Jul 25 | 4 Minuters läsning

Är du redo för datadriven marknadsföring?

Det är knappast någon hemlighet att datadriven marknadsföring har blivit ett måste för marknadsförare. 
 
Som marknadsförare räcker det inte längre att förlita sig på magkänslan när man arbetar fram en marknadsföringsstrategi. För att slå igenom bruset och ge kunderna relevanta budskap krävs mätbara data om målgruppen.
 
 
 
Så vad behövs för att ställa om till datadriven marknadsföring? Och hur gör du för att det ska bli rätt från början? 

 

Vad är datadriven marknadsföring? 

Datadriven marknadsföring drivs av insikter och beslut som grundar sig i data om kunderna. I motsats till traditionell marknadsföring är den här typen av marknadsföring baserad på mätbar och relevant kunskap om kunden, snarare än gissningar och antaganden. 
 
Genom att analysera kunddata från en eller flera källor får du inte bara en bättre vetskap om vilka dina kunder är, du får också kunskap om var de befinner sig i sin kundlivscykel. Denna kännedom kommer kraftigt förbättra dina möjligheter att anpassa budskapet till kunden. Resultatet? Kundernas engagemang för ditt varumärke ökar samtidigt som din marknadsföringsbudget spenderas på ett smartare sätt. 
 

Data: en outtömlig källa till kunskap

Data tillhör utan tvekan ett av de senaste årens modeord. I dag är tillgången på data enormt stor och den ökar exponentiellt. Faktum är att 90% av den data som finns tillgänglig idag har skapats de senaste 2 åren och häpnadsväckande 2.5 kvintiljoner bytes med data skapas varje dag. (Det är 2 500 000 000 000 megabytes…)

Den gigantiska mängd data som produceras varje dag har lett oss in i en verklighet med Big Data. Skillnaden mellan ”vanlig” och Big Data ligger i volymen, variationen och hastigheten. Big Data genereras kontinuerligt av allt omkring oss, från flera källor, i en enorm volym, i hög hastighet. Big Data är ogripbart, skrämmande – och ändå fantastiskt spännande. 

Än så länge präglar den här enorma mängden data inte den traditionella marknadsförarens vardag. Vad som däremot är avgörande just nu är hur du samlar, analyserar och använder relevant data som ett underlag för din marknadsföringsstrategi. Nedanför har jag samlat några viktiga aspekter för dig som vill komma igång med datadriven marknadsföring. 

Kom närmare dina kunder

En framgångsrik marknadsstrategi börjar med att du skapar en bild över vilka dina kunder är, så att du kan förse dem med relevant innehåll som i förlängningen ökar dina intäkter. Att förstå kunden är den mest avgörande faktorn för att lyckas med datadriven marknadsföring. 
 
Så ta den tid du behöver, titta närmare på dina befintliga data och fundera över vilka pusselbitar du saknar för att få en övergripande förståelse för kunden.
 
 

Sätt tydliga och klara mål

Innan du implementerar ditt datadrivna marknadsföringsverktyg bör du veta vad det är du vill uppnå samt hur du förväntar dig att du ska nå dit. Ja, jag vet att det pratas lite för ofta om ”tydliga målsättningar” inom marknadsföring – men när du ska behandla större mängder data kan denna aspekt inte nog understrykas. 
 
Tydliga mål kommer hjälpa dig att identifiera och tolka den data som är relevant för att genomföra din strategi. Din strategi ska styra över datan – inte tvärtom.
 
Efter implementeringen av ett verktyg kan du rikta dina insatser för att uppnå specifika målsättningar: Vill du skapa en bättre kundupplevelse? Eller attrahera nya kunder? Sätt upp och definiera dina huvudsakliga mål innan du börjar ställa om din organisation till en datadriven sådan.
 

Rätt verktyg ger rätt förutsättningar

Datadriven marknadsföring kan inte göras göras manuellt. Det kräver ett verktyg som hjälper dig samla in och kombinera data och därmed underlätta arbetet med segmentering och kundprofilering. Så innan du börjar, bör du kartlägga dina tekniska förutsättningar och kontrollera att de är tillräckliga för att infria dina målsättningar. 
 
Utgå från dina behov och matcha de med lösningar som kan se till att din organisation kan sätta igång med ett datadrivet arbetssätt. 
 
Datadriven marknadsföring är för dig som vill låta en exakt och faktabaserad bild av dina kunder vägleda dina marknadsföringsaktiviteter. 
 
Är du redo att ta det första steget? Läs mer om datadriven marknadsföring och upptäck möjligheterna med APSIS One!