Mar 07 | 5 Minuters läsning

Att tänka på vid grafisk profil och e-postutskick

- så skapar du en vinnande strategi

E-post ska inte vara "den där kanalen" som du klistrar på din övriga kommunikation. E-post bör snarare vara en integrerad del av din kommunikation. Det är då du uppnår de riktigt goda resultaten. En viktig del i att få e-posten att smälta samman med ditt varumärke är att den överensstämmer med din grafiska profil. I den här artikeln får du tips på saker som du ska tänka på i samband med e-post och ett bibehållet varumärke.

Har du en grafisk profil?

Alla organisationer har olika förutsättningar. Ibland finns inte en utarbetad grafisk profil. Ibland finns en profil, men ingen direkt plan för hur organisationen ska kommunicera med hjälp av profilen. Oavsett om du jobbar med e-post eller inte, så bör den första punkten på din checklista vara att skaffa dig en överblick över hur du kommunicerar grafiskt.

Alla företag har en grafisk profil, men den är inte alltid medveten. Mycket handlar om att hitta de minsta gemensamma nämnarna i allt grafiskt material. Hur ser brevpapper, kuvert, logotyper, anställningsavtal, hemsida, annonser med mera ut? Du bör ha klart för dig hur du kommunicerar grafiskt innan du sätter dig ner och väljer hur din e-post ska designas.

Givetvis är det skillnad på att veta hur din grafiska profil ser ut och att veta om profilen representerar ditt företag optimalt. Men det är ett helt annat ämne som vi inte ska gå in djupare på här.
Vad är kärnan i din profil och hur får du den att synas i din e-post?

"Hitta de minsta gemensamma nämnarna" - vad ska du titta efter? När du har din grafiska profil klar för dig kan det vara bra att använda sig av några checkpunkter för att vara säker på att den förs över till e-posten på ett bra sätt.

Vilka teckensnitt använder jag - kan jag använda dessa i e-post? Om inte, vilka "webbsäkra" alternativ ska jag välja??? Teckensnitt kan vara en knepig fråga eftersom de ibland är en stor del av ett företags grafiska profil. Då kan lösningen vara att använda sig av rubriker i bildformat - på så vis kan du använda dig av andra än webbsäkra teckensnitt. För att inte läsbarheten ska bli lidande använder du dig av ALT-taggar. Om mottagaren blockerar bilder kan de ändå se rubrikbildens ALT-text. Vad som dock bör hållas i åtanke är att inte alla e-postklienter stödjer ALT-taggar. Tänk därför noga över teckensnittsfrågan och bilders vara eller icke vara.

Vilka färger använder jag, hur ska dessa återspeglas i e-posten? Om du exempelvis använder toningar, behöver du planera var du ska lägga dessa. Att ha toningar bakom text i e-post är exempelvis inte möjligt. Detsamma gäller för bilder. "Riktig" text kan bara placeras på enfärgade html-genererade bakgrundsfärger.

Använder jag fotografier eller illustrationer, hur ska detta synas i e-posten? Om du använder dig mycket av "beskrivande" grafik behöver nyhetsbrevet anpassas för att hålla stora bilder som ändå harmoniserar med information i text. Kanske ska dina utskick innehålla mycket information? Design är inte bara något som handlar om utseende. Design handlar mycket om att understödja och fylla olika funktioner. Flera spalter kan exempelvis användas för funktionen att hålla mycket och varierad information. Därför är det exempelvis inte lämpligt att använda många spalter om designfunktionen ska vara att framhäva bilder i e-postutskicket. Om du har en bra e-postmalleverantör kan du be om flera olika moduler som är designade för olika syften. Många gånger kan en mall vara anpassade för specifika syften, men det går givetvis att göra mer flexibla mallar också.

Hur kan du "branda" din e-post?

Med "branda" menar vi helt enkelt hur du kan särskilja din e-post från övrig marknadsföring, samtidigt som den ändå är en del av den. Ett företags broschyrer har inte samma design som hemsidan, men de utgår alla från samma grafiska profil.

Det gäller att hitta de olika unika detaljerna som du kan använda för att särskilja dina e-postutskick i din marknadsföring. Här finns det nästan oändligt med idéer för den kreative. Mycket handlar om att ta till vara på det som särskiljer e-post från övrig kommunikation. Här kommer några förslag:

Ett eget namn/logotyp?

Typen av mejl och dess syfte varierar mycket. Alla råd passar inte för alla typer av mejl. Något som lämpar sig för mejl av typen "nyhetsbrev" är att ge det ett eget namn eller en logotyp. På så vis särskiljer du det från övrig extern kommunikation. Här på Apsis har vi för enkelhetens skull valt att kalla vårt nyhetsbrev för just "Apsis Nyhetsbrev", både i avsändarraden, men även genom en enkel logotyp i headern på själva brevet.

Fördelarna är att du blir tydligare i din kommunikation, samtidigt som det är lättare för både dig och dina mottagare att särskilja olika kommunikationsformer. Tänk exempelvis hur rörigt det skulle se ut om bokningsbekräftelser, nyhetsbrev, användarbrev, undersökningar och personlig korrespondens hade exakt samma namn och design. Missförstå inte, vi säger inte att dina utskick ska ha helt olika grafiska profil - den ska alltid vara densamma. Men tillämpningen och specifika detaljer kan varieras för att skapa särskiljande och unika utskick.

Segmentering

Segmentering har vi skrivit mycket om tidigare. Det är lätt att tro att segmentering enbart handlar om att skicka ett mejl till en specifik målgrupp. Att dölja en viss text och visa en annan för en del av din prenumerantlista. Men för den kreative finns mycket mer. Du kan faktiskt även segmentera det grafiska. Vad du ska segmentera överlåter vi däremot till din experimentlusta. Segmentering kombinerat med split-test är en kraftfull kombination som kan ge dig helt nya insikter i hur du kan segmentera det grafiska för ökad effekt.

    Om vi tillåts att stereotypisera en aning:
    Vad händer när bilder med män segmenteras till kvinnor och vice verca?
    Fungerar en "blogg"-layout av e-postutskicket bättre för 15-35-åringar?
    Ska "dela-ikonerna" ha tyngdpunkt på e-post och Facebook för 50-plussare?

Ett steg på vägen

När duhar länkat samman din e-postmarknadsföring med din grafiska profil är mycket av grundarbetet klart. Nu finns rätt förutsättningar för att skapa resultatgivande e-postmarknadsföring som är en naturlig och tydlig del av din organisation.

I artiklar längre fram kommer vi att gå djupare in på andra designaspekter av nyhetsbrev, ur både estetiska, funktionella och tekniska perspektiv. Slutmålet är att du ska veta hur man skapar snygga, fungerande, rätt anpassade e-postutskick med bra läsbarhet.

Kontakta oss och få hjälp med hur Apsis e-postdesign fungerar