Sep 23 | 3 Minuters läsning

Använd webbanalys och lyckas bättre med marknadsföringen

Webbanalys används för att få svar på hur besöken ser ut på en hemsida. Hur många besökare som kommer, vilka sidor som är mest besökta, vilken väg besökarna tar genom webbplatsen, var de kommer ifrån och hur de lämnar webbplatsen - allt detta kan webbanalys ge svar på.

Intresset för webbanalys har ökat kraftigt i och med att det blivit lättare att skapa sig en tydlig bild av besöksstatistiken utan att vara tekniskt bevandrad. Till stor del beror detta på framväxten av tjänster och program som är speciellt utformade för ändamålet. Flera av dessa är avancerade program som exempelvis Omniture, men ett kostnadsfritt alternativ är Google Analytics.

För den som vill prova på webbanalys kan detta därför vara ett bra alternativ. Det enda du investerar är en smula tid och med stor sannolikhet kommer du att lära dig något om din webbplats som du inte visste innan - något som kan betyda mycket för din marknadsföring.
Hjälp! Jag drunknar i siffror!

Det svåra med webbanalys är inte att få fram rapporter och siffror - det är att hitta rätt i den stora mängden statistik. En bra startpunkt är att börja med grunderna och försöka få svar på några av de enkla frågorna. Exempelvis:

    När har vi flest besökare?
    Hur länge stannar de på vår webbplats?
    Vilka sidor är populärast?

Det är viktigt att komma ihåg att siffrorna i sig inte är ett slutgiltigt facit och att de många gånger inte får någon mening utan sitt sammanhang. Man måste se trender och tänka: hur mycket mer, hur mycket mindre? Vart är vi på väg? Vilket resultat fick den senaste ändringen på hemsidan?
Exakt eller inte?

Siffror, diagram och tabeller ger ofta ett intryck av att vara exakta och en rapport från webbanalysverktyget kan ge en närmast vetenskaplig trovärdighet. Kom ihåg att det finns flera grundläggande osäkerheter i alla sådana rapporter. Siffrorna stämmer - men de ger inte hela bilden.

En enskild sida kanske har 250 besökare på en dag. Det är en siffra som är svår att göra något med. Men om sidan samtidigt är en av de viktigaste och har en hög avvisningsfrekvens - det vill säga att besökarna lämnar webbplatsen därifrån - så kanske det är ett tecken på att något inte är som det stämmer med just den sidan. Dags att gå vidare - är resultaten sämre än för andra sidor på webbplatsen? Då är något fel med sidans layout eller innehåll!

Andra siffror är intressanta - men måste kombineras med en annan typ av information för att vara riktigt användbara. Du kan exempelvis se att en besökare har varit på en enskild sida i tolv minuter. Men vad säger det? Inte särskilt mycket. Din besökare kanske läste och funderade hela tiden. Eller också gick han eller hon och lagade en kopp te halva tiden. Det finns inget sätt att veta om en enskild besökare var nöjd eller missnöjd.

Du bör därför helst komplettera alla analyser av besöksdata med någon form av kvalitativ undersökning där du ställer frågor om besökarnas upplevelse av webbplatsen.