Dec 27 | 3 Minuters läsning

E-postmarknadsföringens sju dödssynder

Vilka misstag kvalar in på listan med de sju vanligaste synderna inom e-postmarknadsföring? Allt från lättja och brist på kunskap till avsaknad av professionella verktyg för e-postmarknadsföring finns med. Har du begått någon av synderna?

1. Att inte förhandsgranska och spamtesta utskicken

Alla e-postklienter fungerar inte på samma sätt. Du bör ställa din nyhetsbrevsdesign i relation till hur den ser ut i olika klienter, samt vilken/vilka klienter som är vanligast bland dina mottagare. Alltför tunga filer, för mycket text och bilder i samband med användandet av vissa ord kan göra att ditt nyhetsbrev klassas som spam. Testa dina utskick innan du skickar.

2. Ingen segmentering eller filtrering, trots att informationen är tillgänglig

Famla inte i mörket; använd dig av demografiska data såsom kön, geografi och ålder. Demografiska data kan göra nyhetsbrevet mycket mer relevant och personligt, vilket i sin tur har en positiv inverkan på interaktionen med innehållet. Du kan även använda den klickdata som du har från tidigare utskick för att segmentera utskicken. Genom att titta på klickdata får du in demografiska data utan att prenumeranterna själva behöver fylla i vad de är intresserade av.

3. Att inte testa ämnesrad, avsändarnamn, innehåll, datum och tid

Det finns möjlighet att testa olika versioner av ditt nyhetsbrev på en liten del av din lista och utifrån responsen välja den mest optimala mixen. Är du osäker på ämnesraden? Prova några olika varianter av den. Samma gäller för användarnamn, tidpunkt för utskick samt både text- och bildinnehåll i brevet. 

4. Missbruka sociala medier

Sociala medier är ett bra sätt för att öka räckvidden för ditt nyhetsbrev eller din e-postkampanj. Dela-knappar för olika sociala medier som Twitter och LinkedIn är ett sätt för att uppmana till vidarespridning. Många e-postare lägger till dela-knappar utan att göra någon speciell uppföljning av om utskicket delades, hur många gånger och vilken delare som hade mest inflytande.

5. Att spela säkert

Var inte rädd för att prova något nytt. Att alltid ha samma innehåll, bilder och erbjudanden kommer att resultera i en sjunkande öppnings- och klickfrekvens. Dela din kunskap med dina läsare,  omnämn dina mest lojala anhängare, organisera evenemang och nästan viktigast av allt: be om feedback. Detta kommer att leda till ännu fler lojala anhängare och en positiv, stärkande inverkan på ditt varumärke.

6. Vara inkonsekvent

Om du har byggt upp förväntningar för en viss utskickstakt, undvik då att bryta denna och skicka ut oregelbundet. Byt inte layout och design på nyhetsbrevet för ofta. Att hålla fast vid en design skapar igenkänning och du får en kontinuitet i din e-postkommunikation.

7. Girighet, att förvänta sig för mycket

När ett nyhetsbrev fungerar och leder till mer sälj eller besök på din webbplats, gäller det att skynda långsamt. Öka inte frekvensen omedelbart i tron om att du automatiskt också kommer att öka antalet avslut. Men kanske är det så att du kan öka resultatet ännu mer? Gör då så att du testar frekvenshöjningen på en begränsad del av din lista för att se hur de reagerar. Kom ihåg balansen, inte för mycket sälj så att du uppfattas som spammig. Balansera upp innehållet med underhållande och givande innehåll.

Om du undviker synderna kan vi istället tala om din e-postkommunikation som baserad på dygder. Om du följer råden är du på väg mot mer effektiva utskick, med högre konvertering. Och du får en djupare insikt i din kommunikation.

 

Vill du bli en expert på nyhetsbrev? Lär dig om allt från planering & utförande, till utvärdering i vår handbok för e-postmarknadsföring!