Maj 23 | 4 Minuters läsning

Så råder GDPR bot på kundernas ökade skepsis

Hur ska marknadsförare nå ut till sina kunder när rätten att välja bort information från företagen blir allt större?

Genom att tänka mer långsiktigt och skapa en stark kundrelation som bygger på tillit.

GDPR innebär en utmaning för många marknadsförare. En del företag har redan förlorat prenumeranter och opt-in:s. Samtidigt har stora summor spenderats på jurister som försäkrar att lagen efterlevs...

Men även om förberedelserna inför GDPR har varit tuffa kan den nya lagen ge en stor konkurrensfördel: högre förtroende och högre tillit.

Vi berättar hur!

 

Kundernas ökade skepsis

GDPR växte fram ur ett växande behov av att skydda känsliga personuppgifter och därmed säkra individers integritet online. Och behovet är knappast taget ur intet:

  • 42%  är osäkra på vilka företag och varumärken de kan lita på.
  • Mer än fyra av fem är bekymrade över att dela med sig av data online.
  • 75% påstår att persondata är en viktig fråga.
  • 14% är medvetna om att deras besökshistorik delas med externa parter.
  • 75% av Big Data handlar om människor.

Statistiken talar sitt tydliga språk. Det finns ett behov av en bättre förståelse för vilka personuppgifter den enskilda personen delar med sig av till företagen.

Förtroende är livsavgörande för digital marknadsföring

Som vi har skrivit i ett tidigare inlägg behöver marknadsförare vara transparenta för att förtjäna kundernas förtroende. De som misslyckas med att skydda känsliga personuppgifter riskerar att straffas av kunderna. Därmed finns en tydlig koppling mellan högt förtroende och framgång – i synnerhet online.

Vi lägger korten på bordet: GDPR skapades inte för att underlätta arbetet för marknadsförare. Syftet är snarare att säkerställa att persondata hanteras på ett etiskt sätt. Därför finns ett behov av att förena det juridiska landskapet till en integrerad helhet som värnar om kunders integritet.

Vill du veta mer om det juridiska landskapet före GDPR? Läs om det här!

GDPR harmoniserar nationell lag för att säkra personlig integritet

Fram till den 25:e maj 2018 var regelverken kring personuppgifter inkonsekventa och oharmoniserade bland EU:s medlemsländer. Detta resulterade i ett fragmenterat juridiskt landskap som innebar en rättslig osäkerhet och ett ojämnt fördelat skydd för individer i EU.

De vanligaste frågorna gällande APSIS och GDPR

Internet har gjort det naturligt att handla över nationsgränser och kontinenter. Våra nya konsumtionsmönster skapar ett behov av en EU-lag som lappar ihop de nationella lagarna om personuppgiftshantering.

Så, hur samspelar GDPR med nationella marknadsföringslagar? Vår egna juridiska expert, Sahar Torabi, berättar i hennes videoserie att:

GDPR harmoniserar lagstiftningen om personuppgifter inom EU, men inte marknadsföringslagar.

Förtroende som konkurrensfördel

Även om många riktar misstro mot företagens behandling och bearbetning av persondata betyder det inte att kunderna kommer låsa in sina uppgifter bakom lås och bom.

Att etablera förtroende är nyckeln för att få tillgång till data.

 


Som konsument är du mer benägen att dela dina data till en pålitlig beskyddare. Enligt Boston Consulting Group är det fem till tio gånger mer sannolikt att en person uppger känslig information till ett företag som vunnit deras förtroende.

Allteftersom du bygger förtroende kan du dyka allt djupare ner i kundens specifika behov – vilket är nödvändigt för att vara relevant i den digitala eran. Bättre kundinsikter leder i sin tur till skarpare segmentering, bättre produktutveckling och mer träffsäker marknadsföring.

Vikten av förtroende: Facebook och Cambridge Analytica

Låt oss ta härvan med Facebook och Cambridge Analytica som exempel. Skandalen var inte bara ett tecken på oetisk misskötsel av känsliga uppgifter: Mark Zuckerberg ansåg själv att det var ett svek mot Facebook-användarnas förtroende.

Men varför blev Facebook också en bov i dramat när det var Cambridge Analytica som använde data för att påverka den amerikanska opinionen? Vi tar ett exempel som visar hur den psykologiska processen ser ut:

           Om en främmande man går fram till dig, öppnar upp sin jacka och frågar om du
           vill köpa en Rolex blir du knappast förvånad on det visar sig vara en falsk kopia.
           Men om du vänder dig till en legitimerad återförsäljare räknar du med att produkten är äkta.

Skillnaden mellan mannen på gatan och Rolex-återförsäljaren är en fråga om förtroende. 

Facebook-användarna förlitade sig på att den sociala plattformen skyddade deras integritet, men istället användes personuppgifterna för dolda och oetiska ändamål. Människor litade på Facebook, men de höll inte sitt löfte som beskyddare.

För att summera...

Även om förberedelserna inför GDPR innebär en utmaning för många så frambringar det en mer etisk bearbetning av personuppgifter. Och om du behandlar känsliga personuppgifter med respekt kommer du vända GDPR till din fördel!

Vill du ta reda på mer om GDPR? Ta en kik på vår överlevnadsguide eller hämta hem din kopia av vår handbok om personuppgifter!