Aug 10 | 5 Minuters läsning

Tekniska färdigheter för att lyckas inom e-handel detaljhandel

Under lång tid har arbetstagare inom detaljhandeln varit indelade i kategorin "okvalificerade". Det behövs knappast någon teknisk kunskap för att fylla hyllorna, välkomna kunder när de kommer in eller skanna produkterna i kassan.

E-handel öppnar upp en helt ny värld av fördelar för företagare, som gör att du kan trotsa geografiska begränsningar, öka ditt varumärkes synlighet, attraktionskraft, och avsluta försäljningar digitalt. Detta leder till att du kan spendera mycket mindre på hyra och underhållskostnader.

Med detta sagt är e-handel i detaljhandeln en mångfacetterad, nyanserad och mer komplex värld än vad man kan tro. Den kräver mer än bara bokföring och sifferanalys eller en rejäl dos kundservice. Som anställd inom e-handel beror hela kundupplevelsen ibland på dina kunskaper inom detaljhandeln.

Vare sig du är en framgångsrik fysisk butik och vill gå över till digital försäljning eller om du är helt online och söker sätt att öka din försäljningskonvertering, kommer dessa färdigheter att göra dig oemotståndlig för en ny generation av online-köpare.

Men först, lite bakgrundsinformation om detaljhandeln.

Vad är e-handel i detaljhandeln?

E-handel är en blomstrande sektor i ekonomin som handlar om köp och försäljning av varor och tjänster via internet. Den har genomgått en explosionsartad tillväxt på senare tid, eftersom allt fler konsumenter handlar på nätet.

Det finns många olika typer av e-handelsföretag, allt från små företag till stora multinationella företag. Några av de mest populära e-handelssajterna är Amazon, eBay och Alibaba.

Denna detaljhandelsprognos från Insider Intelligence visar att den globala detaljhandelsförsäljningen förväntas öka med 5 % år efter år (YoY) år 2022 och kommer att överstiga 27,33 biljoner dollar. E-handel i detaljhandeln förväntas fortsätta växa i snabb takt under de kommande åren, eftersom allt fler konsumenter föredrar att handla på nätet.

Denna sektor av den globala ekonomin ger entreprenörer och företag stora möjligheter att dra nytta av en växande marknad. Men för att nå framgång krävs vissa tekniska färdigheter för att skapa och vårda meningsfulla relationer med kunderna.

Vilka tekniska färdigheter krävs för att lyckas inom e-handel i detaljhandeln?

Några grundläggande färdigheter som behövs i e-handelsbranschen är följande:

  • kundtjänst
  • försäljning
  • marknadsföring
  • redovisning

Beroende på vilken typ av e-handelsföretag du driver kan du dock behöva ytterligare färdigheter och tekniskt kunnande för att navigera teknikstacken som används i den dagliga verksamheten.

Om du till exempel driver en nätbutik som säljer fysiska varor måste du ha kunskap om frakt och logistik. Om du driver ett tjänsteföretag på nätet måste du ha utmärkta kunskaper om kundservice. Utmärkta kommunikations- och människokunskaper är också viktiga inom e-handel i detaljhandeln, eftersom du kommer att ha direkt kontakt med kunderna.

När det gäller teknisk kompetens måste e-handlare vara väl förtrogna med teknik. Det innebär bland annat att de måste ha en god förståelse för hur man använder olika typer av programvaror, till exempel en digital marknadsföringslösning i sin teknikstack.

Några av dessa färdigheter är:

Interpersonella färdigheter

Det är lika uppenbart som näsan i ditt ansikte: E-handel är kundorienterat och kräver att du har kontakt med tiotals till hundratals kunder dagligen. Att hantera olika kunder innebär inte bara att du måste hantera deras olika förväntningar och individuella problem, utan du måste också erbjuda en personlig upplevelse för var och en av dem.

Utmärkta mellanmänskliga relationer inom detaljhandeln är en känslig balansakt där man måste vara hjälpsam utan att vara påträngande på ett sätt som får dig att verka ”för säljande”. Vara uppmärksam, men inte påträngande. Och för att göra detta måste du se till att du sänder rätt budskap till rätt personer. Du kan bara göra kunderna glada när du har en god överblick över deras individuella behov och beteenden.

Precis som för den fysiska handeln är säljtratten för e-handel knappast linjär. Det krävs därför en god människosyn när du skräddarsyr dina budskap, eftersom de flödar in och ut ur tratten på grund av olika faktorer; ditt budskap måste spegla vad de känner.

Vårt marknadsföringsverktyg hjälper dig att skräddarsy dina budskap till rätt målgrupp. Hur? APSIS Marketing Automation skapar personliga köpresor för din målgrupp utifrån deras behov och beteenden och varför de behöver din produkt/tjänst. Detta hjälper dig att skapa bättre och mer lönsamma kundrelationer.

E-postmarknadsföring

E-postmarknadsföring är den mest prisvärda formen av marknadsföring, särskilt när den jämförs med dess avkastning på investerat kapital. En bra återförsäljare bör förstå grunderna och de avancerade aspekterna av en e-postmarknadsföringskampanj som presenterar dina produkter för kunderna samtidigt som du upprätthåller ett enhetligt varumärkesbudskap.

Efficy är mästare på personlig e-postmarknadsföring. Oavsett om du lanserar en e-postkampanj till en specifik kundprofil i ett fördefinierat segment eller till din allmänna publik är vårt intuitiva och flexibla e-postverktyg redo att hjälpa dig vinna guld!

Försäljningsteknik

E-handel är i grunden en försäljningsintensiv bransch. Till skillnad från t.ex. tillverkningsindustrin, där endast ett fåtal anställda ägnar sig åt försäljning, kräver de flesta roller inom e-handel en förmåga att sälja produkter till kunderna.

Glöm inte att den mest effektiva försäljningsstrategin är att inleda en relation med kunden med målet att först hjälpa, inte sälja. Med detta i åtanke kan du inspirera till lojalitet hos din målgrupp genom att visa att du förstår deras motiv och deras problem.

Ett sätt Efficy hjälper dig att öka konverteringsgraden i din e-handel är att hjälpa dig att öka intäkterna genom att omvandla data till produktrekommendationer som är relevanta för din målgrupp. 

Genom att utnyttja kundkännedom kan du omvandla halvintresserade målgrupper till kunder. Du kan också skapa automatiserade kampanjer efter köpet för att återknyta kontakten med kunderna efter ett köp, begära recensioner, erbjuda lojalitetsbelöningar och lära känna dem ännu bättre.

Slutsats

Med tanke på att kunderna blir mer kräsna för varje köp som görs måste återförsäljarna vara beredda att erbjuda personliga shoppingupplevelser av hög kvalitet. Och eftersom en betydande del av rollerna inom detaljhandeln är på väg att automatiseras (t.ex. blir självutcheckning standard) skulle din marknadsföring också behöva effektiv automatisering.

Vi tillhandahåller en förstklassig lösning för digital marknadsföring och kundhantering till företag inom flera vertikala sektorer i Europa, inklusive detaljhandeln.

Med Efficy segmenteringsfunktioner kan du dela in din målgrupp i olika profiler för att bättre kunna analysera data, t.ex. demografi, geografiska trender och onlinebeteende, och utnyttja dessa data i din marknadsföring. På så sätt tar du mindre risker och kan vara lugn i vetskapen om att ditt budskap träffar rätt! I mer än 10 år har våra lösningar hjälpt dussintals återförsäljare att omvandla leads till försäljning och lägga grunden för ett högt livstidsvärde för kunderna. Ta steget med oss. Boka en demo idag!