden reklam i TV?".
Ta bort förkortningar, svåra ord och fackuttryck som kan tolkas på olika sätt. Använd gärna talspråk, då detta gör det enklare att förstå frågan.

Det är lätt hänt att man ställer dubbla frågor - "Tycker du att låga priser och rabattkuponger underlättar ett beslut om köp?". Om svaret är ja - hur vet du då om det är de låga priserna eller rabattkupongerna som underlättar?

Undersök din undersökning

Gör ett testutskick till dina kollegor och vänner. Men tänk på att inte bara skicka till en grupp som du har daglig kontakt med - den som känner dig väl kan väldigt enkelt förstå hur du tänker med dina formuleringar på de olika frågorna. Be mottagarna av testutskicket att ta tid så kommer du även att få en indikation på om undersökningen håller en rimlig längd.