Feb 11 | 3 Minuters läsning

Klicka här! Varför då?

Länktexter fungerar som uppmaningar och vi har lärt oss av flera års surfande att en länk - framför allt om den är blåfärgad och understruken - betyder att vi ska klicka för att läsa mer. Det finns därför ingen anledning att skriva just "Klicka här" eller "Läs mer". Det vet alla redan.


Använd istället länktexterna till att samspela med rubrikerna och för att upprepa nyckelord och fraser. Uppmana gärna till handling men var tydlig med vad som händer när man väl har klickat på länken. Vi ser tydligt att välformulerade länktexter ger fler klick än om man bara skriver "klicka här".

Här följer några goda tips om hur en bra länktext kan se ut.

Länktexten bör ha kontrasterande färg

För att det ska vara enkelt att se länken, bör den vara i en annan färg än resten av texten. Den vanligaste kombinationen är svart text och blå länkar, men många andra färgkombinationer fungerar också bra.

Länktexten bör vara understruken

När vi läser eller tittar igenom ett nyhetsbrev stannar ögat upp när det möter en horisontell linje. En understruken länk syns därför bättre och det är ett enkelt visuellt hjälpmedel för läsaren. Understrykningen kan också vara till hjälp för personer med färgblindhet.


Tänk på att inte ha understruken text som inte är länktext - det är förvirrande. Använd kursiv text eller fet stil om du vill framhäva någon del av texten.


Se till att länktexten beskriver vad som händer när någon klickar

"Klicka här" är som regel en meningslös länktext, just eftersom en läsare söker efter något i texten som ger information. Ta en titt på de här exemplen:

Här har vi en mening med en massa ord, och någonstans i nästa mening kommer det en länk. För att läsa vidare om intressanta länktexter, klicka här. Sedan fortsätter stycket med en hel rad med text som inte handlar om något särskilt utan bara förstärker poängen ytterligare.

Här har vi en mening med en massa ord, och någonstans i nästa mening kommer det en länk. Här kan du läsa vidare om spännande länktexter. Sedan fortsätter stycket med en hel rad med text som inte handlar om något särskilt utan bara förstärker poängen ytterligare.

Visst var det skillnad? Tänk att du skummar igenom texten. I det första exemplet vet du bara att någon vill att du ska klicka. I det andra exemplet vet du vad som händer utan att du ens läst hela stycket.

Ha inte för långa länktexter

Som läsare bestämmer vi oss snabbt för om en länk är relevant för oss - ett ögonkast räcker. Om länktexten är för lång går vi vidare i brevet. Försök begränsa längden på länktexterna till fyra-fem ord, så att dina läsare förstår dem utan att behöva läsa dem noggrant. Ofta är det enkelt att göra länken kortare.

Läs mer här om hur du kan lära dig japanska enkelt

Kan bli:

Så lär du dig japanska enkelt

 

Säg det viktigaste först

När vi tittar igenom länkarna i ett brev är de första orden vi ser de som är i början av länktexterna. Prova att ändra ordningsföljden så att de ord som är mest betydelsefulla för dina läsare kommer först:

Här hittar du tidsplanen för nästa månads seminarium

Här hittar du tidsplanen för seminariet nästa månad

En subtil skillnad? Ja, men nog så verkningsfull. Om du konsekvent sätter de viktigaste orden först kommer de att få mest uppmärksamhet, något som också leder till fler klick.

 

Vill du fördjupa dig ytterligare? Ladda ned några av våra handböcker inom digital marknadsföring!