Okt 04 | 3 Minuters läsning

5 avgörande tips för personas baserade på data

 

Personas kan ge marknadsförare en förståelse för målgruppens intressen, behov och inre drivkrafter. Med en djupare förståelse för människorna bakom målgruppen eller målgrupperna kan marknadsförarna skapa bättre segment, relevantare kommunikation och bidra till ökad försäljning. Men den stora utmaningen består i att hitta rätt metod för att få denna förståelse. 

Därför kan datadrivna personas, alltså personas som skapas med konkret data snarare än kvalificerade gissningar, framstå som en enkel lösning på marknadsförarnas utmaningar. Men i praktiken är det inte fullt så enkelt. Vi har samlat 5 avgörande tips för dig som vill arbeta med data-driven marknadsföring för att uppnå bättre förståelse för dina kunder och leads.  

 

Skapa personas som matchar dina affärsmål

Detta låter som en självklarhet, eller hur? Det är faktiskt förvånansvärt många varumärken som misslyckas redan i detta skede. Bara för att du har tillgång till en viss typ av data betyder det inte att den är relevant och användbar för att uppnå dina affärsmål. 
 
Tänk över ditt varumärke, din produkt och din bransch för att förstå vilken data som är mest användbar för dig. Det kommer hjälpa dig att skapa en målinriktad persona, som samtidigt kan utvecklas över längre tid.
 
 
89 % av marknadscheferna förväntar sig att kundupplevelsen kommer vara den viktigaste konkurrensfördelen under 2017 (Gartner) 
 
Ditt varumärke fyller ett syfte. Anpassa dina personas efter detta.
 

Rätt tid och plats

I en värld där konsumenten är aktiv på fler plattformar, kanaler och enheter än någonsin ställs höga krav på marknadsförarna. Som ett tecken i tiden pratar marknadsförare allt mer om omnikanal. Denna idé innebär att marknadsförare måste erbjuda de ständigt uppkopplade konsumenterna en enhetlig kundupplevelse, oavsett tidpunkt och kanal. 
 
En misslyckad strategi för omnikanals-marknadsföring kan innebära att din data hamnar på fel plats vid fel tillfälle. Detta kan skada kundupplevelsen. Med datadrivna personas kan du avgöra var och när du ska engagera dina kunder. 
 

Fokusera på vad och varför, inte bara vem

Utvecklingen av dina personas är inte färdig bara för att du har samlat in tillräckligt med data för att bygga en persona, en kundresa, eller en profil. När du vet vem din målgrupp är gäller det att leverera värde till dem. Det gäller med andra ord att besvara frågorna vad och varför
 
Om du inte har svaret på dessa frågor kommer du inte leverera ett värde till varken dina kunder eller ditt varumärke. 
 

Se till att du kan mäta dina resultat

Även detta kan låta som en självklarhet. Men hur vet du om dina personas kommer ge en rättvisande bild av vad dina kunder gör?
 
Fundera över vilka mätvärden som du kan använda för att spåra varje steg på kundens resa. Dina insikter kan du därefter använda för att justera de olika stegen och optimera den totala upplevelsen för dina kunder.
 

Gör dina personas användbara

Låt säga att du samlat all data om dina kunder, identifierat vilken data som ger bäst affärsnytta och sammanställt en fullständig bild av din kund. Vad är nästa steg? 
 
Som vi nämnde i förra punkten gäller det att göra dina personas mätbara, men det är ännu viktigare att göra dem användbara. Oavsett vilken plattform du använder för att samla in data och kommunicera med dina kunder så måste du ha tillgång till rätt data vid rätt tillfälle. 
 
Varje varumärke har sina utmaningar när det kommer till att förstå kundernas egenheter och beteenden. Det innebär att en persona kan se väldigt olika ut från ett varumärke till ett annat. 
 
Det här inlägget är skrivet av Martin Wallace.