Maj 12 | 3 Minuters läsning

Att nå toppen: så gör du undersökningar med chefer

Börja från början: ta ett djupt andetag och inse att du står inför en utmaning. Du söker människor i en mycket upptagen målgrupp. De är dessutom i en position där de hanterar stora mängder konfidentiell information och därför inte kan svara på frågor hur som helst. Normalt sett kan de inte heller ta emot ekonomisk ersättning för att vara med i en undersökning.


Så hur gör man? Att gå rakt på sak och skicka en inbjudan med e-post kan vara svårt. Ett bra sätt är att skapa ett sammanhang - en panelgrupp med chefer som intervjuas över en längre tid kan vara ett exempel på något som både ger dig och de du frågar något värdefullt.

Rekrytera en panel

Eftersom en inbjudan med e-post löper stor risk att bli bemött med tystnad är det bättre att skapa en rådgivande panel som består av ett antal beslutsfattare som redan i förväg sagt ja till att vara med i regelbundna undersökningar. Många kan lockas av möjligheten att lära sig mer eller av att vara med i en diskussion om resultaten.

När man gör undersökningar kan man i vissa fall använda sig av en befintlig panel. Denna består av en grupp människor som har uttryckt en vilja att delta i undersökningar. Att använda en befintlig panel är givetvis en enkel lösning - men man måste vara medveten om att det kan vara svårt att hitta just den grupp man vill nå med sina frågor.

Om du väljer att rekrytera en egen panel, se till att du skalar ner gruppen "beslutsfattare" i mer hanterliga undergrupper - framför allt för att du ska få en homogen grupp som ger jämförbara resultat. Titta exempelvis på:

    Personer som har huvudansvaret för beslut
    Personer som är en del av en grupp som fattar beslut
    Personer som påverkar beslutsfattandet

Det kan vara svårt att skapa en fungerande online-panel och en nyckel till att nå rätt människor är att ge dem helt rätt incitament för att delta. Räkna med att det tar tid - men var noga med att det får ta tid att hitta rätt också. I vissa delar av processen kan det vara läge att ta hjälp utifrån. Professionella resurser kan hjälpa dig att nå rätt människor och att ställa rätt frågor, så att du får den information du söker. Du har bara en chans att nå en beslutsfattare, så du måste få det rätt första gången.
Inbjudan till undersökningen

Skicka inbjudan och följ upp med en påminnelse två till fem dagar senare. Låt ämnesraden vara så neutral som möjligt. Det enkla är ofta det bästa.

Något av det viktigaste är att vara tydlig med vad deltagarna får i ersättning för att vara med i undersökningen. Som tidigare nämnts är det som regel uteslutet med pengar eller personliga gåvor, men det finns andra möjligheter.

Ett vanligt sätt är att donera pengar till en välgörenhetsorganisation. Ett annat bra sätt är att ge exklusiv tillgång till undersökningens resultat. Detta är en populär metod eftersom du ger de svarande tillgång till värdefull kunskap, inte minst för att det är deras kolleger/konkurrenter som svarar. "White papers" är vanligare i USA men kan mycket väl användas även i Sverige.

Skriv inbjudan till undersökningen på ett kollegialt och trevligt sätt. Försök vara en av de du skriver till - inte en forskare som vill göra en undersökning.

Ditt e-postmeddelande bör vara kort och sakligt och bör avslutas med att du berättar hur viktigt det är för undersökningen att mottagaren är med.Efter undersökningen kan det också vara en bra idé att använda e-post för att bjuda in de svarande till en diskussion om resultaten. Detta är ett bra sätt att hålla respondenterna engagerade och intresserade - och öppna för framtida undersökningar!

 

 

Tänk på att

  • försäkra de som deltar att all information kommer att hållas konfidentiell
  • göra tydligt när deadline är
  • berätta hur lång undersökningen är - men poängtera det inte
  • skicka en sammanfattning till alla respondenter och tacka för deras medverkan när undersökningsresultaten är klara