Aug 29 | 2 Minuters läsning

Personligare brev blir oftare öppnade

De senaste siffrorna från Apsis index visar att öppningsfrekvensen för generella nyhetsbrev är 26,3%. Detta gäller utskick med ett budskap som ser likadant ut hos alla mottagare. Öppningsfrekvensen på transaktionsmeddelanden - som bekräftelsemail - ligger fortfarande på drygt 70%.


Eftersom brevet räknas som öppnat först när bilderna aktiveras, får vi vara medvetna om att de som har blockerat bilder inte räknas med i dessa siffror. Troligtvis är det fler mottagare som öppnar breven än vad vi kan se.

En naturlig reaktion är att vi vill komma närmare en sjuttioprocentig öppningsfrekvens. Vi vill att flera ska öppna och läsa våra brev. Vi har tidigare visat ett schema för hur e-post som utvecklas kommunikationskanal, men det är väl värt en repris. Det pekar nämligen på några steg du kan ta för att öka dina chanser att få fler trogna läsare.

Att försöka segmentera eller filtrera sina utskick beroende på vilka uppgifter man har är en bra början för att öka intresset för sina brev. Information via kunduppgifter, statistik från tidigare utskick och information från webbstatistik som Google Analytics är andra steg i rätt riktning.

Men hur ser det ut idag? Hur vanligt är det att filtrera sina utskick egentligen?

Segmentering på demografisk data eller på statistik från tidigare utskick är inte helt vanligt. En undersökning som vi genomfört under de första månaderna 2009 visar att 47% inte filtrerar eller segmenterar sina utskick överhuvudtaget.

Hela 41% av denna grupp uppger att det beror på att de inte vet hur man gör, medan 31% säger att de gärna skulle men att det inte har blivit av.

I kommentarerna till undersökningen var det flera som menade att deras system inte har funktioner för segmentering, vilket är anmärkningsvärt med tanke på hur väl e-postmarknadsföringen har utvecklats i Sverige de senaste åren.

Den segmentering som sker är huvudsakligen på kunduppgifter - det som vi kallar demografisk data. 60% av dem som säger att de filtrerar sina brev gör detta.

Det är en start, men målet för alla som vill öka sin öppningsfrekvens måste vara att segmentera på all information man har om sina prenumeranter. Exempelvis deras avslutade och ej avslutade köp, vilken typ av information de söker på nätet eller vad de har läst för brev tidigare. I dagsläget är det bara 8% som säger att de använder all information till att segmentera. Men visst borde vi vara fler än så? Och visst skulle vi själva uppskatta att få brev som var mer skräddarsydda efter våra intressen?