Okt 31 | 4 Minuters läsning

Så boostar marketing automation ditt innehåll: 7 beprövade tips!

Det sägs att content är kung, men för att förtjäna platsen på tronen måste ditt innehåll samspela med din strategi. Ditt innehåll måste med andra ord leverera en ordentlig return on investment (ROI). Med hjälp av ett system för marketing automation skapar du en tydligare strategi för ditt innehåll - vilket också ökar möjligheten för att mäta och maximera din ROI. Vill du veta hur? Jag ger dig sju beprövade tips!

 

Skapa ett samspel mellan innehåll och affärsstrategi

Att producera bra content (innehåll) tar tid och kräver resurser. Men även om många väljer att satsa på att skapa kvalitativt innehåll är det inte säkert att de har en metod för att mäta ROI på innehållet och se till att det stämmer överens med företagets affärsstrategi. 
 
Avsaknaden på strategi leder till att företaget producerar stora mängder högkvalitativt innehåll som aldrig når målgruppen. Och om det väl når målgruppen är det inte säkert att mottagaren är redo för budskapet. 

Placera ditt content i rätt sammanhang

Content marketing blir effektivt först när innehållet portioneras ut i rätt sammanhang.  Det handlar inte om vem som skriker högst – utan snarare om vem som hittar rätt tonfall när den pratar om saker som är relevanta för kunden. 
 
Om kunden inte är redo för budskapet kan du bedömas som irrelevant och då kommer kunden göra allt för att filtrera bort dig. Men om du levererar ditt budskap i rätt sammanhang ökar chanserna att kunderna uppfattar ditt innehåll som värdefullt. Då kommer de frivilligt ta nästa kliv på kundresan. 

 

 
Så hur ska man göra för att hitta rätt sammanhang och därmed maximera ROI på innehållet?  Här kommer marketing automation in i bilden. 
 
Ett system för marketing automation automatiserar distributionen av innehållet och ser till att mottagarna successivt får reda på mer information om ditt erbjudande. Dessutom mäter och betygsätter systemet de affärsmöjligheter (leads) som genereras av ditt innehåll. Resultatet? Maximerad relevans och ROI på din content marketing! 
 
Vill du veta hur marketing automation fungerar och varför det är centralt för marknadsföring i framtiden? Läs vårt blogginlägg här!
 

Så skapar marketing automation intelligent innehåll
Strategin är ryggraden i din marknadsföring. Men när en strategi väl är klubbad kan du maximera innehållets räckvidd med hjälp av marketing automation. 
 
För att optimera relevansen i ditt innehåll är det viktigt att du kontinuerligt ser till att din strategi samspelar med det innehåll som du använder i ditt system för marketing automation. Så, vad finns det rent konkret för knep för att öka ROI med automatisering?
 
Skapa formulär
För att bedriva marknadsföring med personaliserat innehåll krävs djupgående kundinsikter - och personens samtycke. Formulär är ett smidigt sätt att samla in de uppgifter som behövs för att leverera personligt och relevant innehåll. Varje svar ger dig en chans att lära dig mer om dina kunder – och hur du kan nå dem rätt.
 
Poängsätt dina leads
Den som vill lyssna på ett webinar om din senaste produkt är förmodligen ett hetare lead jämfört med den som valt att prenumerera på ditt nyhetsbrev. Använd ett automatiseringsverktyg för att identifiera potentiella kunder. På så sätt kan du fokusera din energi på de som har störst sannolikhet att konverteras till betalande kunder.
 
Skapa triggerpunkter som bevakar engagemang 
Genom automatiserade flöden kan du mäta dina prospekts engagemang. Indikatorer för aktivitet kan vara länkklick, återbesök till hemsidan eller nerladdat innehåll. Aktiviteten bör sedan vara en variabel i poängsättningen av dina prospekt.
 
Kundens beteende ger tydliga tecken på var den befinner sig i förhållande till ditt varumärke. Genom att anpassa innehållet efter kundens aktiviteter - till exempel inloggning på din hemsida - ser du till att vara relevant i kundens ögon. Återigen: Rätt sammanhang är nyckeln för att lyckas. 
 
Personalisera din hemsida
Redo att ta ditt innehåll till nästa nivå? Då bör du fundera på att personalisera innehållet på hemsidan utefter data om kundens tidigare onlinebeteende. Detta gör att kunden får content som alltid samspelar med dennes status i säljcykeln.
 
Vill du personalisera din hemsida? Läs vårt whitepaper!
 
Aktivera automatiska flöden
Automatiserade “flöden” är ett effektivt medel för att portionera ut innehållet på olika steg i kundresan. Om ett lead har laddat ned ett whitepaper bör handlingen följas upp med exempelvis en handbok eller ett webinar.
Bearbeta existerande kunder
Den digitala köpresan bör ses som cirkulär, inte linjär. Detta innebär att du även måste bearbeta kunder som avslutat ett köp. Med hjälp av personaliserat innehåll som engagerar ökar du chansen för återköp – och minskar risken för churn.
 
Följ upp resultat – och applicera lärdomarna i nästkommande kampanj
Ett viktigt steg i framgångsrik marketing automation är att följa upp resultatet på dina enskilda kampanjer. Med hjälp en rapport över mängden trafik, antalet klick och konverteringar kan du analysera vilket innehåll som fungerar för varje segment.
 
 
Marketing automation är med andra ord ett kraftfullt verktyg för att sprida och testa ditt innehåll. Dessutom genererar systemet värdefulla kundinsikter genom insamlandet av data, vilket i sin tur kan användas som en riktlinje för att skapa personaliserat och relevant innehåll. Resultatet? Maximerat ROI!
 
Är du nyfiken på automatisering? Avancera din kunskap – och ditt företag – genom att ladda ned vår handbok om marketing automation för B2B!