Sep 21 | 4 Minuters läsning

Köpa adresslistor för e-post - kan man göra det?

Många undrar om det går att köpa adresslistor med e-postadresser, som kan användas i marknadsföringssyfte. Vi reder ut vad som gäller.

Svaret är både ja och nej. Ja - det finns att köpa. Men nej - det är ingen bra idé och det är i de flesta fall inte tillåtet.

Men varför? Frågan är befogad om man ser det ur ett traditionellt marknadsföringsperspektiv. Det finns likheter mellan postala utskick och e-post som gör att det kan vara bra att reda ut begreppen.

Vill du lära dig hur du kan öka din adresslista på naturlig väg? Hämta vår kostnadsfria handbok!

Adresslistor för e-post vs. postala utskick

Både postala utskick och e-postmarknadsföring erbjuder personligt adresserad marknadsföring . Men samtidigt som de liknar varandra finns det givetvis stora skillnader.

Det gäller inte bara det uppenbara, som att utskick med post är analogt och e-post digitalt. Nej, de största skillnaderna handlar om synen på mottagarna och vilken typ av relation man har med sina läsare.

Om du vill göra ett utskick på papper och skicka med posten kan du på ett enkelt sätt köpa namn och adresser till din tilltänkta målgrupp. Det är snabbt, praktiskt och effektivt och det ger normalt sett en relativt bra återbäring på investeringen.

Det är ett etablerat system som förfinats under lång tid. Och även om e-post knappast kan sägas vara en nykomling på arenan är det ett medium som fortfarande utvecklas och blir en allt starkare komponent i många företags marknadskommunikation.

Många som tar steget att börja med e-postmarknadsföring blir därför förvånade när de förstår att det här med adresser inte alls fungerar på samma sätt.

Det finns två grundläggande skillnader:

  • Lagstiftningen
  • Relationen med mottagarna

Lagen: du får inte skicka nyhetsbrev till vem som helst. 

Den första skillnaden står i lagboken. Enligt Marknadsföringslagen är det nämligen bara tillåtet att skicka kommersiell e-post till mottagare som aktivt bekräftat att de vill ha brev från den aktuella avsändaren. Det innebär att du mycket väl kan köpa en adresslista - men att den inte är användbar eftersom individerna på listan inte gett sitt samtycke till att ta emot e-post från dig.

Email purchased lists

Men hur är det med info-adresser, alltså adresser som inte kan kopplas till individer utan bara till företag? Då är vi inne i en gråzon. Men även om det inte är förbjudet bör du fråga dig om du egentligen vill röra dig i en juridisk gråzon.

Relationen: du vill inte skicka till vem som helst

Man måste alltså hitta andra sätt att få adresser - något som vid ett första påseende verkar vara en besvärlig process, något som skulle vara negativt för e-postmarknadsföringen. Men egentligen är det tvärtom - det är en styrka. För om man vänder på det innebär lagtexten att alla du skickar till faktiskt vill att du ska göra det. Du tvingar inte på någon någonting - du kommunicerar med en grupp människor som är positivt inställd till dig och ditt budskap.

Och det är en väsentlig skillnad.

Det är nämligen betydligt enklare att kommunicera med någon som är positivt inställd från början. Och det gör att du kan skicka till betydligt färre mottagare, men ändå få ett bra resultat.

Du får alltså inte skicka till per.persson@företaget.se om inte Per har gett sitt tillstånd. Men vill du egentligen skicka till Per om han inte vill ha dina brev? Är inte risken stor att han får en negativ bild av ditt företag?

Jo, många tar illa vid sig av e-post som de inte beställt. Mottagare är betydligt känsligare när det gäller e-post man inte bett om jämfört med exempelvis adresserad reklam i brevlådan.

E-postmarknadsföring kräver ett annorlunda synsätt på relationen mellan sändare och mottagare

Snarare än att skicka information som du gissar ska vara intressant deltar du i en kommunikation med dina mottagare.

Du får gå den långa vägen och samla prenumeranter en och en. Det må vara en smula besvärligare än att köpa en lista med adresser - men belöningen kan också bli så mycket större.

Kom ihåg att de som blir prenumeranter faktiskt vill att du ska skicka information till dem - och att de tycker att e-post är ett väldigt bra sätt att hålla kontakten.


Läsa mer om vårt verkyg för e-postmarknadsföring?

Läs om vårt verktyg för marknadsföring via nyhetsbrev >>