Okt 25 | 3 Minuters läsning

Datainsamling, förtroende och varumärke

Varje dag skapas 2,5 trillioner byte av data.

 
Som marknadsförare kan det vara lockande att dyka ner i denna enorma ocean av information. Stora mängder data, Big Data, är nämligen nyckeln till bättre förståelse om kunderna och vägen till marknadsförarnas vision om ett individuellt segment för varje enskild person. 
 
Men många glömmer (eller förbiser) att Big Data i många fall består av personuppgifter, det vill säga data som kan användas för att identifiera en specifik individ. 
 
Vi bad APSIS bolagsjurist Anders Hilmansson att ge oss några värdefulla insikter om hantering av data och personuppgifter inför hans workshop på #EME2016. Läs vidare för att höra Anders tankar om de juridiska aspekterna av data och marknadsföring! 
 
 
Varför är data och personuppgiftsreglering ett hett ämne inom företagsvärlden just nu?
 
Data börjar bli en naturlig del av företags beslutprocess och data blir således en allt viktigare fråga för alla företag. Samtidigt utvecklas regler kring personuppgifter globalt. Inte minst sanktionerna i EU:s nya Dataskyddförordning – böter upp till det högre av 20.000.000 EUR eller 4% av företagets globala årliga omsättning – har skapat uppmärksamhet och medvetenhet avseende personuppgiftbehandling hos företag. 
 
Hur hänger data och varumärkesbyggande ihop?
 
Enkelt förklarat – ju mer förtroende du har, desto mer data kommer du anförtros. Ju mer data du har, desto mer attraktivt blir ditt erbjudande. Om du missbrukar data kommer du att förlora förtroende, vilket i sin tur leder till mindre data och ett sämre erbjudande till dina kunder. Mer data innebär helt enkelt att du kan ge ett mer anpassat erbjudande till kunden. 
 
Borde inte mina kunder vara glada att jag som företag samlar deras data?
 
Generellt, nej. Datainsamling som sker utan medgivande eller dylikt kan uppfattas som obehagligt och skada ditt förtroende. Det kan dessutom vara olagligt. 
 
Hur kan jag övertyga någon att dela sina personuppgifter med mig?
Jag tror inte att "övertyga" är rätt väg att gå. Istället bör du bygga förtroende genom att hantera personuppgifter på ett lagligt, rättvist och transparent sätt.
 

Summering

I takt med att insamling av data och personuppgifter blir allt viktigare behöver företagen fokusera mer på de etiska och juridiska aspekterna av detta. Игроки могут войти прямо с нашего сайта, ссылка ведет на официальный ресурс и активное рабочее mostbet Выигрыш же можно оформить только при полностью заполненном профиле. Här kommer tre saker som du bör tänka på när du samlar in data om din målgrupp:

  • Bygg förtroende - ett högre förtroende gör att du får tillgång till mer och bättre data. 
  • Håll dig uppdaterad  - följ utvecklingen kring data- och personuppgiftsreglering. 
  • Var transparent - informera din målgrupp om att du samlar in data. 
 
Anders Hilmansson är bolagsjurist på APSIS. Han kommer under våren 2017 publicera en serie blogginlägg om den nya dataskyddsförordningen GDPR.