Nov 15 | 3 Minuters läsning

Bilder och bildblockering

Har du bilder i ditt nyhetsbrev? Svaret är sannolikt ja - bilder är en central del av e-post idag och har varit det länge. Samtidigt är det en av de mer problematiska sakerna för dig som e-postmarknadsförare. Många e-postklienter visar inte bilder automatiskt utan kräver av sina användare att de godkänner bildvisningen manuellt.

Förutsättningarna förändras ständigt för alla som skickar e-post och det som var praxis för bara ett år sedan kan ha förändrats totalt i och med att någon av de större e-postklienterna uppdaterats.

För vår egen del - när vi skickar ut vårt eget nyhetsbrev - måste vi tänka på Microsofts klienter som Outlook, men i allt högre grad även webbklienter som Gmail och Hotmail. Statistiken skiljer sig mellan olika branscher och det kan finnas all anledning att ta reda på hur huvuddelen av dina läsare väljer att öppna sina brev.

Planera ditt brev: hur mycket bilder behöver du?

Tänk efter redan på designstadiet: hur mycket bilder ska vi ha i vårt brev? Bygger hela designen på bilder, eller finns de i brevet som en extra krydda? Om ditt brev kräver bilder, så kräver det bilder. Det finns många tillfällen när en textversion helt enkelt inte räcker till och det som gäller då är att du gör allt du kan för att ditt brev ska komma fram på rätt sätt och att det blir öppnat av så många som möjligt av dina mottagare.

För alla som skickar brev gäller också att man bör se brevet som en dragkrok, som ska föra läsarna till din webbplats.


Sammanfattning: ett bra brev ska

  • komma fram till en mottagare som verkligen vill ha det
  • visa bilder på ett bra sätt i så många e-postklienter som möjligt
  • inte fastna i något av de vanligaste skräppostfiltren
  • vara läsbart och möjligt att förstå även om bilderna inte visas
  • be om att bli betrodd avsändare.

Att vara betrodd avsändare betyder att mottagaren har sagt till sitt  e-postprogram att lita på dig. Då utgår programmet från att du inte kommer att skicka spam, släpper igenom breven och visar bilderna automatiskt. Termen "betrodd avsändare" kan se lite olika ut i olika e-postklienter, men det viktiga är som regel att man blir tillagd i adressboken - då vet systemet att allt som kommer från just den adressen är OK.

Så får du ditt brev att fungera utan bilder

Du bör se till att skriva vad brevet handlar om i vanlig, enkel text. Om du lägger text i en bild ser det visserligen snyggt ut - men om man inte ser bilden, ser man inte heller texten. Och då blir ditt brev helt utan innehåll.

En bra ämnesrad förklarar det viktigaste. Förutom att ämnesraden är nyckeln till att få brevet öppnat är det också en viktig faktor till att man bestämmer sig för att visa bilder i brevet.

Ha tydliga länkar som uppmanar till handling i brevet. Du vill att dina läsare ska förflytta sig från brevet till en miljö som du helt och hållet kontrollerar, nämligen din egen webbplats. Därför ska du ha tydliga bildlänkar, men också textlänkar som lockar till klick. Ta den extra tiden att skriva något annat än "Klicka här" eller "Läs mer" - det ger resultat! Läs gärna mer om länktexter här.

Skriv ALT-texter till alla bilder. En ALT-text beskriver vad som finns på bilden så att man kan få en idé om innehållet även om inte bilden syns eller om man av någon anledning använder talsyntes för att läsa upp innehållet i brevet. Om du vill läsa mer om hur du gör ditt nyhetsbrev mer tillgängligt, läs gärna här.

Anpassa för mobila läsare

För den som läser sina brev på en mobil enhet fungerar e-post och bildvisning tämligen bra. Det är en stor skillnad mot situationen för bara något enstaka år sedan då det var ganska problematiskt att hantera e-post mobilt. Tekniken har tagit stora steg framåt, inte bara när det gäller mobiltelefoner utan även hela infrastrukturen runt omkring - idag tänker man inte på att begränsad bandbredd kan vara ett problem.