Posted 12th October 2011 by APSIS

Att lyckas med e-postmarknadsföringen, fem nycklar till framgång

För att få din e-postmarknadsföring att verkligen ta fart krävs både ansträngning och analys. Börja med att ta pulsen på din marknadsföring idag så att du vet var du står. På så sätt får du ett grundvärde att utgå från när du går igenom stegen nedan.


Det finns fem nyckelfaktorer som lägger grunden för en framgångsrik e-postmarknadsföring:

1. Definiera dina mål

Vad har du för affärsmässiga mål? Vad vill du uppnå med e-postmarknadsföringen? Oavsett vilka svar du kommer fram till bör du arbeta med att göra målen så tydliga som möjligt och se till att alla som arbetar med din e-postmarknadsföring känner till dem.

Du bör också ta ett steg till och sätta upp mål för varje kampanj du gör för att forma ditt budskap efter dina mottagare.

2. Definiera dina mottagare

Varför tror du att dina mottagare bestämde sig för att prenumerera på dina brev? Vad förväntar de sig? Vilka av dina mottagare har störst potential att ge den respons du vill ha på en kampanj?

Genom att analysera vad dina mottagare föredrar kan du få värdefulla tips om hur du ska utforma dina meddelanden samtidigt som du kan hålla dina förväntningar på resultatet på en realistisk nivå.

3. Svara på frågan "varför är det här intressant för mig" åt dina prenumeranter när du bestämmer innehållet

Text och design ska helt och hållet fokusera på fördelarna för prenumeranterna för att du ska få ett bra resultat. Budskapet ska också vara knutet till dina mål.

Om du inte kan uppnå båda dessa syften, bör du tänka över om du ska skicka just det här meddelandet.

4. Testa

Tester hjälper dig att hitta rätt budskap, frekvens, utskickstid och mycket mer. Genom att testa kommer du att lära dig mer om vad dina mottagare vill ha ut av din e-postmarknadsföring.

5. Övervaka resultaten och genomför regelbundna analyser

Genom att kontinuerligt övervaka och analysera resultaten kommer du att få nödvändiga resurser och förståelse från ledningen att e-postmarknadsföringen är viktig. Det kommer också att hjälpa dig att korrigera kursen så att du hela tiden möter dina prenumeranters förväntningar och behov.

Vill du få mer strategisk kunskap?

Artikeln kommer från After Sales-avdelningen, med fokus på strategiska tjänster på Apsis huvudkontor i Malmö. Om du vill veta mer om strategiskt arbete med e-postmarknadsföring är du varmt välkommen att kontakta din kundansvarige.