Jan 04 | 2 Minuters läsning

GDPR: Slutet på ett fragmenterat legalt landskap för personuppgifter

EU har tagit ett stort kliv mot en “digital inre marknad” tack vare det nya regelverket för personuppgiftsbehandling. Men frågan är hur det påverkar dig och din verksamhet?

 

 

Efter mer än 3 års förhandling nåddes den 15 december 2015 en överenskommelse om EU:s dataskyddsförordning (GDPR). GDPR - som träder i kraft inom de närmaste månaderna för att sedan bli tillämplig 25 maj 2018 - innebär slutet på ett invecklat system av nationell lagstiftning för personuppgifter, som varit ett resultat av det årtionden gamla dataskyddsdirektivet, inom EU. Detta innebär att vi nu är ett steg närmare EU:s vision om en "digital inre marknad".

So far, so good. Men vad innebär detta i praktiken?

Från och med den 25 maj 2018 kommer GDPR att vara direkt tillämplig i samtliga EU-länder. Och GDPR kommer att ersätta all nationell lagstiftning gällande personuppgifter inom dess tillämpningsområde.

GDPR kommer att öka individens kontroll över sina personuppgifter genom att modernisera och standardisera reglerna för personuppgiftsbehandling i hela EU. Dessutom kommer GDPR att underlätta företags arbete med efterlevand i hela EU samt stärka individens förtroende när det gäller företags behandling av personuppgifter. Ett starkare skydd för personuppgifter är och kommer att vara en konkurrensfördel för företag och GDPR kommer att skapa nya affärs- och innovationsmöjligheter. 

Vi på APSIS välkomnar GDPR och vi är övertygade om att den kommer skapa nya möjligheter för er som använder våra lösningar och tjänster. De kommande två åren kommer fler detaljer presenteras kring det nya regelverket. Håll ögonen öppna!

Vill du veta mer om GDPR? Klicka här för att läsa den Europeiska kommissionens pressmeddelande.