Dec 07 | 4 Minuters läsning

Kommer e-post att dö ut?

Frågan är: kan vi sluta skicka mail? Kommer det en dag när vi inte kommer att skicka mail mer? Svaret är - nej. Det är naturligt att vi som leverantör av ett e-postverktyg svarar så, men jag ska förklara varför.

E-posten har dödförklarats fler gånger än det går att räkna.

Vare sig det gäller bloggar, RSS, LinkedIn, Facebook, MSN eller något annat är e-post ofta navet i den nya tjänsten, både för marknadsföraren och för själva användaren. Faktum är att många av dessa tjänster behöver e-post för att fungera.

Facebook och LinkedIn har till och med en egen "e-postklient" inbyggd i verktyget. Men nya tjänster kommer och går. Vissa dör ut eller får inte det genomslag man först trott. E-post fortsätter att vara en kanal med stabil tillväxt som känns trygg för alla att kommunicera med.

Jag har fått frågan några gånger om Google Wave kommer att bli en "e-postdödare". Svårt att säga, men vi som jobbar med e-post har inte börjat darra ännu. Själv väntade jag länge på att få testa Google Wave och det tog tid att sätta mig in i Google Wave, för min inbjudan via e-post försenades av någon anledning. Förstår ni vart jag vill komma?

För att återgå till Buchheit så hade han inte hunnit testa Google Wave ännu, men han hade tre inbjudningar i sin inkorg. Han menar att Google Wave mer skulle agera som ett samarbetsverktyg och göra vardagen och arbetet enklare för användaren. Han tror inte att det kommer ersätta varken e-post, Twitter eller Facebook.

Sociala medier och andra nya tjänster kommer att vara ett perfekt komplement till e-postmarknadsföring vilket ger ytterligare digitala möjligheter till att ge meningsfulla mätbara konversationer. Istället för att tänka att man ska satsa på den ena eller det andra typen av digital marknadsföring så kommer den smarta marknadsföraren se till att det blir en hävstångseffekt för alla plattformar, som kompletterar varandra för att ge mottagaren eller läsaren rätt budskap vid rätt tidpunkt.

Mail är fortfarande något vi lutar oss på. Och även om Goggle Wave eller någon ny tjänst skulle ta över delar av det vi gör med e-post idag så kommer det ta tid för gemene man att hantera tjänsten. Paul Buchheit säger vidare om Google Wave att även om de har många fantastiska funktioner så är det några år tills det finns en riktigt bra version som ger en polerad upplevelse. Och skulle det ersätta vissa kanaler kommer de att användas ändå. Jämför med direktreklam som är dyrt, är ett hot mot klimatet och måttligt uppskattat av många men ändå fortsätter att hamna i våra brevlådor, trots att det finns så många nya marknadsföringskanaler.

Anna Maria Virzi säger i en artikel i Clickz att framtidens digitala marknadsföringskanaler kommer att komplettera varandra. Hon berättar om kedjan Papa John's Pizza med 3300 restauranger. För dem har e-post lika stor betydelse som någonsin. Inte minst för möjligheten att lära känna sina läsare genom statistiken från utskicken.

För att rekrytera nya prenumeranter använder de Facebook. Under nio dagar kunde de som blev fans till deras grupp vara med om en utlottning och vinna två biljetter till NCAA Men's Final Four i Detroit. Vad blev resultatet? Jo, 45.000 personer blev fans. Hela kampanjen gav 130 000 nya e-postadresser som de sedan kunde använda i sin e-postmarknadsföring.

De fortsätter att lägga upp annonser på Facebook för att bygga varumärket, har bilagor i förpackningarna där kunderna kan få rabattkuponger, skickar ut direktreklam och SMS och använder sig av tryckta annonser i dagspress.

Mycket talar för att sociala medier, Google Wave och Facebook bidrar till att vi förändrar vårt sätt att kommunicera, men det det finns inget som säger att det kommer ersätta e-post. Det enda som skulle kunna vara ett hot mot e-post är e-posten själv. Att vi missbrukar kanalen och skickar oönskad e-post, helt enkelt.

En bra marknadsmix samverkar och ger bättre resultat än om du använder kanalerna enskilt. Använd Twitter, Facebook, bloggar, RSS, MSN, Google Wave och e-post för att göra det du ska. Ge värde till dina kunder och kontakter i relevanta budskap som kommer på rätt tidpunkt - vare sig det gäller sociala medier eller e-post.

För att återknyta till Paul Buchheits ord i början av artikeln: jag tror inte robotar kommer vara något hot mot mänskligheten. Därför är jag övertygad om att e-post kommer att vara en våra viktigaste kommunikationskanaler även i framtiden.

Vad tror du om e-postens framtid?